6. oktober 2009

Vis respekt for ledige

Regeringen taler om en effektiv offentlig sektor og forenkling af regler. Der er også nok at tage fat på.

Det er en stor jungle af regler, som lønmodtagere bliver kastet ud i, når de mister deres job. Kristelig Fagbevægelse mener, at der er alt for meget i beskæftigelsespolitikken, der bliver styret af regler og mistænkeliggørelse.

Samfundet signalerer på den måde stor mistillid til de folk, der mister deres arbejde og i en periode skal have deres forsørgelse fra den forsikring, de har tegnet i a-kassen. Der bliver brugt alt for mange ressourcer på at kontrollere og styre i mindste detalje frem for at fokusere på, hvad der giver beskæftigelse.

Regeringen bør gøre op med regeltyraniet over for ledige. I stedet bør de indføre resultatløn og metodefrihed over for a-kasserne. Det vil i langt højere grad motivere a-kasserne til at hjælpe de ledige tilbage i beskæftigelse.

Mennesker er forskellige. Det er ledige også. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen styres efter målaftaler og ikke bestemte metoder og kontrol. I dag får a-kasserne det samme beløb i forhold til det antal medlemmer, de har. Fremover skal de a-kasser belønnes, som gør en ekstra indsats for at få ledige i arbejde.

Landsformand for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen

1 kommentarer:

2. november 2009 kl. 23.07 Anonym

Vise respekt som om kristlig gør dette. De er klar sig selv nærmest og da total ligeglad med deres medlemmer. Dette da hvis de er arbejdsledig

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.