26. november 2009

Tænk hvis arbejdspladserne understøttede B-mennesker

Forskning viser, at det er genetisk betinget om du er A-menneske eller B-menneske, og at det har store helbredsmæssige konsekvenser for B-mennesker at tilpasse sig A-samfundet og A-arbejdet.

Giv B-mennesker rolig morgenstund og A-mennesker rolig aftenstund. Jeg mener, at rytme er det mest essentielle i det menneskelige liv. Slip mennesker fri. Lad dem arbejde på selvvalgte tidspunkter. Det handler om at forene livskvalitet og produktivitet.

Stort set alle teenagere mellem 10-20 år er B-mennesker. Hvorfor har mange elever undervisning kl. 8, når hjernen kører i tomgang?

Vi er medskabere af infrastrukturproblemet. Mød efter kl. 10 og du kan have en rolig morgenstund og komme hurtigere på arbejde (da det er bevist, at vi stort set kun har et infrastrukturproblem 4 timer i døgnet).

Der er klare og markante fordele ved at tilgodese vores biologiske forskelle? bedre helbred, bedre infrastruktur, bedre indlæring, øget produktivitet og højere livskvalitet.

Af Camilla Kring, Direktør i Super Navigators ApS
Skriv kommentar » Læs mere…

25. november 2009

Vandt over vred chef

En arbejdsgiver bortviste en af Kristelig Fagbevægelses kunder og begrundede det med, at vores kunde skulle have været illoyal og ikke villig til at lave det arbejde, han skulle.

Sagen endte i byretten, som gav Kristelig Fagbevægelse fuldt medhold i, at bortvisningen var uberettiget.

Bortvist af vred chef
Vores kunde var blevet sagt op på grund af manglende ordrer, og en uge efter blev han bortvist. Det skete, efter at han havde været syg nogle dage og kom på arbejde, men uden at være helt rask. Da han bad om at måtte gå hjem, reagerede hans chef ved at blive meget vred og bortvise ham.

Forstod ikke bortvisningen
Vores kunde havde været glad for sit arbejde og syntes, han altid havde udført det samvittighedsfuldt. Han sendte en mail til sin chef om, at han ikke forstod bortvisningen, og han stillede sin arbejdskraft til rådighed i hele sin opsigelsesperiode.

Sygdom er lovligt forfald
Kristelig Fagbevægelse vandt sagen i byretten. Vores kunde var gået hjem, fordi han var syg, og sygdom er lovligt forfald og ikke arbejdsvægring.

Der var i det hele taget ikke noget, der kunne begrunde, at vores kunde skulle have vægret sig ved at lave sit arbejde. På et tidspunkt havde han endda bedt om at få en projektopgave, og arbejdsgiveren have aldrig givet ham en advarsel om, at han skulle mene, at vores kunde ikke udførte sit arbejde tilfredsstillende.

Renset for beskyldning om illoyalitet
Arbejdsgiverens beskyldning om, at vores kunde skulle have været illoyal, godtog retten heller ikke som en gyldig grund til bortvisningen.

Hvis arbejdsgiveren havde haft grund til at mene, at vores kunde havde været illoyal, skulle han enten have givet ham en advarsel eller bortvist ham omgående efter, at han havde opdaget noget, han ville betragte som illoyalt. Den holdt ikke at bruge argumentet bagudrettet.

Arbejdsgiverens advokat har anket byrettens afgørelse til landsretten.
Skriv kommentar » Læs mere…

19. november 2009

Aktiver dit netværk når du er jobsøgende

Ville det ikke være dejligt hvis alle dine venner holdt øje med om der var nye spændene jobmuligheder for netop dig?

Dine venner kender dig godt, og måske også dine ønsker til et fremtidigt job. Jeg synes selv, at det er fedt når nogen i mit netværk gør mig opmærksom på et job, som jeg ikke lige selv havde spottet. I disse tider hvor jobmulighederne inden for mange brancher er begrænsede, er det blevet endnu vigtigere, at kunne reagere med det samme når et spændende job byder sig.

