7. maj 2009

Ansættelsesbeviser

Beskæftigelsesministeren går ind ind i problemstilling, som Kristelig Fagbevægelse har rejst.

Er det nok, hvis en arbejdsgiver skriver i et ansættelsesbevis, hvilken overenskomst en ansat er omfattet af, eller skal arbejdsgiveren også udlevere overenskomsten eller oplyse den ansatte om, hvor han eller hun kan gøre sig bekendt med den?

Kristelig Fagbevægelse mener, at arbejdsgiveren skal udlevere eller fortælle, hvor overenskomsten kan skaffes, men Højesteret har i en dom fortolket ansættelsesbevisloven sådan, at det er nok, hvis arbejdsgiveren bare henviser til, hvilken overenskomst en ansat er omfattet af.

Beskæftigelsesministeren overvejer problemstillingen
Hvis Højesterets fortolkning er rigtig, mener Kristelig Fagbevægelse, at der er behov for en lovændring af ansættelsesbevisloven. Det synspunkt har Kristelig Fagbevægelse forelagt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, som har spurgt beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) om, hvad hun mener.

Hun har nu svaret og skriver, at henvendelsen fra Kristelig Fagbevægelse giver hende anledning til at "overveje problemstillingen nærmere, herunder få belyst om der eventuelt er behov for tilpasninger af retstilstanden."

Søger personer med problemet
Som følge af Inger Støjbergs svar er Kristelig Fagbevægelse i gang med at få belyst, hvor stort problemet. Det sker bl.a. ved at finde konkrete eksempler på personer, som har eller har haft problemer med at få fat i den overenskomst, som de er dækket af ifølge deres ansættelsesbevis.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.