13. juli 2009

A-kasse er sund fornuft

Læserbrev i Nordjyske Stifttidende

I Kristelig Fagbevægelse synes vi, finanskrisen, og den deraf følgende stigende risiko for ledighed er et godt argument for at flere burde melde sig ind i en a-kasse.

I de senere år har mange, specielt de unge, været ret ubekymrede og uovervindelige og med god grund. Deres største problem har ikke været, om de kunne finde et arbejde, men nærmere hvilket arbejde de skulle vælge.

Sådan er situationen desværre ikke længere. I dag må også de unge slås om de jobs, der er. Da risikoen for at blive ramt af ledighed desværre igennem de seneste måneder har været stigende, må det tilrådes, at de der endnu ikke er medlem af en a-kasse, bliver det.

Mange tror fejlagtigt, at man jo bare kan få kontanthjælp gennem kommunen, hvis man skulle være så uheldig at blive fyret. Men så enkelt er det desværre ikke.

I modsætning til dagpenge, som man har ret til som a-kassemedlem, så er kontanthjælpen en trangsbestemt ydelse, dvs. at muligheden for at få kontanthjælp afhænger af ens mulighed for at forsørge sig selv.

Hvis man f.eks. har penge i banken, bil, friværdi i huset, eller en ægtefælle, der kan forsørge en, så vil man i mange tilfælde slet ikke være berettiget til kontanthjælp. Man vil derfor opleve en stor indkomstnedgang ved pludselig ledighed.

Et medlemskab af en a-kasse og deraf følgende dagpengeret betyder således, at ens indkomstnedgang ikke bliver nær så stor, som hvis man var henvist til kontanthjælp. Det er således sund fornuft at melde sig ind i en a-kasse.

Men a-kassen hjælper dig ikke kun, når du skal have udbetalt dagpenge. I Kristelig A-kasse kan vi også hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til, hvordan du kommer videre i dit arbejdsliv. F.eks. tilbyder vi karriererådgivning og coachforløb, sådan at du som opsagt eller ledigt medlem så vidt muligt fastholdes på arbejdsmarkedet eller hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Det synes vi er sund fornuft. I alle vore afdelinger arbejder vi til stadighed på at sikre, at et medlemskab af Kristelig Fagbevægelse bliver et værdifuldt valg for hvert enkelt medlem.

Christian Steen, Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.