17. september 2009

Lønmodtagerlov for folket

Kristelig Fagbevægelse foreslår, at vi skal have en lønmodtagerlov. "Fuldstændig tåbelig tankegang", er LO-formand Harald Børstings kommentar.

To tredjedele af danske lønmodtagere er enige med Kristelig Fagbevægelse i, at det er en god idé med en lønmodtagerlov. Det fremgår af en Megafon-analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået lavet.

Basisrettigheder til alle
Med en lønmodtagerlov vil Kristelig Fagbevægelse sikre basisrettigheder til alle lønmodtagere. Det er for eksempel ret til at holde en dag fri med løn ved barns sygdom, løn under sygdom, varsling af overarbejde, en skriftlig opsigelse og en skriftlig begrundelse for en opsigelse.

Kristelig Fagbevægelse er glad
Til Jyllands-Posten 17. september 2009 siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen, at han er glad og tilfreds med den store opbakning.

LO er ligeglad
I samme artikel i Jyllands-Posten siger LO-formand Harald Børsting, at forslaget om en lønmodtagerlov er "en fuldstændig tåbelig tankegang", og hans kommentar til, at to tredjedele af danske lønmodtagere synes, det er en god idé med en lønmodtagerlov siger han: "Det gør ikke indtryk. Jeg tror ikke, at folk har tænkt på, hvordan arbejdsmarkedet fungerer."

Er en lønmodtagerlov en god ide?
LO er imod, men det er måske, fordi de tænker mere på sig selv?

1 kommentarer:

24. september 2009 kl. 12.38 Anonym

Det er en rigtig dårlig ide med en lønmodtagerlov.
En sådan lov vil udhule flere muligheder for at arbejdsmarkedets parter indgår aftaler, blandt andet aftaler i overenskomster om varsling af overtid m.v.
Staten skal ikke lovgive på områder som i mange år har været aftalt mellem arbejdsmarkedets parter.
TÆNK PÅ HVORDAN VI SÅ FÅR FORBEDRET FORHOLDENE PÅ SIGT, DET ER IKKE NEMT HVIS DER ER LOVGIVET OM TINGENE.
Det kunne måske tænkes at Krifa ønsker denne lov da de har svært ved at indgå overenskomster på det danske arbejdsmarked

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.