29. oktober 2009

LO ikke uden humor

Ridderen er helt overraskende dukket op i en annonce fra LO i Fredericia - og det er ikke helt uden humor.

De 18 fagforbund under LO i Fredericia har indrykket en helsides annonce i en lokalavis, hvor der indgår en ridder. Er der en slet skjult henvisning til Kristelig Fagbevægelse? Døm selv :-)

Citat fra annoncen: "Den måde at lokke kunderne på kalder vi respektløs, og den er ikke just præget af ridderlighed, ære eller andre faste værdier. Kontakt en rigtig fagforening og hør hvorfor der er ukristelig stor - og en himmel til forskel i - hvor, og hvordan du er organiseret".

Se annoncen

Af Peder van der Schaft, marketingchef, Kristelig Fagbevægelse
7 kommentarer » Læs mere…

28. oktober 2009

Tilbage til Kristelig Fagbevægelse

Den helt store forskel på at arbejde i Kristelig Fagbevægelse og så mange andre steder er, at det giver mening at stå op hver dag og tage hen og kæmpe sammen for vores mission og værdier, for de har afgørende betydning for samfundet. Og det er en sjælden glæde ved et job.

Jeg har kun kendt Kristelig Fagbevægelse som en god arbejdsplads, hvor jeg selv fik lov til at være elev, sagsbehandler og sidenhen koordinator i tre år. Men på et tidspunkt kunne jeg godt se i kortene, at koordinatorstillingerne ville blive nedlagt. Da jeg så fik et tilbud om en interessant stilling til en høj løn uden for Krifa, tog jeg springet.

Jeg har siden været i to forskellige brancher og set noget andet end Kristelig Fagbevægelse, hvilket har været udviklende og lærerigt. Men først og fremmest har det bekræftet, hvad jeg godt vidste, at Kristelig Fagbevægelse er en af landets bedste arbejdspladser. Da mit drømmejob blev slået op i nærheden af min bopæl, var der ingen tvivl for mig om, at jeg ville søge det.

Det glæder mig at se, at der igen er sket meget i Kristelig Fagbevægelse for, at vi kan holde os konkurrencedygtige, og jeg bliver glad for og stolt over at være med i så dygtig styret en forretning.

Guld kan købes for dyrt, men et arbejde med mening giver den største motivation!

Af: Ejvind S. Lohse, Teamleder, Hillerød
1 kommentar » Læs mere…

27. oktober 2009

P1: Fagbevægelsen er i krise

De unge vil have noget for kontingentet.

Er solidariteten død, eller er fagforeningsfællesskaberne håbløs gammeldags og ude af trit med nutidens arbejdsmarked? Hvordan skal fremtidens fagforening se ud, hvis vi da overhovedet skal have fagforeninger i fremtiden?

Sådan indleder P1 Netværket en interessant diskussion om den traditionelle fagbevægelses udfordringer.

"Hvis fagbevægelsen fik alle sine krav opfyldt så var der ikke flere jobs i Danmark", siger Lars Kolind provokerende.

"Jeg ser fagbevægelsen om 10 år som en stor fagbevægelse, om det hedder LO, det vil jeg ikke blande mig i", siger Kim Knudsen, tidligere skraldemand og selvstændig.

Hør radioudsendelsen

Af Jesper L. Hejlesen, marketingkoordinator, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

22. oktober 2009

Medarbejdere er partnere - ikke modspillere

Lars Kolind er gæst på bloggen og skriver om den danske model.

Den såkaldt “danske model” betyder at arbejdsmarkedets parter, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, aftaler løn og arbejdsvilkår kollektivt, altså uden ret megen indgriben fra regering og folketing. Dette opfatter vi som noget helt specielt dansk og som noget meget værdifuldt ved vores samfundsmodel.

Jeg mener at den tankegang er forældet, simpelt hen.

Den måde vi organiserer arbejdsmarkedet på, bygger på en helt fundamental forudsætning: At arbejdere (ansatte) og arbejdsgivere (ledelse) har modsatte interesser. Hvad skulle man ellers med overenskomstforhandlinger, strejkeret, lockout og hvad ved jeg? Vent bare til marts 2010 - så kører skuespillet igen. Men det holder ikke i 2009: Arbejdere og arbejdsgivere har en langt stærkere fælles fjende: Nemlig risikoen for at danske arbejdspladser flytter udenlands med tab af velfærd og arbejde som resultat.