Måske har du oplevet at få en henvendelse fra en i dit netværk der er blevet fyret, og har spurgt dig om du kendte til nogen spændende virksomheder, der manglede en som ham. Måske var du dengang ærgerlig over, at du ikke aktivt kunne hjælpe en god ven der stod midt i en svær situation.

Rigtigt mange færdes dagligt på Facebook, og har dialog med deres netværk af venner om stort og småt. Hvorfor ikke også have dialog med vennerne om spændene jobmuligheder tænkte vi på Jobzonen? Derfor har vi netop lanceret en lille applikation, man kan tilføje til sit Facebook univers og dermed få besked direkte i Facebook, når der er nye job inden for det ønskede område. De stillinger der ikke lige er noget for dig, er måske lige netop hvad en af dine venner går og drømmer om. I applikationen er det nemt at tippe venner i dit netværk om jobbet, og dermed måske give dem deres ønskejob. I applikationen er det også muligt, at se hvilke job dine venner har fundet mest interessante.

Hvis du er jobsøgende eller bare interesseret hvis det rigtige job byder sig, så aktiver dit netværk på Facebook i din jobsøgning, og få dem til at hjælpe dig med at finde dit nye job.

Læs mere om Jobzonens Facebook applikation her.
Af: Rasmus Lindahl Andreasen, Produktudviklingschef hos Jobzonen
2 kommentarer » Læs mere…

17. november 2009

Stop mobning

4 ud af 5 oplever negative handlinger på jobbet som kan føre til mobning. Det skal vi ikke finde os i og det gør Kristelig Fagbevægelse heller ikke.

Det er det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, der har lavet en undersøgelse der viser, at det står så slemt til. Negative handlinger er f.eks at få pålagt arbejdsopgaver med urealistiske mål og tidsfrister eller at nogen tilbageholder information: For mange udvilker det sig til decideret mobning. Mobning er en alvorlig sag. Dem der rammes oplever søvnbesvær, symptomer på stress og øget sygefravær.

Alle har et ansvar
Vi har alle et ansvar for at bekæmpe mobning. I sær dig der er kollega til der bliver mobbet og dig som er leder. Du kan være med til at stoppe mobning! Hvordan? Læs Kristelig Fagbevægelses glimrende pjece om mobning. I januar eller februar kan du også deltage i fyraftensmøde om mobning. Information følger på krifa.dk

Af Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

15. november 2009

LO: Fortæl hvad I er gode til!

Brug mere krudt på at fortælle hvad I er gode til i LO, i stedet for bare at rakke ned på de frie og uafhængige fagforeninger.

Diverse repræsentanter i 3F, HK og den øvrige del af LO-fagbevægelsen bruger megen spalteplads i aviser på at fortælle, hvor meget de afskyr de frie og uafhængige fagforbund, og hvor meget de foragter lønmodtagere der benytter deres frie ret til selv at vælge fagforening.

Til gengæld bruger de forbavsende lidt spalteplads på at fortælle, hvad de selv udretter for deres medlemmer.

Vi skaber konkrete resultater
I Kristelig Fagbevægelse skaber vi konkrete resultater hver eneste dag, når vi kæmper for hvert enkelt medlem og for arbejdsmarkedet i almindelighed. I disse dage har vi f.eks. lagt sidste hånd på de kollektive overenskomster med Kristelig Arbejdsgiverforening, der kun mangler af blive godkendt af de to organisationers medlemmer.

En fagforening er vel dybest set sat i verden for, at arbejde for bedre løn og ansættelsesvilkår for almindelige lønmodtagere, i stedet for at bruge så meget tid på at kritisere sine konkurrenter.

Brug mere krudt på at fortælle hvad I er gode til i LO...

Af Christian Steen, Regionsformand, Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland
6 kommentarer » Læs mere…

10. november 2009

DR Kontant: Kritik af Genworth (Extra Sikring)

DR Kontant i aften er kritisk over for forsikringsselskabet Genworth, der står bag vores Extra Sikring.

