31. august 2009

Gak LO-gik

Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen skriver i et læserbrev i Jyllands-Posten 29. august 2009, at LO's formand Harald Børsting har en gak LO-gik, når han forsvarer fagforeningsdiskriminering med, at man må have ytringsfrihed til at anbefale andre at melde sig ind i en LO-fagforening.

Læs læserbrevet
Skriv kommentar » Læs mere…

28. august 2009

Kontingentet stiger

For at fastholde en høj service trods flere ledige sætter Kristelig A-kasse kontingentet op.

Højere ledighed og dermed mere arbejde til a-kasserne medfører, at Kristelig A-kasse må sætte kontingentet op med 10 kroner om måneden fra 1. oktober. I forhold til sidste år gennemfører Kristelig A-kasse 50 procent flere samtaler med ledige. For at følge med er antallet af medarbejdere øget med ca. 60 personer.

Sikker på god service
Man skal være sikker på, at vi kan give en god og hurtig service. Dagpengene skal stå på kontoen til tiden, og vores ledige skal have effektiv hjælp til at komme hurtigt i arbejde. Derfor må vi desværre sætte kontingentet op.

Stadig billig
Kristelig A-kasse er stadig konkurrencedygtig på prisen. Tidligere på året satte vi prisen ned med 15 kroner om måneden, så samlet set er prisen faldet med 5 kroner om måneden i løbet af 2009. Samtidig har flere af vores konkurrenter sat prisen op hen over sommeren.

Landsformand for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen.
Skriv kommentar » Læs mere…

26. august 2009

Nye netværksarrangementer for selvstændige

Kristelige A-kasse for Selvstændige (Krifa Erhverv) går foran i branchen med et helt nyt netværkskoncept for selvstændige, der kan åbne dørene til øget salg og nye kontakter.

Det nye koncept hedder net-I-værk, og giver dig mulighed for at mødes med andre selvstændige og dele erfaringer med hinanden eller finde nye udviklingsmuligheder.

net-I-værk er et professionelt netværk, som mange andre etablerede netværk - forskellen er dog den, at net-I-værk er gratis for kunder i Krifa Erhverv.

Vores kunder kommer fra en bred vifte af erhverv og derfor vil muligheden for at skabe kontakter i mange brancher være stor.

net-I-værk starter op først i september 2009 med netværksgrupper i Aalborg, Randers, Kolding og Glostrup. De første 100 selvstændige har allerede tilmeldt sig.

Læs mere om netværksarrangementer for selvstændige.
Skriv kommentar » Læs mere…

25. august 2009

Krænker menneskerettighederne

Danmark kan risikere ny dom for brud på menneskerettigheder pga. fagforeningsdiskriminering.

Hver femte lønmodtager føler et pres om at være med i en bestemt fagforening, og medlemmer af frie fagforeninger oplever at blive diskrimineret på grund af deres fagforeningsvalg.

Det dokumenterer Institut for Menneskerettigheder i en rapport om fagforeningsdiskriminering på det danske arbejdsmarked. De konkluderer, at der kan "være tale om diskrimination i retlig forstand i strid med de menneskeretlige forpligtelser".

Kan stadig diskrimineres
I rapporten peger Institut for Menneskerettigheder på, at det er et problem, at foreningsfrihedsloven kun beskytter mod fagforeningsdiskriminering i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, men ikke under den løbende ansættelse.

Instituttet foreslår to ting til at sikre fagforeningsfrihed: At foreningsfrihedslovens beskyttelse mod fagforeningsdiskriminering også kommer til at gælde under ansættelsen, og at forskelsbehandlingsloven, der forbyder diskriminering pga. køn, race, religion mv., også skal forbyde diskriminering på grund af fagforeningsmedlemskab.

Politikerne må reagere
Jeg er enig med Instituttets anbefalinger og mener, at politikerne må reagere på, at der stadig sker diskriminering på arbejdsmarkedet, selvom eksklusivaftalerne er afskaffet. Når det ikke har været nok til at sikre fagforeningsfrihed også under ansættelse, må der selvfølgelig gøres noget. Jeg synes, det er oplagt at gøre fagforeningsdiskriminering til en del af forskelsbehandlingsloven og også af foreningsfrihedsloven.

Bedre sikring af offentligt ansatte
Rapporten afdækker også, at lønmodtagere af frie fagforeninger oplever at blive forskelsbehandlet ved at blive forbigået ved lønforhandlinger og have ringere mulighed for individuelle løntillæg end deres kolleger i en fagforening under en af hovedorganisationerne.

Det får Institut for Menneskerettigheder til at foreslå, at der skal laves systemer, som sikrer, at de offentlige myndigheder efterlever den offentligretlige ligheds- og saglighedsgrundsætning. Blandt andet så de ikke blot informerer om lønforhandlinger mv. til tillidsrepræsentanterne, men også direkte til medarbejderne.

