17. juni 2009

Lønmodtagere tvinges til skueprocesser.

Sager i relation til LO-overenskomster skal først afprøves i det LO- og DA-styrede fagretlige retssystem, før de kan blive behandlet af de civile domstole. Det har landsretten ment og derfor afvist en sag om fyring af en efterskolelærer, og Højesteret er nu kommet til det samme resultat.

Kristelig Fagbevægelse er utilfreds med Højesterets dom af flere grunde og overvejer at gå videre til Menneskeretsdomstolen i Strasbourg, fordi de ikke mener, deres medlemmer er sikret det, menneskeretskonventionerne kalder en "fair trial", dvs. retfærdig rettergang.

- De forskellige overenskomstmæssige forligsnævn er typisk sammensat af to personer fra DA og to fra LO plus en opmand, som DA- og LO-repræsentanterne udpeger, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.

Lønmodtagerne er taberne
Søren Fibiger Olesen forudser, at højesteretsdommen får den konsekvens, at Kristelig Fagbevægelse nu bliver nødt til at deltage i en række skueprocesser:

- Højesterets dom betyder, at vi altid må begynde en sag ved et forligsnævn. Men da vi ikke mener, vores medlemmer får en retfærdig behandling der, kan vi ikke andet end betragte sagerne som skueprocesser og må derfor gå videre til de civile domstole med tabte sager. Det er rent ressourcespild for både os og forligsnævnene, men det alvorlige er, at det er de ramte lønmodtagere, der bliver taberne, for det er deres sager, der trækkes i langdrag, siger Søren Fibiger Olesen.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.