5. august 2009

Hatten af for LO's jobpatrulje

Stor ros til LO's jobpatrulje. For de valgte at samarbejde fremfor at profilere sig selv, da de på en virksomhed med overenskomst med Kristelig Fagbevægelse fandt en ung, der fik for lidt i løn.

LO's jobpatrulje tager her i sommervarmen rundt og kontrollerer løn og arbejdsforhold for ungarbejdere. På et besøg på en virksomhed, hvor Kristelig Fagbevægelsen har overenskomsten, opdagede jobpatruljen, at en ung medarbejder fik for lidt i løn.

LO kunne have valgt at bruge lejligheden til at skaffe nogle medlemmer og profilere sig på selv at køre sagen. I stedet valgte de at kontakte Kristelig Fagbevægelse, så vi fik lejlighed til at løse problemet. Vi kontaktede straks virksomheden gennem Kristelig Arbejdsgiverforening, så der kan komme orden i forholdene. Virksomheden har erkendt sin fejl, og den 17-årige skal nu have sin løn med tilbagevirkende kraft.

Stor ros til LO's jobpatrulje for at håndtere problemet loyalt og fremme samarbejdet!

Hvad gør vi selv?
Vi gør selv meget for at kontrollere, at overenskomsterne bliver overholdt på de arbejdspladser, hvor vi har overenskomst. Vores virksomhedskonsulenter er hvert år rundt på alle de virksomheder, der har en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst med os. Samtidig laver vores modpart Kristelig Arbejdsgiverforening stikprøvekontrol blandt deres medlemmer, og vi er ofte ude til fyraftensmøder med de ansatte på Kristelig Arbejdsgiverforenings virksomheder.

Alligevel kan det altså ske, at der er arbejdspladser, der sløser med at overholde overenskomsten. Så er det godt, at LO’s jobpatrulje også holder øjnene åbne og bruger os som samarbejdspartner!

Af Per Dyrholm, arbejdsmarkedskonsulent i Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.