22. januar 2009

Foruroligende højt fagforeningspres

Fagforeningspresset er værre, end da vi havde eksklusivaftaler. De blev forbudt i 2006, og før da oplevede 19 % et pres om at være med i en bestemt fagforening. Nu er det 21 %, svarende til næsten en halv million personer. Det afslører en Megafon-analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået foretaget.

Regeringen må i gang igen
Kristelig Fagbevægelse har hele tiden peget på, at regeringen ikke gjorde det godt nok, da den forbød eksklusivaftalerne. Den lovgav om, at fagforeningsforhold ikke må spille nogen rolle for, hvem en arbejdsgiver ansætter eller siger op. Men det dæmmer ikke tilstrækkeligt op for fagforeningspres i hverdagen.

Kristelig Fagbevægelse mener, at det skal forbydes at diskriminere på grund af fagforeningsforhold, ligesom det allerede er forbudt at diskriminere på grund af køn, race, tro og seksuel orientering.

Åben for Kristelig Fagbevægelses forslag
Megafon-analysen får nu beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til at være åben over for dette forslag fra Kristelig Fagbevægelse.

"Det er uomgængeligt, at folk ikke må presses på deres levebrød til at være medlem af en bestemt forening. Det har vi kæmpet for i mange år, og så kan vi ikke have, at man ved chikane kan introducere det igen ad bagdøren", siger han i en artikel i Jyllands-Posten 22. januar 2009.

De offentlige er de værste
Det fremgår også af Kristelig Fagbevægelses Megafon-analyse, at fagforeningspresset er værst inden for det offentlige. Hver tredje offentligt ansatte føler sig presset, og mere end hver 10. oplever, at det er arbejdsgiveren, som udøver presset.

Ministeren tager fat i de offentlige arbejdsgivere
Det vil Claus Hjort Frederiksen ikke acceptere. Ifølge Jyllands-Posten vil han nu tage problemet op over for offentlige arbejdsgivere, Kommunernes Landsforening, Personalestyrelsen. Og om offentlige arbejdsgiveres ansvar siger han: "Ledelsen har et helt særligt ansvar for at behandle de ansatte lige, og det er ledelsens klare ansvar at gribe ind, hvis en medarbejder chikaneres."

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.