25. november 2008

LO-selvtægt

Flere gange på det seneste har LO-fagforeninger begået overgreb på medlemmer af Kristelig Fagbevægelse. De tiltager sig retten til at forhandle og indgå aftaler på vegne af Kristelig Fagbevægelses medlemmer - uden de har bedt dem om det.

Både overgreb og tvang
I nogle af tilfældene har LO-fagforeningen kombineret overgrebet med fagforeningstvang. I en af sagerne satte LO-fagforeningen sig på de penge, arbejdsgiveren skyldte de ansatte, og ville kun lade dem komme til udbetaling til Kristelig Fagbevægelses medlem, hvis vedkommende skiftede over til LO.

100.000 kroner dårligere
I en anden sag går LO-fagforeningen ind og laver en aftale med arbejdsgiveren på vegne af Kristelig Fagbevægelses medlem, selvom vedkommende overhovedet ikke ønskede at have med NNF at gøre. Desuden er det forlig, NNF har aftalt med arbejdsgiveren, næsten 100.000 kroner under, hvad Kristelig Fagbevægelse vurderer, medlemmet har ret til.

Professor sætter LO på plads
Netop dette overgreb har været omtalt i Jyllands-Posten 22. november 2008. I artiklen bliver LO sat på plads af professor i erhvervsret på Handelshøjskolen/Aarhus Universitet Ole Hasselbalch, som udtaler: "Man kan ikke indgå forlig for en person, som ikke er medlem af ens organisation. En fagforening, man ikke er medlem af, tegner ikke én."
Skriv kommentar » Læs mere…