Jeg foreslår simpelt hen at vi skrotter arbejdsmarkedets grundlov, septemberforliget 1899 i erkendelse af at partnerne har langt stærkere fælles interesser, og finder en ny ramme for samarbejdet mellem medarbejdere og virksomheder.

Hvad ville du foreslå at den nye ramme kom til at bestå af?

Af Lars Kolind, kolindkuren.dk
2 kommentarer » Læs mere…

21. oktober 2009

LO betaler høj pris for politisk magt

Det har været interessant at følge de seneste dages debat om LO's nye satsning på indflydelse i Danmarks største kommuner. En satsning, hvor LO er villig til at betale en høj pris - måske endda en alt for høj pris - for at købe sig til indflydelse.

Tilbage til fortiden
Det er interessant, fordi LO i de senere år har forsøgt at skabe et billede af sig selv som moderne og mere tidssvarende. En organisation, der gjorde op med fagbevægelsens støtte til bestemte politiske partier, og som lod det være op til den enkelte at bestemme, hvilket parti man ville støtte.

LO-fagbevægelsen har tidligere været kendt for at støtte bestemte politiske partier - specielt i forbindelse med en valgkamp. Nu virker det, som om man tager et kvantespring tilbage til fortiden. Ikke blot vil man nu til at støtte bestemte politiske partier (S, SF og Enhedslisten), men man vil også bestemme og have indflydelse på, hvilken politik der skal føres.

Respektløst af LO
I Kristelig Fagbevægelse tager vi afstand fra ethvert forsøg på at købe sig til magt. Vi mener ikke, at man som borger i en kommune kan være tjent med, at kommunerne ledes efter en politik, der er bestemt og betalt af faglige organisationer. Og vi finder det respektløst, at man som medlem i en fagforening skal støtte bestemte politiske partier, som man ikke stemmer på og måske slet ikke sympatiserer med.

Vi er ikke flokdyr
Det er vores opfattelse, at den enkelte kunde skal behandles og respekteres som et unikt og selvstændigt menneske. Vi er ikke flokdyr, der tænker, mener og støtter det samme. Jeg troede faktisk, at LO var kommet videre og havde lært mere af fortidens fejl. Og at de var blevet mere bevidste om, at vi befinder os i en verden med moderne mennesker, der kan tænke selv, og som vælger deres fagforening ud fra kriterier som saglighed og professionalisme snarere end politisk interessevaretagelse.

Gør Kristelig Fagbevægelse endnu mere attraktiv
Vi glæder os over den vækst, vi fortsat oplever i Kristelig Fagbevægelse. Og vi tror netop, at det er vores moderne måde at tænke fagforening på, der tiltaler flere unge såvel som mere modne mennesker i dag.

LO's nye kurs med tilbagevenden til tidligere tiders traditioner og bindinger har skabt negative reaktioner blandt mange af deres egne medlemmer. Og flere vil sikkert benytte lejligheden til at overveje, om de skal skifte fagforening.

Af Allan Bruhn, sekretariatschef, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

20. oktober 2009

Huller i arbejdsmarkedet

Nogle har en overenskomst. Andre har ikke. På det private arbejdsmarked er 40 procent uden en overenskomst. Det giver en forskelsbehandling, som ikke er rimelig, mener Kristelig Fagbevægelse, som derfor foreslår, at vi får en lønmodtagerlov.

Brug for tætmasket net
- Vi har brug for et tætmasket net til at fange dem, der nu falder igennem, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen i en artikel i Kristelig Fagbevægelses medlemsblad Krifa Magasinet.

Flere overenskomster skal løse problemet
I samme artikel siger FOA’s formand Dennis Kristensen, at han er imod mere lovgivning:
- Vi skal få flere dækket af overenskomsterne, og det forudsætter en høj organisationsgrad. Arbejdsgiverforeningerne skal arbejde på at få flere arbejdsgivere til at blive medlemmer af en arbejdsgiverforening, og fagforeningerne skal arbejde på at få flere lønmodtagere til at blive medlemmer af en fagforening.

