30. juli 2009

Billig, men ikke en efterligning

Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse Fyn Arne S. Christensen skriver i et læserbrev i Fyns Amts Avis 29. juli, at Kristelig Fagbevægelse er billig, men ikke en efterligning af LO:

Forleden kunne man i avisen læse af en række fagforeninger i LO familien ville lave fremstød under Langelandsfestivalen. I omtalen blev der også skrevet, at de ville advare mod de billige efterligninger, blandt andet Kristelig Fagforening . Kristelig Fagforening er billig ja, - men en efterligning - hmm? Ligesom fagforeningerne i LO-familien har vi overenskomster og sikrer vores medlemmer deres rettigheder. Men på en lang række områder adskiller vi os fra den »gamle« fagbevægelse. Vi er en moderne fagforening, der sættet det enkelt medlem og dets frihed højt. Vi mener, at alle skal have lov til at være medlem der, hvor de oplever at få den bedste service og kvalitet. Vi mener, ikke at det er i orden, når de gamle fagforeninger gennem tvang forsøger at skaffe sig monopol. Vi mener, at der er brug for en nytænkning af hele lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet. Derfor er vi i gang med at præsentere en samlet lønmodtagerlov. I dag er lovgivningen reguleret af et utal af love, med det resultat at der på en lang række områder er stor forskel på de rettigheder opsigelsesvarsler osv., lønmodtagerne har, afhængig af hvilken type job de har. En samlet lov vil skabe overblik og sikre alle lige rettigheder.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.