22. oktober 2007

Trivsel og udvikling på vejen!

Der er lavet masser af undersøgelser af, hvad der gør medarbejdere glade og skaber trivsel på arbejdspladsen. Selv om vi er forskellige, så er der alligevel noget, vi er ret enige om. Det er vigtigt for de fleste medarbejderes trivsel at have indflydelse og selvbestemmelse over arbejdet - men det er også vigtigt for trivslen, at leder og medarbejder har afstemt deres forventninger med hinanden.

Noget af det, der kan gå ud over arbejdsglæden, er usikkerhed om, hvor vi skal hen. Er der klare visioner og mål for afdelingens arbejde og for hver enkelt medarbejder? I Kristelig Fagbevægelse har vi en klar mission om at bringe unikke værdier til arbejdsmarkedet. Hertil kommer vores visioner, strategier og mål. I juni måned tog vi hul på en ny strategiperiode. Alle medarbejdere var samlet i Odense til et kick-off, hvor vi gennem lyd, lys og action fik sat billeder på den nye retning. I alle afdelinger har vi efterfølgende arbejdet videre med målene, så de kan blive omsat i hverdagens møde med kunderne. Vi er derfor ikke i tvivl om den retning, vi går.

Men det er ikke nok at vide, hvilken vej vi skal. De fleste medarbejdere har det bedst med, at der også er klart definerede ansvarsområder, så alle ved, hvad de har indflydelse på og ansvar for. Og vi har ikke mindst brug for at vide, hvor der er regler og fastlagte processer, og hvor vi har "License to Act" - altså frihed til at handle inden for rammerne af organisationens visioner og mål.

Det er i første omgang lederens opgave at sørge for, at alle i afdelingen kender mål og opgaver og har afstemt forventningerne med hinanden. Men det er i høj grad også en fælles opgave for medarbejder og leder. Til det brug har vi heldigvis en stor og god værktøjskasse i Kristelig Fagbevægelse. Vi har som andre moderne virksomheder en vifte af muligheder, hvor dialogen mellem leder og medarbejder og medarbejdere imellem er i fokus. Vi har de mere traditionelle redskaber som afdelingsmøder, MU-samtaler og løbende sparring mellem leder og medarbejder - og dem arbejder vi hele tiden på at udvikle, så de passer til virkeligheden. Men vi er også i bevægelse for at finde nye og bedre veje.

Nogle af de nye redskaber, vi arbejder med er teamudviklingssamtaler og ledelsesbaseret coaching. I Kristelig Fagbevægelse arbejder vi meget i team. Nogle team er faste, mens andre har mere projektmæssig karakter - men under alle omstændigheder har en gruppe af mennesker, der skal arbejde sammen og trives godt, brug for sparring og coaching - som basis for udvikling. Coaching vinder frem i mange sammenhænge og også i Kristelig Fagbevægelse. Der er rigtig mange forskellige opfattelser af, hvad coaching er. Vi har derfor vores bud på hvad coaching er i Kristelig Fagbevægelse. Coaching rummer nogle stærke muligheder for udvikling, og udvikling er helt centralt for, at vi lykkes i vores mission.


Dorthe Lilleris, personalechef, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.