21. oktober 2009

LO betaler høj pris for politisk magt

Det har været interessant at følge de seneste dages debat om LO's nye satsning på indflydelse i Danmarks største kommuner. En satsning, hvor LO er villig til at betale en høj pris - måske endda en alt for høj pris - for at købe sig til indflydelse.

Tilbage til fortiden
Det er interessant, fordi LO i de senere år har forsøgt at skabe et billede af sig selv som moderne og mere tidssvarende. En organisation, der gjorde op med fagbevægelsens støtte til bestemte politiske partier, og som lod det være op til den enkelte at bestemme, hvilket parti man ville støtte.

LO-fagbevægelsen har tidligere været kendt for at støtte bestemte politiske partier - specielt i forbindelse med en valgkamp. Nu virker det, som om man tager et kvantespring tilbage til fortiden. Ikke blot vil man nu til at støtte bestemte politiske partier (S, SF og Enhedslisten), men man vil også bestemme og have indflydelse på, hvilken politik der skal føres.

Respektløst af LO
I Kristelig Fagbevægelse tager vi afstand fra ethvert forsøg på at købe sig til magt. Vi mener ikke, at man som borger i en kommune kan være tjent med, at kommunerne ledes efter en politik, der er bestemt og betalt af faglige organisationer. Og vi finder det respektløst, at man som medlem i en fagforening skal støtte bestemte politiske partier, som man ikke stemmer på og måske slet ikke sympatiserer med.

Vi er ikke flokdyr
Det er vores opfattelse, at den enkelte kunde skal behandles og respekteres som et unikt og selvstændigt menneske. Vi er ikke flokdyr, der tænker, mener og støtter det samme. Jeg troede faktisk, at LO var kommet videre og havde lært mere af fortidens fejl. Og at de var blevet mere bevidste om, at vi befinder os i en verden med moderne mennesker, der kan tænke selv, og som vælger deres fagforening ud fra kriterier som saglighed og professionalisme snarere end politisk interessevaretagelse.

Gør Kristelig Fagbevægelse endnu mere attraktiv
Vi glæder os over den vækst, vi fortsat oplever i Kristelig Fagbevægelse. Og vi tror netop, at det er vores moderne måde at tænke fagforening på, der tiltaler flere unge såvel som mere modne mennesker i dag.

LO's nye kurs med tilbagevenden til tidligere tiders traditioner og bindinger har skabt negative reaktioner blandt mange af deres egne medlemmer. Og flere vil sikkert benytte lejligheden til at overveje, om de skal skifte fagforening.

Af Allan Bruhn, sekretariatschef, Kristelig Fagbevægelse

1 kommentarer:

21. maj 2010 kl. 13.42 Tom Christensen

LO-formand Harald Børsting og den øvrige LO-top har valgt at sige nej til en aftale med regeringen om en særlig indsats for langtidsledige.

Selv om indholdet er kopieret fra et forslag, som DA og LO har lavet, har LO-toppen efter alliancen med S og SF sagt nej til en aftale med regeringen om langtidsledige. Pakken til 500 mio. kr. var forhandlet med både arbejdsgiverne og fagbevægelsen. Men på et ledelsesmøde i LO tirsdag blev det besluttet at sige nej tak.

LO mener:

Harald Børsting LO-formand.
"Historisk har vi en stærk tradition for at løse store og langsigtede opgaver i et samarbejde mellem politikerne og arbejdsmarkedets parter. Det er styrken ved den danske model, og den skal vi gøre brug af nu, hvor vi står over for store samfundsudfordringer".

Lizette Risgaard, LO's næstformand
”Et værdigt og retfærdigt arbejdsliv for alle lønmodtagere er hjerteblod for LO. Vi arbejder konstant for at sikre fuld beskæftigelse – og sørge for at der er plads til alle på arbejdsmarkedet – uanset køn, alder eller oprindelse”.

Hovedargumentet for LO at holde sig uden for aftalen var, at timingen er dårlig. Sådan hjælper LO de langtidsledige!

Læs mine indlæg:

”Århus Rådmand for Beskæftigelse Hans Halvorsen i ny skandale!” http://avisen.dk/blogs/pavilion/aarhus-raadmand-for-beskaeftigelse-hans-halvorsen-i-n_26233.aspx

”Skandale: 1.790.949 Danskere på overførselsindkomster rammes af VKO i 730 dage!” http://avisen.dk/blogs/pavilion/skandale-1790949-danskere-paa-overfoerselsindkomster_26269.aspx

Med venlig hilsen
Tom Christensen
Århus

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.