31. juli 2009

Gratis fagforening til unge under uddannelse

Er man under uddannelse, kan pengepungen være lidt flad, men så er det jo godt, at vi tilbyder gratis fagforening :-)Vi giver dig gratis fagforening, så du har en backup for ordentlige arbejdsforhold, løn og professionel sparring. Og hvem vil ikke gerne have det? Tilbuddet gælder elever, lærlinge og studerende på fuldtid under 30 år.

Vi kalder vores gratis fagforening for Krifa Boost, og det er lidt af en gavepose. Du får nemlig også gratis karriererådgivning, gratis tjek af arbejdskontrakter og hjælp til jobsøgning foruden gratis magasin med tips og tricks til arbejdsmarkedet. Derudover får du bl.a. også adgang til billig træning i Fitness World og fordelagtige forsikringer.

Læs mere om gratis fagforening.

Stine Gregersen Søndergaard
KrifaBoost
Skriv kommentar » Læs mere…

30. juli 2009

Billig, men ikke en efterligning

Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse Fyn Arne S. Christensen skriver i et læserbrev i Fyns Amts Avis 29. juli, at Kristelig Fagbevægelse er billig, men ikke en efterligning af LO:

Forleden kunne man i avisen læse af en række fagforeninger i LO familien ville lave fremstød under Langelandsfestivalen. I omtalen blev der også skrevet, at de ville advare mod de billige efterligninger, blandt andet Kristelig Fagforening . Kristelig Fagforening er billig ja, - men en efterligning - hmm? Ligesom fagforeningerne i LO-familien har vi overenskomster og sikrer vores medlemmer deres rettigheder. Men på en lang række områder adskiller vi os fra den »gamle« fagbevægelse. Vi er en moderne fagforening, der sættet det enkelt medlem og dets frihed højt. Vi mener, at alle skal have lov til at være medlem der, hvor de oplever at få den bedste service og kvalitet. Vi mener, ikke at det er i orden, når de gamle fagforeninger gennem tvang forsøger at skaffe sig monopol. Vi mener, at der er brug for en nytænkning af hele lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet. Derfor er vi i gang med at præsentere en samlet lønmodtagerlov. I dag er lovgivningen reguleret af et utal af love, med det resultat at der på en lang række områder er stor forskel på de rettigheder opsigelsesvarsler osv., lønmodtagerne har, afhængig af hvilken type job de har. En samlet lov vil skabe overblik og sikre alle lige rettigheder.
Skriv kommentar » Læs mere…

24. juli 2009

Må vi kalde medlemmerne for kunder?

Nogle af vores konkurrenter kritiserer os for at kalde dem kunder fremfor medlemmer, hvilket vi tager ganske roligt :-)Kristelig Fagbevægelse har 180.000 kunder. Det er meget bevidst at vi forholder os til begrebet kunder, da vi ønsker at gøre op med en gammel tankegang i fagforeninger om at medlemmer er jo noget man har. Det er nemlig noget sludder!

Vi har ikke taget en popsmart beslutning for at tækkes kunderne, men derimod fordi vi i Kristelig Fagbevægelse ønsker at sætte fokus på det individuelle kundeforhold frem for det kollektive medlemskab. Vi skal hver eneste dag gøre os fortjent til vores kunder ved at give den enkelte den BEDSTE individuelle service så de oplever at Kristelig Fagbevægelse er et værdifuldt valg.

Vi er samtidig bevidste om at vores kunder har demokratisk indflydelse på måden at lede Kristelig Fagbevægelse på, hvilket vi iøvrigt får god respons på. 93% af vores kunder vil anbefale Kristelig Fagbevægelse til andre - bedre "medlemmer" findes ikke!
Skriv kommentar » Læs mere…

22. juli 2009

Vær med til at stoppe mobning

Formand for Kristelig Fagbevægelses Region Vestjylland Jonna Dencker skriver i et debatindlæg, at mobning er alt for udbredt, og vi må alle gøre noget for at stoppe det.

