26. juli 2007

Fyret for en mail chefen ikke kunne lide

Kan man blive fyret for at modtage en mail, chefen ikke kan lide, selvom det er en mail, man hverken har bedt om eller ønsket at få? Ja, det kan man, viser en sag, Kristelig Fagbevægelse har ført for et af sine medlemmer.

Chefen blev sur
En tidligere kollega havde mailet til vedkommende om at skifte job og havde sendt et mødereferat fra et strategimøde i et andet firma. Mailen med mødereferatet var også sendt til nogle, der ikke var ansat længere, og virksomhedens it-system omdirigerede derfor mailen til chefen.

Han tolkede mailen som udtryk for, at hans medarbejder var illoyal og bortviste vedkommende. Til trods for, at vedkommende ikke havde bedt om at få mailen og ikke var interesseret i at skifte job. Medarbejderen fik ikke mere end en time til at rydde sit skrivebord.

Tilliden tabt
Kristelig Fagbevægelse fik retten overbevist om, at medlemmet ikke havde gjort noget illoyalt, og at det derfor ikke var berettiget med en bortvisning. Men samtidig vurderede retten, at chefen kunne have opsagt vedkommende med henvisning til, at hans tillid til vedkommende var svækket. Medlemmet fik derfor ikke en godtgørelse for usaglig opsigelse, men kun løn i opsigelsesperioden.

Eksempel til advarsel
Sagen er ført af Kristelig Fagbevægelses advokat (H) Mette Lykkegaard, der ser den som et eksempel til advarsel.

- Den viser, hvor risikabelt det er at bruge en arbejdsmail til privat korrespondance. Ja, denne sag viser, at man endda skal tænke på, hvad man skriver til andre på deres arbejdsmail, da det kan bringe dem i vanskeligheder, hvis chefen læser med, siger Mette Lykkegaard.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.