1. juli 2008

Ud med strejke og lockout!

Kristelig Fagbevægelse har de sidste uger lagt ryg til mange beskyldninger fra LO.
Det skyldes, at vi efter konflikten har været ude at kritisere strejker og lockout.

Vi tror på dialog fremfor strejke og vi tror på, at en voldgift kan løse problemerne, hvis forhandlingerne bryder sammen.

Noget af det vi bliver beskyldt for er, at vi tager fejl, at vi ikke forholder os til virkeligheden, at vi stiller os uden for processen.

Men jeg synes netop, at Kristelig Fagbevægelse forholder sig til virkeligheden.

Virkeligheden er, at strejken har været skyld i:
- 400.000 aflyste operationer, indlæggelser og ambulante behandlinger
- at nybagte forældre ikke har kunne få ordentlig rådgivning og har været utrygge
- at frustrerede forældre i ugevis ikke har kunnet få deres børn passet.

Det er fuldstændigt uholdbart og uacceptabelt, at en strejke skal have så store konsekvenser for sagesløse mennesker.

Tiden er moden til, at dialog erstatter strejke og lockout.


Rolf Weber
politisk konsulent

9 kommentarer:

14. juli 2008 kl. 11.17 Unknown

Strejken koster samfundet nærmest umådelige pengesummer. Derudover masser af frustration hos alle involverede.

Tiden må være moden til dialog og lade en voldgift løse tvivlsspørgsmål og stridigheder i fremtiden.

24. juli 2008 kl. 12.04 Anonym

yijijdsDet er bemærkelsesværdigt at en arbejdstagerorganisation tænker på arbejdsgiver og kunder af disse, fremfor de medlemmer organisationen udgøres af.

Blot en tanke.

28. juli 2008 kl. 12.33 Søren Fibiger Olesen

Kære anonyme

Vi tænker absolut på de medlemmer, vi har i organisationen, og vi går ikke arbejdsgivernes ærinde. Det må de klare selv.

Du skal lægge mærke til, at vi siger ud med både strejke og lockout. Det må være en nødvendig følge af, at vi som arbejdstagere har fraskrevet os strejkeretten, at arbejdsgiverne har fraskrevet sig lockoutretten, og at begge parter har aftalt at lade en voldgift afgøre en konflikt. Hvis ikke det var tilfældet, ville "vores" konfliktløsningssystem ikke være holdbart.

Når vi ser tilbage på konflikten på det offentlige område, er der ingen tvivl om, at det netop var udsigten til en lockout af samtlige pædagoger, der var med til at stoppe konflikten. Det viser, at i det traditionelle system, og specielt på det offentlige område, er arbejdsgiverens konfliktvåben stærkt.

Derfor: Lad os lægge våbnene og vælge en langt bedre vej til at løse konflikter!

7. oktober 2008 kl. 01.04 Kenneth

Jeg er selv som arbejdstager, blevet mere og mere skeptisk overfor strejkevåbnet. Efter at jeg gentagne gange ser eksempler, hvor de virkelige ofre ikke er arbejdsgiveren.

Et af de bedste eksempler er strejker i det offentlige, hvor kunderne tit ingen andre steder har at gå hen.

Er generelt blevet mere og mere filosofisk uenig med LO, hvorfor jeg efter lang tids overvejelse meldte mig under de kristelige faner istedet.

Har dog en anden ting, jeg spekulerer over, mht jeres måde at gøre tingene på.

Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening hvilke bånd er der mellem de to?. Og hvordan håndterer man de to kasketter?.

7. oktober 2008 kl. 14.21 Anonym

Kære Kenneth
Velkommen under de kristelige faner.

Vi er helt enige med dig i din skepsis overfor brugen af strejker.

Hvad angår båndene mellem Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening er svaret, at der ikke er nogle bånd.

Det er to selvstændige organisationer. Kristelig Fagbevægelses relation til Kristelig Arbejdsgiverforening består i, at det er den organisation, vi forhandler de fleste overenskomster med.