Hvad siger du?
Skriv kommentar » Læs mere…

16. oktober 2009

En a-kasse der tager telefonen

Du tog telefonen inden for 70 sekunder. Jeg vil gerne være medlem hos jer, for I tager telefonen...!

Sådan indledte en kunde da han for nyligt ringede til Kristelig Fagbevægelse.

- Min egen a-kasse tager ikke telefonen, og de gider heller ikke ringe tilbage. Jeg går på nettet med det samme og melder mig ind, jeg kender udmærket jeres hjemmeside, sluttede han samtalen af med.

Så det betaler sig at tage telefonen!

Af teamleder Filip Graversen, Afd. Fyn
Skriv kommentar » Læs mere…

14. oktober 2009

Er A-kassen død?

A-kasserne reklamerer som aldrig før, men samlet set får de ikke flere medlemmer. Hvad er der galt?

Man kan efterhånden hverken gå på gaden, se TV eller hører radio uden at blive bombarderet med reklamer fra fagforeninger og a-kasser. Specielt 3F og Kristelig Fagbevægelse er vildt aggresive

Men det hjælper åbenbart ikke noget. FAOS har netop lavet en undersøgelse, der viser, at krisen og reklame kronerne ikke giver flere medlemmer. I starten af året var 70.4% af lønmodtagerne medlem af en A-kasse. Og i dag er det stadigvæk kun 70.4%, der er medlem af en A-kasse.
  • Gider folk i dagens Danmark bare ikke være med i en A-kasse?
  • Har A-kasserne ikke nok at byde på?
  • Eller hvad er der galt?
Af Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
4 kommentarer » Læs mere…

13. oktober 2009

Kan vi lære af andre fagforeninger?

Del din viden og gode idéer med andre - også dine konkurrenter. Måske får du den dobbelt op retur!

Jeg sætter stor pris på den viden og erfaring, jeg får, når jeg er sammen med vores konkurrenter. Jeg inviterer dem også gerne inden for i vores organisation. Når jeg lytter til det, de gør godt, og det de gør skidt, er det jo gratis viden, som jeg kan lære af.

Er du nogen sinde blevet fattigere af at dele din viden med andre? Nej tværtimod bliver vi beriget ! Og vi skal ikke være nervøse for at dele vores gode idéer med andre, for ingen kommer foran dig ved at gå i dine fodspor.

Af Jesper Wengel, adm. direktør, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

9. oktober 2009

På job i Amsterdam

Efter at have været et par dage i Amsterdam sidder jeg nu og reflektere lidt over både Danmark og Krifa´s internationale udfordringer.

Jeg var i Amsterdam fordi Krifa var med til at arrange en konference om flexicurity.

Danmark er kendt i hele Europa for vores flexicurity model. En model, hvor det er let at hyre og fyre folk (flexible). Til gengæld får man så en høj dagpengesats, når man bliver ledig (security).

Det var tydeligt, hvor forskellige arbejdsmarkederne er i Europa. For eksempel kæmper man i Serbien med en arbejdsløshed på 25 %, mens den i Spanien er 20 %. Og når man så bliver ledig, er understøttelsen i Spanien på 4.500 kr. I Serbien tjener man i gennemsnit 1.500 kr. om måneden. Det er ikke så sært, at man i disse lande synes, at det er luksusproblemer, vi har i Danmark.

Jeg kunne mærke, hvordan Krifa´s internationale arbejde bærer frugt. De tre søjler, som Krifa´s internationale arbejde bygger på, var i spil på konferencen:
  • Indflydelse - Vi vil kæmpe politisk for et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der bl.a. er en god balance mellem familie- og arbejdsliv.
  • Solidaritet - Vi mødte østeuropæiske faglige organisationer, som vi hjælper gennem vores CSR arbejde.
  • Erfaringsudveksling - Vi havde en spændende dialog med kristelige faglige organisationer fra hele Europa.

Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

8. oktober 2009

Hurra - vi er 3. størst!

Kristelig Fagbevægelse har indtaget 3. pladsen blandt a-kasser i Danmark.

