7. oktober 2009

Giv ledelsen ledelsesretten

Kristelig Fagbevægelse er glade for, at regeringen har fokus på en bedre offentlig sektor.

Der er brug for, at de offentlige ledere har et reelt ledelsesansvar, så de kan udvikle den offentlige sektor. Ledelsen på en arbejdsplads skal have kompetence til at fjerne de regler, der ikke giver mening, vækst og værdi på den enkelte arbejdsplads,

Kristelig Fagbevægelse mener, at der samtidig er brug for et moderne lønsystem, der kan bruges som motivationsværktøj for lederen. Ny Løn har som motivationsværktøj spillet fallit.

Det er ikke det motivations- og ledelsessystem, som det var tiltænkt. Systemet er et partssystem, hvor det indgår som en del af en aftale med en faglig organisation på det pågældende område.

I det nuværende lønsystem skal den offentlige arbejdsgiver have godkendt lønforhøjelser og tillæg hos den fagforening, der har overenskomsten på området. Fornyelsen er totalt sandet til i parternes forskellige interesser. Der er derfor behov for politisk vilje og handling, som kan fremme en fornyelse af den måde, lønnen er skruet sammen på.

Landsformand for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.