7. august 2008

Den første dag på jobbet efter ferien

For mig er overgangen mellem sommerferiens afslutning og den første arbejdsdag ikke en årlig tilbagevendende krise. For hvad var der overhovedet ved at holde ferie 365 dage om året? Nej. For så havde jeg jo aldrig fri! Omvendt arbejder jeg ikke kun for at komme til at holde ferie. Sikke et fodslæbende liv jeg ville få ud af det.

Jeg har faktisk glædet mig til at komme på arbejde igen efter tre ugers ferie. Jeg fik lavet noget af det, jeg ikke får gjort til dagligt: Daset, besøgt familie og venner, ryddet op i baghaven og snuppet en god lang tur på motorcyklen. Det var dage, hvor uret ikke bestemte, men hvor tiden bare var der. Dejligt.

Ventet og værdsat
Nu sidder jeg så her på jobbet. Kollegerne møder mig med smil og et hej, velkommen tilbage fra ferie. Vi får udvekslet ferieminder i frokostpausen, og jeg mærker, at jeg er ventet og værdsat. De første har allerede været her med: "Kan du ikke lige ...". Opgaverne bliver tjekket op. Kollegerne, der tog over, da jeg gik på ferie, briefer mig, så jeg er på omdrejningshøjde med dagen i dag. Den første dag uden ferie. Ikke blot overlevet, men oplevet.

Ikke hårdt at komme på job, fordi:
Jeg har holdt fri. Helt fri - fra telefoner og mail fra jobbet.
Jeg har lavet det i min ferie, jeg havde lyst til.
Jeg har holdt en langsom ferie, det vil sige ingen stress og tidspres.
På mit job tager vi over for hinanden, når vi holder ferie. Derfor vidste jeg, at der ingen bunker lå på skrivebordet, når min ferie var slut.
Skriv kommentar » Læs mere…

4. august 2008

Chefen er problemet

Manglende anerkendelse fra ledelsen er danske lønmodtageres største problem. Hver femte lønmodtager oplever, at det i høj grad er et problem. Kun for 28 procent er det slet ikke et problem. Det fremgår af en analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået foretaget af Zapera.

Mange problemer peger på chefen
Det fremgår også af analysen, at alle de største lønmodtagerproblemer har at gøre med forholdet til arbejdsgiveren eller med noget, arbejdsgiveren har ansvar for:
18 procent har i høj grad et problem med højt sygefravær pga. arbejdspres, stress eller fysisk belastende arbejde.
16 procent har i høj grad et problem med tidskontrol og krav til dokumentation af tidsforbrug, for eksempel i form af stregkodekontrol, timeregistrering eller handleplaner.
13 procent har i høj grad et problem med modsatrettede krav om, at medarbejderen skal arbejde selvstændigt, men alligevel bliver kontrolleret.
13 procent oplever, at der i høj grad er problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Må give arbejdsgiverne noget at tænke over
Kristelig Fagbevægelse mener, analysen bør give stof til eftertanke hos arbejdsgiverne.

- Det må få arbejdsgiverne til at tænke over, hvad de kan gøre, for at deres ansatte følger sig bedre tilpas. Tilfredse, raske og motiverede medarbejdere er også de mest effektive. Det er derfor i høj grad et problem for arbejdsgiverne, at så mange af deres ansatte ikke føler, at deres indsats bliver anerkendt.

- Jeg synes også, det er tankevækkende, at mere end hver 10. lønmodtager oplever et modsatrettet krav mellem at skulle arbejde selvstændigt og blive kontrolleret. Det kan tyde på, at værdiledelse med frihed under ansvar mere er fine ord end virkelighed, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.
Skriv kommentar » Læs mere…