4. august 2008

Chefen er problemet

Manglende anerkendelse fra ledelsen er danske lønmodtageres største problem. Hver femte lønmodtager oplever, at det i høj grad er et problem. Kun for 28 procent er det slet ikke et problem. Det fremgår af en analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået foretaget af Zapera.

Mange problemer peger på chefen
Det fremgår også af analysen, at alle de største lønmodtagerproblemer har at gøre med forholdet til arbejdsgiveren eller med noget, arbejdsgiveren har ansvar for:
18 procent har i høj grad et problem med højt sygefravær pga. arbejdspres, stress eller fysisk belastende arbejde.
16 procent har i høj grad et problem med tidskontrol og krav til dokumentation af tidsforbrug, for eksempel i form af stregkodekontrol, timeregistrering eller handleplaner.
13 procent har i høj grad et problem med modsatrettede krav om, at medarbejderen skal arbejde selvstændigt, men alligevel bliver kontrolleret.
13 procent oplever, at der i høj grad er problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Må give arbejdsgiverne noget at tænke over
Kristelig Fagbevægelse mener, analysen bør give stof til eftertanke hos arbejdsgiverne.

- Det må få arbejdsgiverne til at tænke over, hvad de kan gøre, for at deres ansatte følger sig bedre tilpas. Tilfredse, raske og motiverede medarbejdere er også de mest effektive. Det er derfor i høj grad et problem for arbejdsgiverne, at så mange af deres ansatte ikke føler, at deres indsats bliver anerkendt.

- Jeg synes også, det er tankevækkende, at mere end hver 10. lønmodtager oplever et modsatrettet krav mellem at skulle arbejde selvstændigt og blive kontrolleret. Det kan tyde på, at værdiledelse med frihed under ansvar mere er fine ord end virkelighed, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.