1. maj 2009

LO-monopolet er ovre

- LO må erkende, at den tid, hvor de havde monopol, er ovre. Det var 1. maj-budskabet fra Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen i hans beretning til Kristelig Fagbevægelses repræsentantskabsmøde, som afvikles 1. og 2. maj 2009 på Trinity Hotel og Konferencecenter ved Fredericia.

Kristelig Fagbevægelse er parat
Han sagde det med henvisning til, at LO's tilbagegang og de frie fagforeningers fremgang ikke betyder en svækkelse af den danske arbejdsmarkedsmodel og det danske overenskomstsystem. Men det kræver, at de frie fagforeninger tager ansvar som overenskomstparter, efterhånden som de vokser, og Søren Fibiger Olesen garanterede, at Kristelig Fagbevægelse er parat.

Begræns blokaderetten
Men for at det kan lykkes, kræver det også, understregede Søren Fibiger Olesen, at regeringen begrænser blokaderetten, så LO ikke må blive ved med at blokere virksomheder, der har eller ønsker overenskomst med Kristelig Fagbevægelse.

Kritik af regeringens menneskesyn
Søren Fibiger Olesen kritiserede også regeringens menneskesyn - I alt for mange af regeringens forslag ser jeg et forfejlet menneskesyn, som tror om andre, at de vil snyde, og at ledige ikke har reelle hensigter om at komme i arbejde. Man tror, mennesker kun kan motiveres ved at ramme dem økonomisk. Ude på arbejdsmarkedet er det en måde at motivere på, som hører det forrige århundrede til. Mennesker skal motiveres ved at blive anerkendt, sagde han.

Som eksempel henviste han til regeringens kuldsejlede plan om at forkorte dagpengeperioden og til, at de ledige en overgang blev pisket til at skulle søge fire job om ugen.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.