3. september 2009

Nej til magt og tvang med blokader

Med magt og tvang, 3F har fået firmaet CVV Sigma Vest til at indgå en 3F-overenskomst, selvom de i forvejen havde en overenskomst med Kristelig Fagbevægelse. 3F har nemlig brugt blokadevåbnet til at presse sig ind som overenskomstpart.

Det er endnu et eksempel på, at en LO-fagforening ikke bruger blokadevåbnet for at få en arbejdsplads overenskomstdækket, men til at tvinge virksomheden til at indgå en LO-overenskomst.

Kristelig Fagbevægelse mener, det er urimeligt, og at det burde være ulovligt at bruge blokadevåbnet, når en virksomhed allerede har ordnede løn- og arbejdsforhold gennem en overenskomst.

Landsformand for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.