25. august 2009

Krænker menneskerettighederne

Danmark kan risikere ny dom for brud på menneskerettigheder pga. fagforeningsdiskriminering.

Hver femte lønmodtager føler et pres om at være med i en bestemt fagforening, og medlemmer af frie fagforeninger oplever at blive diskrimineret på grund af deres fagforeningsvalg.

Det dokumenterer Institut for Menneskerettigheder i en rapport om fagforeningsdiskriminering på det danske arbejdsmarked. De konkluderer, at der kan "være tale om diskrimination i retlig forstand i strid med de menneskeretlige forpligtelser".

Kan stadig diskrimineres
I rapporten peger Institut for Menneskerettigheder på, at det er et problem, at foreningsfrihedsloven kun beskytter mod fagforeningsdiskriminering i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, men ikke under den løbende ansættelse.

Instituttet foreslår to ting til at sikre fagforeningsfrihed: At foreningsfrihedslovens beskyttelse mod fagforeningsdiskriminering også kommer til at gælde under ansættelsen, og at forskelsbehandlingsloven, der forbyder diskriminering pga. køn, race, religion mv., også skal forbyde diskriminering på grund af fagforeningsmedlemskab.

Politikerne må reagere
Jeg er enig med Instituttets anbefalinger og mener, at politikerne må reagere på, at der stadig sker diskriminering på arbejdsmarkedet, selvom eksklusivaftalerne er afskaffet. Når det ikke har været nok til at sikre fagforeningsfrihed også under ansættelse, må der selvfølgelig gøres noget. Jeg synes, det er oplagt at gøre fagforeningsdiskriminering til en del af forskelsbehandlingsloven og også af foreningsfrihedsloven.

Bedre sikring af offentligt ansatte
Rapporten afdækker også, at lønmodtagere af frie fagforeninger oplever at blive forskelsbehandlet ved at blive forbigået ved lønforhandlinger og have ringere mulighed for individuelle løntillæg end deres kolleger i en fagforening under en af hovedorganisationerne.

Det får Institut for Menneskerettigheder til at foreslå, at der skal laves systemer, som sikrer, at de offentlige myndigheder efterlever den offentligretlige ligheds- og saglighedsgrundsætning. Blandt andet så de ikke blot informerer om lønforhandlinger mv. til tillidsrepræsentanterne, men også direkte til medarbejderne.

Pinligt for offentlige arbejdsgivere
Jeg synes faktisk, det er pinligt, at offentlige arbejdsgivere ikke af sig selv sørger for, at der ikke sker diskriminering af ansatte, der er med i en fri fagforening eller slet ikke med i en fagforening.

Offentlige arbejdsgivere har et problem, som de straks bør gøre noget ved, så ingen offentligt ansat bliver diskrimineret på grund af deres valg af fagforening.

Læs rapporten fra Institut for Menneskerettigheder.

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse.

1 kommentarer:

20. november 2009 kl. 14.20 Anonym

Udover at krænke menneskerettighederne, som er groft nok. Men endnu grovere er det, at Danmarks Grundlov bliver overtrådt.

Danmark er et demokratisk land og der må derfor på ingen måde forefindes hverken tvang eller trusler.

Danmark er et Kristene land, og ud fra kristendommens synspunkt skal man behandle sine medmennesker godt - endog alt levende på denne planet.

Med venlig hilsen
Kirsti Herle Villadsen

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.