Pinligt for offentlige arbejdsgivere
Jeg synes faktisk, det er pinligt, at offentlige arbejdsgivere ikke af sig selv sørger for, at der ikke sker diskriminering af ansatte, der er med i en fri fagforening eller slet ikke med i en fagforening.

Offentlige arbejdsgivere har et problem, som de straks bør gøre noget ved, så ingen offentligt ansat bliver diskrimineret på grund af deres valg af fagforening.

Læs rapporten fra Institut for Menneskerettigheder.

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse.
1 kommentar » Læs mere…

20. august 2009

3F-pirater angriber overenskomst

Er det rimeligt, at 3F blokerer firma, der allerede har overenskomst?

Firmaet CVV Sigma Vest i Vejle er dækket af en overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, så der er styr på ansættelsesforholdene. Også for firmaets polske medarbejdere.

Nej, siger 3F. Der er ingen overenskomst, så længe den ikke er vores! Resultat: Blokade! Det vil sige røde faner, en række udkommanderede blokadevagter og ballade på arbejdspladsen.

Firmaet mistede derfor en stor opgave med oprydning og rengøring på en byggeplads i Herning. Deres kunde aflyste nemlig samarbejdet, da de ikke ville blande sig i konflikten og have ballade.

En løbende konflikt
Hos Kristelig Fagbevægelse ser vi konflikten som den seneste i en lang kamp for vores overenkomster. 3F vil ikke acceptere, at vi også dækker nogle områder med overenskomst. Når både arbejdsgiver og medarbejdere er enige, bør en tredje part som 3F ikke blande sig.

Blokaderetten skal begrænses, så den ikke kan bruges, når en virksomhed allerede har en overenskomst. For når frie, uafhængige virksomheder og medarbejdere er enige, skal det ikke være i orden at blokere. Vi efterlyser derfor politisk handling, så blokaderetten begrænses.


Af Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

11. august 2009

Beef'n'makrel kampagne for Kristelig A-kasse

Det er ikke sjovt at blive arbejdsløs, og da slet ikke hvis man ikke er med i en a-kasse. Derfor har vi en ny kampagne på vej med makrelmadder og bøffer.

Mange tror de bare kan få dagpenge eller kontanthjælp, hvis de bliver ledig. Det er bare forkert. Dagpenge kræver, at man har været med i en a-kasse i mindst et år, og kontanthjælp er populært sagt kun for dem, der ikke ejer noget som helst.

Ridderen har været forbi marketingafdelingen, og de fik en smart ide. Vi vil fortælle dig, at du skal melde dig ind Kristelig A-kasse, så der stadig er råd til den saftige røde bøf. Ellers bliver du måske nødt til at nøjes med en herre-ulækker makrelmad.

Bøffen og makrelmaden kan allerede nu ses på forskellige hjemmesider, og snart kan du også se os på TV i reklameblokken... og skulle du være i tvivl, så er Ridderen selvfølgelig mest til saftig bøf :-)
1 kommentar » Læs mere…

5. august 2009

Hatten af for LO's jobpatrulje

Stor ros til LO's jobpatrulje. For de valgte at samarbejde fremfor at profilere sig selv, da de på en virksomhed med overenskomst med Kristelig Fagbevægelse fandt en ung, der fik for lidt i løn.

LO's jobpatrulje tager her i sommervarmen rundt og kontrollerer løn og arbejdsforhold for ungarbejdere. På et besøg på en virksomhed, hvor Kristelig Fagbevægelsen har overenskomsten, opdagede jobpatruljen, at en ung medarbejder fik for lidt i løn.

LO kunne have valgt at bruge lejligheden til at skaffe nogle medlemmer og profilere sig på selv at køre sagen. I stedet valgte de at kontakte Kristelig Fagbevægelse, så vi fik lejlighed til at løse problemet. Vi kontaktede straks virksomheden gennem Kristelig Arbejdsgiverforening, så der kan komme orden i forholdene. Virksomheden har erkendt sin fejl, og den 17-årige skal nu have sin løn med tilbagevirkende kraft.

Stor ros til LO's jobpatrulje for at håndtere problemet loyalt og fremme samarbejdet!

Hvad gør vi selv?
Vi gør selv meget for at kontrollere, at overenskomsterne bliver overholdt på de arbejdspladser, hvor vi har overenskomst. Vores virksomhedskonsulenter er hvert år rundt på alle de virksomheder, der har en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst med os. Samtidig laver vores modpart Kristelig Arbejdsgiverforening stikprøvekontrol blandt deres medlemmer, og vi er ofte ude til fyraftensmøder med de ansatte på Kristelig Arbejdsgiverforenings virksomheder.

Alligevel kan det altså ske, at der er arbejdspladser, der sløser med at overholde overenskomsten. Så er det godt, at LO’s jobpatrulje også holder øjnene åbne og bruger os som samarbejdspartner!

Af Per Dyrholm, arbejdsmarkedskonsulent i Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…