29. juni 2009

Arbejdsglæde hos det offentlige

Lene Espersen mødtes med fagbevægelsen for at drøfte vilkårene for offentligt ansatte
Arbejdsglæde hos offentligt ansatte Kristelig Fagbevægelse var med, da Lene Espersen mødtes med fagbevægelsen for at drøfte vilkårene for offentligt ansatte. Formålet var at finde ud af, hvordan man gør det mere attraktivt at være ansat i det offentlige.

Kristelig Fagbevægelse havde en lang række gode input med fra medlemmer, der arbejder inden for det offentlige. Ministeren lyttede og var optaget af, hvad der skal gøres, så arbejdsglæde i den offentlige sektor kan udvikles, og det kan være en attraktiv arbejdsplads.

Mødet havde tre hovedemner: Afbureaukratisering og regelforenkling Ledelse Lønsystemer Det vil ministeren gøre Ministeren er enige i, at der er brug for handling mere end lange rapporter. Hun har åbnet en hjemmeside www.frihedtildig.dk, hvor offentligt ansatte kan komme med input til de tre områder.

Modtager gerne flere input
Kristelig Fagbevægelse vil fortsat arbejde for at udvikle en bedre offentlige sektor og følger ministerens arbejde tæt. Vi modtager gerne flere input til forbedring af den offentlige sektor. Send problemstilling og løsningsforslag til politisk konsulent Erik Bertelsen på erb@krifa.dk.
Skriv kommentar » Læs mere…

24. juni 2009

Mere end dagpenge

Kristelig Fagbevægelse oplever, at den økonomiske nedgang giver opgang i salget af tillægsforsikringen Extra Sikring. I alt har 11.500 af Kristelig Fagbevægelses kunder købt en Ekstra Sikring, og de 10 procent af dem er kommet inden for de seneste to måneder.

De fleste nye kunder er mellem 37 og 47 år, og der er især mange chauffører, salgs- og kontorassistenter blandt de nye kunder, oplyser Kristelig Fagbevægelses chef for kunderelationer Kurt Sørensen.

Almindelige lønmodtagere der forsikrer sig
Det fortolker han sådan, at risikoen for arbejdsløshed får den almindelige lønmodtager til at forsikre sig.- Det er i høj grad familien Danmark, der køber en tillægsforsikring. Dem med hus, bil og børn, som har brug for mere end dagpengene, hvis de skulle blive ledige, siger Kurt Sørensen.
Skriv kommentar » Læs mere…

Boom i karriererådgivning

Krisen og den stigende ledighed giver run på karriererådgivningen hos Kristelig Fagbevægelse. Så meget, at der på et år er sket en femdobling i antallet af kunder, der har fået en karrieresamtale. I januar 2008 var det 65 personer, i januar i år er det 336.

Kristelig Fagbevægelse ser det som udtryk for en aktiv og proaktiv holdning frem for at lade sig lamme af den aktuelle krise.

- Det er glædeligt at se, at så mange af vores kunder har lyst og overskud til at gøre brug af vores karrieresamtaler, som hjælper dem til at forblive i deres job eller finde et andet, hvis det er nødvendigt, siger uddannelseskonsulent Henri Hummelmose Brorson.

Karrieresamtaler giver job
Henri Hummelmose Brorson oplyser, at 7 ud af 10 af de kunder, der får en karrieresamtale umiddelbart efter, at de er blevet sagt op, får et andet job, inden deres opsigelsesperiode er udløbet.

Fakta
Kristelig Fagbevægelse tilbyder alle kunder en gratis karrieresamtale. Den gennemføres af professionelle konsulenter fra Job Vision eller JOBDK. I 2008 fik flere end 2000 kunder en karrieresamtale. I 2009 har 336 kunder allerede fået en karrieresamtale.
Skriv kommentar » Læs mere…

Fremgang for lønsikring (Extra Sikring)

Den økonomiske nedgang giver opgang i salget af tillægsforsikringen Extra Sikring. I alt har 11.500 af vores kunder købt en Ekstra Sikring, og de 10 procent af dem er kommet inden for de seneste to måneder.

Det er i høj grad familien Danmark, der køber en tillægsforsikring. Dem med hus, bil og børn, som har brug for mere end dagpengene.
Skriv kommentar » Læs mere…

18. juni 2009

Unge mærker krisen

- - Unge, ubekymrede og uovervindelige - sådan har de unge været i mange år og med god grund. Deres største problem har ikke været, om de kunne finde arbejde, men nærmere hvilket arbejde de skulle vælge. I løbet af et splitsekund er bøtten vendt, og de unge er i den grad blevet sorteper i finanskrisen, siger Kristelig Fagbevægelses uddannelseskonsulent Henri Hummelmose, der til daglig arbejder målrettet på at nedsætte ledigheden blandt fagbevægelsens kunder.

Stadig mange muligheder
Trods finanskrisen mener Henri Hummelmose, at langt de fleste unge har et højt drive og gode drømme. Han fremhæver, at de har gavn af at få karriererådgivning, der kan hjælpe dem til at finde rodfæste og lægge en strategi. En samtale med en professionel konsulent, der ved noget om arbejdsmarkedet og ikke ser faglige begrænsninger, hjælper de unge med at se muligheder og sparre på de ideer, de allerede har.

