9. december 2008

Hvad ønsker du dig?

Hvad glæder børnene sig mest til ved julen? Julegaverne. Sådan tror jeg, svaret vil være fra 10 ud af 10. Vi voksne vil nok svare mere nuanceret.

Men hvem har ikke nogen ønsker? Kristelig Fagbevægelse har ønsker til det danske arbejdsmarked:

- Vi ønsker os danske arbejdspladser, hvor ingen presser eller mobber hinanden til at være med i en bestemt fagforening.
- Vi ønsker at andre fagforeninger holder fingrene væk der, hvor vi har en overenskomst.
- Vi ønsker at alle danske lønmodtagere skal have en række basisrettigheder. Derfor skal der indføres en lønmodtagerlov i Danmark.
- Vi ønsker også at udviske forskelsbehandlingen af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Hvad ønsker du dig?

Vi ønsker at være i overensstemmelse med vore kunders ønsker. Vi vil derfor gerne høre, hvad du ønsker dig af os. Hvad skal vi som fagforening og A-kasse gøre for dig, og hvad ønsker du, at vi skal forsøge at ændre på det danske arbejdsmarked? Skriv dine ønsker her på bloggen!

4 kommentarer:

16. december 2008 kl. 09.21 Anonym

Kære Søren! Det er ikke tit man sådan får lov at ønske sig noget! ud over den materielle ønskeseddel til jul og fødselsdage. Jeg er netop arbejdssøgende, efter næstet 1 års sygemelding med stress. På svensk hedder det at gå ind i væggen! når det er værest bliver får man en udmattelsesdepression og angst.
Jeg kunne ønske mig der er meget mere synlig opmærksomhed omkring os stress/udbrændt ramte, som har oplevet at tæppet i alle sammenhænge bliver trukket væk under én. Jeg savner større forståelse, som den fokus man sætter på mobning på arbejdet. Der bliver flere og flere som må melde pas, på grund af stress. Når arbejdesophøret slutter, for mit vedkommende efter en overenskomst med min arbejdsgiver, fordi jeg vidste at jeg ikke kunne vende tilbage, så står man alene tilbage med angsten for angsten, hvordan bliver JEG mødt i min nye situation. Alt det jeg brændte for i mit gamle arbejder - er brændt for jeg kunne ikke magte det. Hvad skal jeg næste gang, tør jeg kan jeg, hvem er jeg og hvorfor skete det!
Mit ønske kunne være fokus, og aktiv støtte og hjælp via kursus og coating når vi ender i A-kassen.

29. december 2008 kl. 13.25 Søren Fibiger Olesen

Kære Helle

Tak for dit ønske. At blive ramt af stress og udbrændthed, er bestemt ikke at spøge med. Jeg har ikke prøvet det selv, og kan derfor ikke sætte mig ordentlig ind i det. Jeg kender dog mennesker tæt omkring mig, som har prøvet det. Mennesker med store ressourcer, og stort overskud, der pludselig ikke magter, at tage telefonen, eller bage en brunkage.
Det glæder mig, at der er kommet stort fokus på stress, fra politisk hold. Indtil nu er det blot blevet til de store armbevægelser, men nogen gange skal der startes her, for at der sker noget, der hvor skoen trykker og det er for mig at se flere steder. Danske arbejdsgivere har et ansvar for at se og høre den enkelte medarbejder og tage initiativer inden arbejdspres, manglede ledelse, forandringer, og hvad der ellers rammer den moderne arbejdstager, udkrystallisere sig i stress og udbrændthed.
Den enkelte medarbejder må tage ansvar for egen situation og prioritere mellem arbejdsliv og familie/fritidsliv. (Hertil har Kristelig Fagbevægelse givet en række værktøjer se: www.krifa.dk/fma). Som faglig organisation har vi også et ansvar for at støtte og hjælpe vore kunder, når stress er indtruffet. Vores hovedfokus må dog være at medvirke til at arbejdsforholdene på danske arbejdspladser er sådan, at vi minimerer det store antal af danske lønmodtagere, som kommer i samme situation som dig.
Jeg håber, at du er kommet godt igennem din stress, og at du også snart må finde et nyt arbejde. I den proces har vi som A-kasse en stor palette af initiativer, som gerne skulle få dig i arbejde igen.

Venlig hilsen
Søren Fibiger Olesen

24. april 2009 kl. 13.51 Unknown

Jeg ønser mig en fagforening som jeg er sikker på er fair - både overfor medlemmer, men også fagforeninger:

Prøv f.eks. at skrive følgende i din browser:

www.3f.akasse.dk
www.foa.akasse.dk
www.metal.akasse.dk
www.hk.akasse.dk

Fin lille fælde - og i kristen ånd. Alt for økonomisk vending.

Det havde været mere sympatisk at KRIFA prøvede at påvirke på det politiske plan i stedet for at blot prøve at stjæle medlemmer fra de fagforeninger som gennem lang tid har arbejdet for et bedre Danmark for lønmodtagere.... :(

29. april 2009 kl. 09.38 Krifa eService

Hej JJ

Se indlæg 28. april '09 "akasse.dk"
om manges misforståelse af domæner.

VH.
Krifa Webmaster

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.