13. marts 2007

Indfør en familiepolitik

Kristelig Fagbevægelse foreslår en familiepolitik på alle arbejdspladser. Som minimum bør den indeholde aftaler om placering af de ansattes arbejdstid, måske med særlige aftaler for børnefamilier, ligesom det skal fremgå, hvad der er af muligheder for individuelle aftaler. Samtidig skal det præciseres, hvilke ansatte det forventes af, at de tjekker mails eller har mobilen tændt uden for normal arbejdstid.

Desuden skal arbejdsgiverne forpligte sig til at tage en samtale med medarbejdere ved særlige livsfasesituationer, for eksempel ved børns fødsel, skilsmisse, alvorlig sygdom og ægtefælles eller barns død.

Tidsbank
Derudover foreslår Kristelig Fagbevægelse en tidsbank, hvor man kan spare tid op ved at give den en skalle i nogle livsfaser - for eksempel før man får børn - for så at arbejde mindre i andre faser, for eksempel mens man har små børn. Andre lignende løsninger kan være mulighed for at konvertere penge til tid eller mulighed for at gemme op til tre ugers ferie fra det ene år til det andet.

Smiley-ordning
Kristelig Fagbevægelse vil også undersøge muligheden for at indføre en smiley-ordning, som ikke alene skal basere sig på de formelle forhold i en virksomhed, men i lige så høj grad på, hvordan de ansatte faktisk oplever, at de har mulighed for at få arbejde og familie til at hænge sammen.

Skattefradrag til børnefamilier
Desuden mener Kristelig Fagbevægelse, at politikerne kan give forældre med små børn råd til mere tid sammen med deres børn ved at give børnefamilier et skattefradrag for rengøring og ung pige i huset. Skattefradraget skal finansieres med frigjorte penge fra en graduering af børnechecken.

Virtuel værktøjskasse
Desuden vil Kristelig Fagbevægelse arbejde på at lave en virtuel værktøjskasse med ideer og konkrete værktøjer, som børnefamilier, virksomheder og HR-afdelinger gratis kan benytte sig af.

Den skal indeholde forskellige test og tip til livsfaseplanlægning, tidsbudgettering, værdiafklaring mv. Og der skal ikke bare være noget til at bruge på arbejde, men også noget til hjemmebrug i familierne.

Herre i eget liv
Trods alle gode forslag til, hvad der kan gøres for at skabe en bedre sammenhæng mellem familie og arbejde, understreger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen, at alle må tage det ansvar på sig at være herre i eget liv.
- Til syvende og sidst er det dig selv, der har ansvaret for, at der er balance mellem dit arbejdsliv og familieliv. Med inspiration fra Grundtvig har jeg det sådan, at jeg først er far og mand og dernæst formand, siger Søren Fibiger Olesen.

Projekt Far, Mor og Arbejde
Kristelig Fagbevægelse har i et lille års tid arbejdet med et politisk projekt under navnet Far, Mor og Arbejde. Udgangspunktet for projektet har været, at mange oplever en konflikt mellem familie og arbejde. Målet har været at udvikle konkrete værktøjer, som kan bruges til at skabe en bedre balance mellem arbejde og familie.

Ansatte og tillidsfolk i Kristelig Fagbevægelse har været involveret i processen og er kommet med i alt 120 ideer til, hvad der kan gøre en arbejdsplads familievenlig. De ideer har inspireret til det aktuelle familiepolitiske udspil.
Skriv kommentar » Læs mere…