22. september 2009

Skal vi have en lønmodtagerlov? (DR2 Deadline)

Skal det være en ret for alle at holde fri, når ens børn er syge? Skal overarbejde varsles? Som det er nu har alle ikke disse rettigheder.

DR2 Deadline præsenterer Kristelig Fagbevægelses forslag om en lønmodtagerlov og har efterfølgende inviteret til debat i studiet.

Der er behov for en lønmodtagerlov
"41% procent af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst. De er ikke sikret ret til ferie, afspadsering, overtidsbetaling, etc. Det samme gælder 10% i den offentlige sektor."

» Se indslag i DR2 Deadline (Indslag 1)

Debat om lønmodtagerlov
"Der er brug for en lønmodtagerlov for at spænde sikkerhedsnet ud under de lønmodtagere der ikke har nogen rettigheder. Det kollektive system fanger simpelthen ikke alt op.", forklarer Søren Fibiger Olesen, formand for Kristelig Fagbevægelse. Han fortsætter:

"Vi skal have en lov, hvor alle de love vi kender i dag samles i en enhed, sådan at vi får noget gennemsigtighed og samling på, hvordan tingene skal være."

Dennis Kristensen, formand for FOA, er enig i det fornuftige i at samle eksisterende love i en samlet lov. Han argumenterer dog imod en ny lønmodtagerlov med rettigheder for alle, sådan som Kristelig Fagbevægelse foreslår. Han mener, det vil fjerne betydningen af de kollektive overenskomster.

» Se debat i DR2 Deadline (Indslag 2)

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.