Problemet er, at Genworth på det seneste ikke har levet op til de aftalte tidsfrister. Nogle af vores kunder har oplevet, at Genworth har været for langsom til at vurdere deres ret til at få penge fra dem og til at klare udbetalingerne til tiden.

Tidsfristerne skal overholdes
Vi har allerede haft møde med Genworth om deres problemer med at overholde de tidsfrister, vi har aftalt med dem. Og vi holder skarpt øje med, at de gør noget for at forbedre servicen over for vores kunder.

Det er vores holdning, at når man har købt en forsikring, skal den bare virke, når man står og har brug for den. Sådan skal det også være for de af vores kunder, der har købt Extra Sikring. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du oplever, at du ikke får svar eller penge fra Genworth til tiden. Så vil vi tage fat i dit problem.

Vi garanterer, at alle vores kunder, der har købt Extra Sikring, får de penge, de har ret til.

Af Kurt Sørensen, chef for kunderelationer, Kristelig Fagbevægelse
12 kommentarer » Læs mere…

5. november 2009

Jobsøgning - Annoncerede min kæreste på Facebook

Jobsøgning FacebookJacob Bøtters fra Wemind er gæst på bloggen. Han fortæller, hvordan han skaffede sin kæreste et job - ved at indrykke hende i en annonce på Facebook!

Min kæreste var nyuddannet kandidat i kommunikation og havde skrevet et utal af jobansøgning uden at få noget ud af det. Hun hang lidt med hovedet, så jeg udfordrede hende til et væddemål: "Jeg vil vædde 1.000 kr. på at jeg kan skaffe dig et job i løbet af 14 dage!"

Først troede hun, at jeg allerede havde fundet en stilling via mit netværk, og at jeg bare ville stikke de 1.000 kr. i lommen og tage i byen med vennerne. Det lykkedes dog at overbevise hende om, at det ikke var tilfældet, hvorefter hun lettere undrende accepterede væddemålet.

Kontaktet af 30 arbejdsgivere!
Min plan var at indrykke hende i en annonce på Facebook! De små reklamer, der vises ude i siden af skærmen, når man er på Facebook, kan målrettes både efter geografi og søgeord, så jeg gjorde mig nogle overvejelser over hvilken type person, der kunne finde på at ansætte hende. Derefter gik jeg ind og købte reklamer for 1.000 kr., målrettet netop denne profil.

Da pengene slap op, var min kæreste blevet vist 1,3 mio. gange, og hun havde fået 30 mails fra interesserede arbejdsgivere! Jeg vandt væddemålet og fik en glad kæreste med fast arbejde :-)

Af Jacob Bøtter, partner, Wemind.dk
11 kommentarer » Læs mere…

3. november 2009

Overenskomstforhandlinger i krisetid

Overenskomstforhandlingerne mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening er færdige.

Forhandlingerne har været yderst intense. Tonen har til tider været barsk, men ærligheden stor. Vi har ikke fået alt, hvad vi ønskede, men vi synes, at vi kan være tilfredse med resultatet.

Tilfredsstillende resultat
Med et samlet resultat på 8 % i stigning på lønninger og pension over tre år kan vi samlet set være tilfredse med resultatet midt i en krisetid.

Særligt på barselsområdet kommer der gode forbedringer med forlængelse af forældreorloven med fuld løn uden lønmaksimum fra 6 uger til 12 uger! Dermed har vi en af de bedste overenskomster på barselsområdet i forhold til de overenskomster, vi plejer at sammenligne med.

Løft til ligestilling
Forhandlingsresultatet indebærer også forbedringer af pensionsforholdene for kvinderne i den del af orloven, der foregår på dagpenge. Disse tiltag er vi meget tilfredse med, da det er et væsentligt skridt i retning af mere ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet.

Overenskomsten skal nu til afstemning blandt medarbejderne på virksomhederne. Overenskomsten træder i kraft den 1/3-2010.

Af Per Dyrholm, arbejdsmarkedskonsulent, Kristelig Fagbevægelse
3 kommentarer » Læs mere…