Læs debatindlæg om mobning.
Skriv kommentar » Læs mere…

21. juli 2009

Jobfest

Den stigende ledighed giver jobfest i a-kasserne, skriver Jyllands-Posten 21. juli 2009. I artiklen oplyses det, at Kristelig Fagbevægelse har udvidet medarbejderstaben med ca. 80 personer i 2009 for at sikre en fortsat god og personlig kundeservice.
Skriv kommentar » Læs mere…

13. juli 2009

A-kasse er sund fornuft

Læserbrev i Nordjyske Stifttidende

I Kristelig Fagbevægelse synes vi, finanskrisen, og den deraf følgende stigende risiko for ledighed er et godt argument for at flere burde melde sig ind i en a-kasse.

I de senere år har mange, specielt de unge, været ret ubekymrede og uovervindelige og med god grund. Deres største problem har ikke været, om de kunne finde et arbejde, men nærmere hvilket arbejde de skulle vælge.

Sådan er situationen desværre ikke længere. I dag må også de unge slås om de jobs, der er. Da risikoen for at blive ramt af ledighed desværre igennem de seneste måneder har været stigende, må det tilrådes, at de der endnu ikke er medlem af en a-kasse, bliver det.

Mange tror fejlagtigt, at man jo bare kan få kontanthjælp gennem kommunen, hvis man skulle være så uheldig at blive fyret. Men så enkelt er det desværre ikke.

I modsætning til dagpenge, som man har ret til som a-kassemedlem, så er kontanthjælpen en trangsbestemt ydelse, dvs. at muligheden for at få kontanthjælp afhænger af ens mulighed for at forsørge sig selv.

Hvis man f.eks. har penge i banken, bil, friværdi i huset, eller en ægtefælle, der kan forsørge en, så vil man i mange tilfælde slet ikke være berettiget til kontanthjælp. Man vil derfor opleve en stor indkomstnedgang ved pludselig ledighed.

Et medlemskab af en a-kasse og deraf følgende dagpengeret betyder således, at ens indkomstnedgang ikke bliver nær så stor, som hvis man var henvist til kontanthjælp. Det er således sund fornuft at melde sig ind i en a-kasse.

Men a-kassen hjælper dig ikke kun, når du skal have udbetalt dagpenge. I Kristelig A-kasse kan vi også hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til, hvordan du kommer videre i dit arbejdsliv. F.eks. tilbyder vi karriererådgivning og coachforløb, sådan at du som opsagt eller ledigt medlem så vidt muligt fastholdes på arbejdsmarkedet eller hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Det synes vi er sund fornuft. I alle vore afdelinger arbejder vi til stadighed på at sikre, at et medlemskab af Kristelig Fagbevægelse bliver et værdifuldt valg for hvert enkelt medlem.

Christian Steen, Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland
Skriv kommentar » Læs mere…

10. juli 2009

Stop med blokader

Så sker det igen, denne gang i Herning, at 3F truer med at blokere et firma, hvis det ikke skifter deres overenskomst med Kristelig Fagbevægelse ud med en med 3F.

Kristelig Fagbevægelse er ikke uenig i, at det er en opgave for en fagforening at overenskomstdække det danske arbejdsmarked. Det er også derfor, vi indgår overenskomster. Vi er heller ikke uenige i, at det er i orden med indbyrdes konkurrence.

Men vi er uenige i, at det er i orden at bruge blokadevåbnet for at få en overenskomst med en virksomhed, der allerede har en overenskomst med en anden fagforening.

Kristelig Fagbevægelse mener, at politikerne bør lovgive imod den slags urimelige blokader.

Jonna Dencker, formand for Kristelig Fagbevægelses Region Vestjylland.
1 kommentar » Læs mere…

7. juli 2009

Medarbejdere spørges

Swimmingpool, grønne områder, nej til store kontorlandskaber. Det er nogle af ønskerne fra Kristelig Fagbevægelses medarbejdere til vores nye hovedkontor, som kom frem på en kreativ workshop.

Læs om workshoppen, som er omtalt i Århus Stiftstidende
Skriv kommentar » Læs mere…

6. juli 2009

Nu på Facebook

Kriste A-kasse / Fagforening på FacebookKristelig Fagbevægelse er nu på Facebook.

Kig forbi :-)
Skriv kommentar » Læs mere…