20. oktober 2009

Huller i arbejdsmarkedet

Nogle har en overenskomst. Andre har ikke. På det private arbejdsmarked er 40 procent uden en overenskomst. Det giver en forskelsbehandling, som ikke er rimelig, mener Kristelig Fagbevægelse, som derfor foreslår, at vi får en lønmodtagerlov.

Brug for tætmasket net
- Vi har brug for et tætmasket net til at fange dem, der nu falder igennem, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen i en artikel i Kristelig Fagbevægelses medlemsblad Krifa Magasinet.

Flere overenskomster skal løse problemet
I samme artikel siger FOA’s formand Dennis Kristensen, at han er imod mere lovgivning:
- Vi skal få flere dækket af overenskomsterne, og det forudsætter en høj organisationsgrad. Arbejdsgiverforeningerne skal arbejde på at få flere arbejdsgivere til at blive medlemmer af en arbejdsgiverforening, og fagforeningerne skal arbejde på at få flere lønmodtagere til at blive medlemmer af en fagforening.

Hvad siger du?

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.