26. maj 2009

Din egen dokumentmappe

Dokumentmappen er udgangspunktet for vores kommunikation med kunder. Al kommunikation vil på sigt blive gennem Dokumentmappen.

Det er nemt, sikker og trygt for dig som kunde. Du kan følge med i sagsstatus, se hvilke dokumenter vi har liggende, ligesom du hurtigt kan reagere på vores henvendelser til dig.

I første omgang er Dokumentmappen det sted, hvor du kan se udbetalingsopgørelser når du får udbetalt dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra A-kassen.

Der sendes en e-mail til dig når der ligger nyt i Dokumentmappen.

Der arbejdes på en udbygning af dokumentmappen, så den også vil omfatte dokumenter i forbindelse med verserende sager (a-kasse eller faglig) samt udvidet sagsstatus.

Det du ser nu er blot begyndelsen i en række af forbedringer af kundeservices.
34 kommentarer » Læs mere…

7. maj 2009

Ansættelsesbeviser

Beskæftigelsesministeren går ind ind i problemstilling, som Kristelig Fagbevægelse har rejst.

Er det nok, hvis en arbejdsgiver skriver i et ansættelsesbevis, hvilken overenskomst en ansat er omfattet af, eller skal arbejdsgiveren også udlevere overenskomsten eller oplyse den ansatte om, hvor han eller hun kan gøre sig bekendt med den?

Kristelig Fagbevægelse mener, at arbejdsgiveren skal udlevere eller fortælle, hvor overenskomsten kan skaffes, men Højesteret har i en dom fortolket ansættelsesbevisloven sådan, at det er nok, hvis arbejdsgiveren bare henviser til, hvilken overenskomst en ansat er omfattet af.

Beskæftigelsesministeren overvejer problemstillingen
Hvis Højesterets fortolkning er rigtig, mener Kristelig Fagbevægelse, at der er behov for en lovændring af ansættelsesbevisloven. Det synspunkt har Kristelig Fagbevægelse forelagt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, som har spurgt beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) om, hvad hun mener.

Hun har nu svaret og skriver, at henvendelsen fra Kristelig Fagbevægelse giver hende anledning til at "overveje problemstillingen nærmere, herunder få belyst om der eventuelt er behov for tilpasninger af retstilstanden."

Søger personer med problemet
Som følge af Inger Støjbergs svar er Kristelig Fagbevægelse i gang med at få belyst, hvor stort problemet. Det sker bl.a. ved at finde konkrete eksempler på personer, som har eller har haft problemer med at få fat i den overenskomst, som de er dækket af ifølge deres ansættelsesbevis.
Skriv kommentar » Læs mere…

1. maj 2009

LO-monopolet er ovre

- LO må erkende, at den tid, hvor de havde monopol, er ovre. Det var 1. maj-budskabet fra Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen i hans beretning til Kristelig Fagbevægelses repræsentantskabsmøde, som afvikles 1. og 2. maj 2009 på Trinity Hotel og Konferencecenter ved Fredericia.

Kristelig Fagbevægelse er parat
Han sagde det med henvisning til, at LO's tilbagegang og de frie fagforeningers fremgang ikke betyder en svækkelse af den danske arbejdsmarkedsmodel og det danske overenskomstsystem. Men det kræver, at de frie fagforeninger tager ansvar som overenskomstparter, efterhånden som de vokser, og Søren Fibiger Olesen garanterede, at Kristelig Fagbevægelse er parat.

Begræns blokaderetten
Men for at det kan lykkes, kræver det også, understregede Søren Fibiger Olesen, at regeringen begrænser blokaderetten, så LO ikke må blive ved med at blokere virksomheder, der har eller ønsker overenskomst med Kristelig Fagbevægelse.

Kritik af regeringens menneskesyn
Søren Fibiger Olesen kritiserede også regeringens menneskesyn - I alt for mange af regeringens forslag ser jeg et forfejlet menneskesyn, som tror om andre, at de vil snyde, og at ledige ikke har reelle hensigter om at komme i arbejde. Man tror, mennesker kun kan motiveres ved at ramme dem økonomisk. Ude på arbejdsmarkedet er det en måde at motivere på, som hører det forrige århundrede til. Mennesker skal motiveres ved at blive anerkendt, sagde han.

Som eksempel henviste han til regeringens kuldsejlede plan om at forkorte dagpengeperioden og til, at de ledige en overgang blev pisket til at skulle søge fire job om ugen.
Skriv kommentar » Læs mere…