Uddannelse kan give job
- Det er også vigtigt, at de unge tænker over, hvordan de bliver attraktive på arbejdsmarkedet, siger virksomhedskonsulent Bente Dahl fra Kristelig Fagbevægelse. Hun er heller ikke i tvivl om, at mere uddannelse er nøgleordet bag:

- Vi vil altid opfordre de unge til at uddanne sig for at stå bedre rustet på arbejdsmarkedet i fremtiden, hvor flere ufaglærte job forsvinder.

Unge i a-kasse og fagforening
Hun ser også en stigende tendens til, at unge melder sig ind i fagforeningen og a-kassen for at være bedre sikret. Og netop en fagforening og a-kasse kan være afgørende, når det gælder om at komme hurtigt tilbage i arbejde.For Bente Dahl er det vigtigt at påpege, at fagforeningen også kan bruges til råd og vejledning, før det går galt.

- Når jeg møder de unge, oplever jeg, at mange af dem tror, at fagforeningen kun er der, når det er gået galt, siger Bente Dahl og afslutter: Men det er det ikke, hos os har vi stor fokus på også at hjælpe, mens man er i et job. FaktaIfølge Danmarks Statistik er arbejdsløsheden blandt de 16-24-årige mere end fordoblet inden for det seneste år. Det betyder, at tallet er steget fra under 10.000 til over 20.000 arbejdsløse i den aldersgruppe.
Skriv kommentar » Læs mere…

De unge mærker krisen

- Unge, ubekymrede og uovervindelige - sådan har de unge været i mange år og med god grund. Deres største problem har ikke været, om de kunne finde arbejde, men nærmere hvilket arbejde de skulle vælge. I løbet af et splitsekund er bøtten vendt, og de unge er i den grad blevet sorteper i finanskrisen, siger Kristelig Fagbevægelses uddannelseskonsulent Henri Hummelmose, der til daglig arbejder målrettet på at nedsætte ledigheden blandt fagbevægelsens kunder.

Stadig mange muligheder
Trods finanskrisen mener Henri Hummelmose, at langt de fleste unge har et højt drive og gode drømme. Han fremhæver, at de har gavn af at få karriererådgivning, der kan hjælpe dem til at finde rodfæste og lægge en strategi. En samtale med en professionel konsulent, der ved noget om arbejdsmarkedet og ikke ser faglige begrænsninger, hjælper de unge med at se muligheder og sparre på de ideer, de allerede har. 

Uddannelse kan give job
- Det er også vigtigt, at de unge tænker over, hvordan de bliver attraktive på arbejdsmarkedet, siger virksomhedskonsulent Bente Dahl fra Kristelig Fagbevægelse.

Hun er heller ikke i tvivl om, at mere uddannelse er nøgleordet bag:
- Vi vil altid opfordre de unge til at uddanne sig for at stå bedre rustet på arbejdsmarkedet i fremtiden, hvor flere ufaglærte job forsvinder.

Unge i a-kasse og fagforening
Hun ser også en stigende tendens til, at unge melder sig ind i fagforeningen og a-kassen for at være bedre sikret. Og netop en fagforening og a-kasse kan være afgørende, når det gælder om at komme hurtigt tilbage i arbejde.

For Bente Dahl er det vigtigt at påpege, at fagforeningen også kan bruges til råd og vejledning, før det går galt.
- Når jeg møder de unge, oplever jeg, at mange af dem tror, at fagforeningen kun er der, når det er gået galt, siger Bente Dahl og afslutter: Men det er det ikke, hos os har vi stor fokus på også at hjælpe, mens man er i et job.  

Fakta
Ifølge Danmarks Statistik er arbejdsløsheden blandt de 16-24-årige mere end fordoblet inden for det seneste år. Det betyder, at tallet er steget fra under 10.000 til over 20.000 arbejdsløse i den aldersgruppe.
Skriv kommentar » Læs mere…

17. juni 2009

Lønmodtagere tvinges til skueprocesser.

Sager i relation til LO-overenskomster skal først afprøves i det LO- og DA-styrede fagretlige retssystem, før de kan blive behandlet af de civile domstole. Det har landsretten ment og derfor afvist en sag om fyring af en efterskolelærer, og Højesteret er nu kommet til det samme resultat.

Kristelig Fagbevægelse er utilfreds med Højesterets dom af flere grunde og overvejer at gå videre til Menneskeretsdomstolen i Strasbourg, fordi de ikke mener, deres medlemmer er sikret det, menneskeretskonventionerne kalder en "fair trial", dvs. retfærdig rettergang.

- De forskellige overenskomstmæssige forligsnævn er typisk sammensat af to personer fra DA og to fra LO plus en opmand, som DA- og LO-repræsentanterne udpeger, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.

Lønmodtagerne er taberne
Søren Fibiger Olesen forudser, at højesteretsdommen får den konsekvens, at Kristelig Fagbevægelse nu bliver nødt til at deltage i en række skueprocesser:

- Højesterets dom betyder, at vi altid må begynde en sag ved et forligsnævn. Men da vi ikke mener, vores medlemmer får en retfærdig behandling der, kan vi ikke andet end betragte sagerne som skueprocesser og må derfor gå videre til de civile domstole med tabte sager. Det er rent ressourcespild for både os og forligsnævnene, men det alvorlige er, at det er de ramte lønmodtagere, der bliver taberne, for det er deres sager, der trækkes i langdrag, siger Søren Fibiger Olesen.
Skriv kommentar » Læs mere…