5. september 2007

Glæden er din egen skyld

"Hvis folk er glade, er det deres egen skyld - for der er nok at være ked af," sagde humoristen og melankolikeren Robert Storm P.

Dette dybt filosofiske og humoristiske citat siger noget væsentligt om menneskets vilkår. Men samtidig også noget om glædens trange kår. Glæden er vi selv "skyld" i. Vi er ikke blot magtesløse marionetter i et stort spil. Vi er selv med til at bestemme, om vi vil have glæde i vores liv. Det er afhængigt af vores grundindstilling til livet - og ikke mindst til den store del af vores tilværelse, som foregår i det daglige, mens vi er på arbejde.

Ser jeg mig selv som et passivt offer for livets tilskikkelser - eller ser jeg mig selv som medvirkende - som en aktiv deltager? For der er nok at være ked af. Der er grunde nok til at blive modløs. Vi kan alt for let komme til at fokusere på det negative.

Jeg har gennem årene - med skiftende held - prøvet at have fokus på denne indstilling i forhold til mit privatliv og mit arbejde i Kristelig Fagbevægelse og ikke mindst i forhold til mine kolleger, som er nogle af de bedste i branchen.

Byg bare drømme
Hver især har vi en - måske meget vag - forestilling om, hvad vi gerne vil udrette, før vi dør. Hvor tæt vi kommer på det mål, bliver bestemmende for vores livskvalitet. Det kender vi alle noget til fra vores egen daglige tilværelse.

Selv om man kun bygger luftkasteller, behøver ens arbejde ikke at være spildt. Sine drømme bygger man altid i den tomme luft. Bagefter gælder det om at give dem et fast fundament at stå på. "Mennesket realiserer kun sig selv i sin handling," siger Søren Kierkegaard.

At få et godt liv - og her tænker jeg i høj grad også på job og karriere - kræver en aktiv indsats og åbenhed over for verden og over for sig selv. Vi kan virkelig ikke vide, hvem vi selv er, før vi prøver at udfolde os i handling. Det er nemlig dit og mit ansvar at forholde os til de arbejdsopgaver, vi bliver stillet over for. Det samme gælder i forhold til de kolleger, vi er sat til at arbejde sammen med - og ikke mindst hele den utrolige verden, som omgiver os. At favne livet. At favne verden. At favne muligheden - og favne kærligheden. Det er en væsentlig del af livets mening!

Er vi lidt oppe i dag?
Følgende lille anekdote fortælles om Storm P.: Han kom en dag ud på Frederiksberg Kirkegård og så en gammel graver, der sad og hvilede sig på kanten af graven. Storm P. sagde med sin sjove stemme: "Nå, vi har nok fået lov til at være lidt oppe i dag?"

Det morsomme ved denne situation er, at vi netop alle har fået lov til "at være lidt oppe i dag."
Vi ved ikke hvor længe, hvor mange dage endnu - men vi ved, at vi engang skal ned i graven. Spørgsmålet er, om vi så vil være oppe, så længe vi får lov. Det er vores udfordring - og vores valg - i dag!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.