29. juni 2009

Arbejdsglæde hos det offentlige

Lene Espersen mødtes med fagbevægelsen for at drøfte vilkårene for offentligt ansatte
Arbejdsglæde hos offentligt ansatte Kristelig Fagbevægelse var med, da Lene Espersen mødtes med fagbevægelsen for at drøfte vilkårene for offentligt ansatte. Formålet var at finde ud af, hvordan man gør det mere attraktivt at være ansat i det offentlige.

Kristelig Fagbevægelse havde en lang række gode input med fra medlemmer, der arbejder inden for det offentlige. Ministeren lyttede og var optaget af, hvad der skal gøres, så arbejdsglæde i den offentlige sektor kan udvikles, og det kan være en attraktiv arbejdsplads.

Mødet havde tre hovedemner: Afbureaukratisering og regelforenkling Ledelse Lønsystemer Det vil ministeren gøre Ministeren er enige i, at der er brug for handling mere end lange rapporter. Hun har åbnet en hjemmeside www.frihedtildig.dk, hvor offentligt ansatte kan komme med input til de tre områder.

Modtager gerne flere input
Kristelig Fagbevægelse vil fortsat arbejde for at udvikle en bedre offentlige sektor og følger ministerens arbejde tæt. Vi modtager gerne flere input til forbedring af den offentlige sektor. Send problemstilling og løsningsforslag til politisk konsulent Erik Bertelsen på erb@krifa.dk.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.