4. september 2007

Ny løn fungerer ikke

Ny Løn motiverer ikke og opleves ikke retfærdigt. Det fremgår af en analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået lavet hos Zapera.

Næsten hver anden offentligt ansatte - 42 procent - føler sig slet ikke eller kun lidt motiveret af Ny Løn. Mere end hver tredje offentligt ansatte - 37 procent - har slet ikke eller kun ringe tillid til, at Ny Løn er retfærdig.

Ramt i centralnervesystemet
Det er selve centralnervesystemet i Ny Løn, der afsløres i ikke at fungere, mener Kristelig Fagbevægelse. For fidusen med Ny Løn er netop at kunne aflønne individuelt, så lønnen opleves motiverende og retfærdigt.

- Når det ikke er tilfældet, medfører det store problemer for det offentlige arbejdsmarked. De offentlige arbejdsgivere kan hverken tiltrække eller holde på deres medarbejdere, når en stor del af dem oplever deres lønsystem demotiverende og uretfærdigt, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.

Giv flere penge
Kristelig Fagbevægelse mener ikke, at Ny Løn skal skrottes, det skal saneres.

- Vi foreslår, at der kommer flere penge i spil. Desuden er der et sammenstød mellem, at løn er noget individuelt, men en offentlig arbejdsgiver kan ikke tildele sine medarbejdere de løntillæg, han eller hun vil, uden det bliver godkendt af den fagforening, der har overenskomsten med arbejdspladsen.
- Vi mener, Ny Løn skal forhandles direkte mellem arbejdsgiver og medarbejder. Men medarbejderen skal selvfølgelig have mulighed for at trække på sin fagforening, siger Søren Fibiger Olesen.

Mange vil hellere selv
Det er et forslag, den nye analyse bakker op. De offentligt ansatte er blevet spurgt, om de synes, det ville være værre eller bedre, hvis de selv skulle forhandle med deres chef. 42 procent svarer, at de mener, det ville være meget eller lidt bedre, kun 17 procent mener, det ville være værre eller lidt værre.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.