14. oktober 2009

Er A-kassen død?

A-kasserne reklamerer som aldrig før, men samlet set får de ikke flere medlemmer. Hvad er der galt?

Man kan efterhånden hverken gå på gaden, se TV eller hører radio uden at blive bombarderet med reklamer fra fagforeninger og a-kasser. Specielt 3F og Kristelig Fagbevægelse er vildt aggresive

Men det hjælper åbenbart ikke noget. FAOS har netop lavet en undersøgelse, der viser, at krisen og reklame kronerne ikke giver flere medlemmer. I starten af året var 70.4% af lønmodtagerne medlem af en A-kasse. Og i dag er det stadigvæk kun 70.4%, der er medlem af en A-kasse.
  • Gider folk i dagens Danmark bare ikke være med i en A-kasse?
  • Har A-kasserne ikke nok at byde på?
  • Eller hvad er der galt?
Af Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

4 kommentarer:

14. oktober 2009 kl. 11.55 Kurt Pehrsson, Værum 8940 Randers SV

Kære Rolf Weber
Som mangeårig tidligere tillidsrepræsentant forstår jeg godt dit spørgsmål, men det er ikke nyt stof. Men der er mange måder at anskue problemet på. Starter vi med den aggressive salgskampagne, de forskellige fagforeninger/A-kasser bruger, er det jo ikke et spørgsmål om hvad man kan tilbyde, det er et klart budskab om hvem der har det billigste kontingent, og det er ikke det vigtigste i dagens Danmark. For sælger gælder det om at have et produkt de andre ikke har. Som i andre henseender gælder det, at der mellem sælger og køber skal være afstemte forventninger til produktet - Med det mener jeg at danskerne vælger det produkt der gavner dem mest, i det her tilfælde fagforening/A-kasse uanset jobgruppe og beskæftigelse. Isoleret set er det sådan at de fleste "gamle" på arbejdsmarkedet har gjort deres valg, for de er flasket op med ord som solidaritet og sammenhold samt behovet for at stå i en fagforening/A-kasse. Der hvor der er medlemmer at hente, er blandt de unge, som er vokset op i en tid, hvor det kun er gået fremad, og hvor ledighed aldrig har været i deres tanker. De gider ikke de knyttede næver, de flotte banner, eller de gamle værdier, som vi andre har holdt i hævd i mange år. De forventer en helt anden "pakke" svarende til år 2009 og fremefter. For at fange dem og skabe interesse, er det nødvendigt at besøge dem i deres eget miljø, og drøfte fremtidens muligheder. Kommer man med en fremtidssikret og nytænkende pakke, vil flere unge også tegne medlemskaber. Der vil være mulighed for input fra de unge mennesker, som måske også vil indtage en plads i bestyrelserne, og erstatte nogle af de satte, som har været med i mange år, og måske ikke bidrager så engageret som tidligere.
Og når man til den konklussion, at kontingentet ikke er det vigtigste, tror jeg også på sigt at medlemstallet vil afspejle sig i reklame kronerne.

14. oktober 2009 kl. 14.14 Rolf Weber

Kære Kurt
Jeg er langt hen af vejen enig med dig. Der er en stor gruppe af "de gamle" som man ikke kan flytte. Vi skal have fat i de unge.
Men så kommer 10.000 kr. spørgsmålet: Hvad indeholder så den fremtidssikrede og nytænkende pakke, som skal få de unge til at vælge en a-kasse og fagforening?

Rolf Weber

15. oktober 2009 kl. 13.20 Kurt Pehrsson, Værum 8940 Randers SV

Kære Rolf
Den danske mentalitet er efterhånden sådan, at ingen vil tage ansvar, og slet ikke for andre. Derfor ser man også en tendens til at ingen vil sidde i bestyrelser eller deltage i foreningsarbejde eller være en del af et fællesskab, medmindre det vedrører en selv.
Eks. Hvornår går forældre ind i en skolebestyrelse ? nemlig... Når der er ting der vedrører ens eget barn.
Samme mønster ser du med den unge generation, som har fravalgt fagforening/A-kasse.
"Det gavner jo ikke mig, og jeg vil ikke betale til andre" eller "jeg bli'r aldrig arbejdsløs"- Udsagn man hører fra den "forkælede" generation. Så opgaven går helt klart på at forklare om nødvendigheden for fagforening/A-kasse - hvis uheldet skulle være ude, enten på den ene eller anden måde.
Oplevede selv positive tilkendegivelser, når jeg var gæstelærer på folkeskoler, hvor vi lavede produktionsspil. Dette gav en fin balance mellem teori og praksis, og ingen følte sig forpligtet eller presset til noget for dem ukendt. Og samtidig gav det de unge mennesker blod på tanden, så de også fik lyst til at komme i "huset" til aktivitetsdage med fokus på et arbejdsliv med de fordele og ulemper det medfører. Sidst men ikke mindst gav det for dem stof til eftertanke, og mulighed for en snak med både forældre og kammerater.
En anden ide kunne være netcafe for de lidt ældre. Et godt træfpunkt for denne gruppe. Kunne evt. udvides med aftenaktiviteter såsom spil, film osv., kun fantasien sætter grænser.
Det kræver kreativitet og vedholdenhed, og der vil ikke være plads til "det har vi prøvet før" eller "det virker ikke". For så vil situationen ikke forandre sig, og resultatet vil stadig være at fagforeningerne/A-kasserne i ny og næ stjæler 100 medlemmer fra hinanden.
Derfor vil det være guld værd at få de unge med på banen, så de selv med deres indflydelse kan være med til at skabe et "moderne" medlemskab. Og der tror jeg ikke, som tidligere, at farverige balloner og fancy kuglepenne kan være med til at skaffe nye medlemmer.

Kurt Pehrsson

15. oktober 2009 kl. 14.09 Rolf Weber

Kære Kurt
Så uansvarlige synes jeg nu heller ikke de unge er. Det er rigtigt, at samfundet i dag er præget af langt større individualitet end tidligere, men samtidig higer de unge også efter fællesskaber - bare på en anden måde (f.eks facebook)
I dit første indlæg skrev du, at hvis de unge skulle tiltrækkes af a-kasser/fagforeninger skulle de tilbydes en fremtidssikret og nytænkende pakke. I dit anden indlæg siger du, at dette fremtidssikrede og nytænkende er, at gøre nogle ting, så de unge bliver tiltrukket af det som a-kasser og fagforeninger har at byde på.
Måske skulle vi vende det hele på hovedet. Det kan være, at det er det a-kasserne og fagforeningerne har at byde på, der ikke er godt nok. Måske skulle man tilbyde helt nye produkter

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.