17. marts 2009

Stop fagforeningspresset

Claus Hjort Frederiksen beder offentlige arbejdsgivere om at stoppe fagforeningspresset.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har skrevet til finansministeren, formand for regionerne Bent Hansen og formand for Kommunernes Landsforening Erik Fabrin for at understrege, at "offentlige arbejdsgivere og ledere har et særligt ansvar for at sikre, at de ansatte behandles lige". Og han beder dem om at "overveje evt. initiativer for at indskærpe reglerne om foreningsfrihed" på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser.

Værst inden for det offentlige
I brevene henviser Claus Hjort Frederiksen til en Megafon-analyse lavet for Kristelig Fagbevægelse. Analysen viser, at det er værre med fagforeningspresset inden for et offentlige end på det private arbejdsmarked. Hver tredje offentligt ansatte oplever pres om at være med i en bestemt fagforening, og mere end hver 10. oplever, at presset kommer fra arbejdsgiveren.

Reglerne skal følges
Indtil nu har Bent Hansen og Erik Fabrin svaret på beskæftigelsesministerens brev, og begge er enige i, at fagforeningspres ikke må finde sted.Erik Fabrin skriver, at "alle ledere med personaleansvar skal kende reglerne og sikre, at alle medarbejdere behandles lige uanset fagforeningsmæssige tilhørsforhold." Og han lover, at Kommunernes Landsforening vil "henlede de kommunale arbejdsgiveres opmærksomhed på, at foreningsfriheden skal respekteres på de kommunale arbejdspladser."

En gang mere for cheferne
Bent Hansen oplyser i sit brev, at fordi Kristelig Fagbevægelse tidligere har gjort ham opmærksom på problemet med fagforeningspres inden for det offentlige, har det været drøftet med HR-direktørerne/personalecheferne i regionen. Men på baggrund af Claus Hjort Frederiksens brev om, at der stadig er problemer, vil problemet blive taget op igen, næste gang Danske Regioner mødes med regionernes HR-direktører/personalechefer.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.