Det er rigtigt, at da Kristelig Fagbevægelse i 1899 blev stiftet var det i en fællesorganisation med Arbejdsgiverne. Men det ophørte igen helt tilbage i 1931 og siden da har det været to selvstændige foreninger.

Rolf Weber
Politisk konsulent

7. oktober 2008 kl. 20.58 Kenneth

Tak for afklaringen.

Venter stadig på overflytningen. Tilmeldingen var godtnok dejlig nem. Fik dog aldrig noget brev om det, men har fået bekræftning over telefonen for nyligt.

Omkring mine overvejelser, så må jeg sige at Søren, er en god ambasadør i medierne.

16. oktober 2008 kl. 23.00 Anonym

Julemanden han kommer med gaver, og man skal blot ønske sig noget så får man det. Arbejdsgiverne har aldrig fungeret som julemand og havde arbejderne ikke stået sammen og brugt strejkevåbenet, tror du så vi havde haft de goder som vi har i dag? Spørg dine bedsteforældre hvilke kampe de måtte føre for at få nogle ordnede løn og arbejdsforhold. Det de har fået skabt gennem en menneskealder kan mistes i løbet af kort tid, hvis vi ikke hele tiden står vagt om de goder og rettigheder der er opnået, og de kan ikke forsvares uden strejkevåbnet. Nu gør Krifa ikke i østarbejdernes forhold, men det er et godt eksempel på hvorledes kyniske arbejdsgiverre i grådighed unytter andre mennesker. Så vil du arbejde for 25 kr. i timen, ingen overtid, pension eller andre rettigheder, så lad bare stå til, og lad en voldgift afgøre hvad der er ret og rimeligt.
Find Poulsen, Silkeborg.

24. oktober 2008 kl. 12.01 Rolf Weber

Kære Finn Poulsen
Jeg anerkender, at den danske model med bl.a. strejker har skabt nogle gode resultater. Men fordi strejker skabte resultater for 50 eller 100 år siden er det ikke tilfældet i dag.
Den seneste konflikt på det offentlige område viser med alt tydelighed at uskyldige mennesker tages som gidsler når der strejkes.
Når sygeplejesker eller pædagoger strejker er det jo ikke kun en kamp mellem dem og deres modpart, sådan som det burde være i en arbejdskamp. Det går også ud over børn, ældre, syge, forældre osv. Det hører ingen steder hjemme i et moderne samfund.
Kristelig Fagbevægelse bruger ikke strejker ved forhandling af overenskomster.Og vores overenskomster ligger fuldt ud på højde med fx. LO fagbevægelsens overenskomster. Kristelig Fagbevægelse er beviset på, at dialog fremfor strejke er en farbar vej.
Når det drejer sig om østarbejdere er der i Danmark lavet en lov der siger, at de arbejdsgivere der ansætter dem, skal have en overenskomst som bestemmer østarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Hvis en grådig arbejdsgiver kun betaler 25 kr. i timen bryder han jo loven - ligesom dem der kører for stærkt bryder færdselsloven eller dem der snyder i skat bryder skattelovgivningen.

29. juli 2012 kl. 00.46 Anonym

hej jeg syntes det vidner om en helt manglende basal viden om hvordan de danske ,Rigtige fagforeninger er opstået ,der var sgu ikke noget grundlag for jeres såkaldte fagforening,hvis de røde fagforeninger ikke havde taget kampen i københavn mod arbejdgivernes lockout,med strejken som de kaldte skruen i 1860, og det pladder med at almindelige mennesker bliver taget som gidsler sygehuse etc etc ,ved du jo godt at der ikke kan strejkes hvor det er livstruende funktioner som skal varetages,og dialog er en vej som lo har fulgt i mange år ,jeg vil aldrig melde mig over i en fagforening som jeres ,da jeg mener i er et firma som prøver at skabe en profitgivende forretning ,med det påskud at arbejdstagerne er undertrykte af de røde fagforeninger,og jeres eneste aktiv er at i er billigere,forsat god kamp,for det får i hele vejen
vh Dennis Persson

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.