Vi har erobret 3. pladsen på kampgejst, fightervilje og respekt for det enkelte menneske. For eksempel da regeringen i 1970 bestemte, at en a-kasse skulle have 1.000 medlemmer for at være statsanerkendt. Vi havde kun 546, så alle mand var på banen for at hverve medlemmer. Og i 2006 måtte vi til Menneskeretsdomstolen i Strasbourg for at få LO's eksklusivaftaler dømt ulovlige.

Med 176.000 kunder stiller vi os stolt op på podiet, for det er blot 40 år siden, at vi kun havde 546 kunder. Det kan man da kalde vækst i rekordfart, og den fortsætter heldigvis, så nu går vi efter 1. pladsen. Vi skal bare lige forbi HK og 3F på vejen derop :-)
Skriv kommentar » Læs mere…

7. oktober 2009

Giv ledelsen ledelsesretten

Kristelig Fagbevægelse er glade for, at regeringen har fokus på en bedre offentlig sektor.

Der er brug for, at de offentlige ledere har et reelt ledelsesansvar, så de kan udvikle den offentlige sektor. Ledelsen på en arbejdsplads skal have kompetence til at fjerne de regler, der ikke giver mening, vækst og værdi på den enkelte arbejdsplads,

Kristelig Fagbevægelse mener, at der samtidig er brug for et moderne lønsystem, der kan bruges som motivationsværktøj for lederen. Ny Løn har som motivationsværktøj spillet fallit.

Det er ikke det motivations- og ledelsessystem, som det var tiltænkt. Systemet er et partssystem, hvor det indgår som en del af en aftale med en faglig organisation på det pågældende område.

I det nuværende lønsystem skal den offentlige arbejdsgiver have godkendt lønforhøjelser og tillæg hos den fagforening, der har overenskomsten på området. Fornyelsen er totalt sandet til i parternes forskellige interesser. Der er derfor behov for politisk vilje og handling, som kan fremme en fornyelse af den måde, lønnen er skruet sammen på.

Landsformand for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen
Skriv kommentar » Læs mere…

6. oktober 2009

Vis respekt for ledige

Regeringen taler om en effektiv offentlig sektor og forenkling af regler. Der er også nok at tage fat på.

Det er en stor jungle af regler, som lønmodtagere bliver kastet ud i, når de mister deres job. Kristelig Fagbevægelse mener, at der er alt for meget i beskæftigelsespolitikken, der bliver styret af regler og mistænkeliggørelse.

Samfundet signalerer på den måde stor mistillid til de folk, der mister deres arbejde og i en periode skal have deres forsørgelse fra den forsikring, de har tegnet i a-kassen. Der bliver brugt alt for mange ressourcer på at kontrollere og styre i mindste detalje frem for at fokusere på, hvad der giver beskæftigelse.

Regeringen bør gøre op med regeltyraniet over for ledige. I stedet bør de indføre resultatløn og metodefrihed over for a-kasserne. Det vil i langt højere grad motivere a-kasserne til at hjælpe de ledige tilbage i beskæftigelse.

Mennesker er forskellige. Det er ledige også. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen styres efter målaftaler og ikke bestemte metoder og kontrol. I dag får a-kasserne det samme beløb i forhold til det antal medlemmer, de har. Fremover skal de a-kasser belønnes, som gør en ekstra indsats for at få ledige i arbejde.

Landsformand for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen
1 kommentar » Læs mere…

1. oktober 2009

Spil RidderRally - Nak mobbere på kontoret

Mobning på arbejdspladsen skal bekæmpes, og nu kan du få træning med spillet "RidderRally".

Danmarks Radio skriver om spillet: "sjov logik, fin Dilbert lignende grafik, men erstatter vist fordommene med nogle andre. Fra vi er kedelige, til vi er mærkelige".

Spil RidderRally nu 

Ridderrally foregår i et kontormiljø hvor medarbejdere oplever at blive mobbet, og du kan stoppe mobningen enten ved med piletasterne at ridde hen til offeret og sætte en stopper for mobberiet, eller kyle et af dine våben efter mobberen. Du sigter med musen og affyrer våben med venstre musetast.

Jo bedre du er til at stoppe mobning og drilleri, jo højere rang af ridder opnåer du. Du kan udfordrer dine venner, og se hvem der er den bedste ridder.
Skriv kommentar » Læs mere…