25. november 2009

Vandt over vred chef

En arbejdsgiver bortviste en af Kristelig Fagbevægelses kunder og begrundede det med, at vores kunde skulle have været illoyal og ikke villig til at lave det arbejde, han skulle.

Sagen endte i byretten, som gav Kristelig Fagbevægelse fuldt medhold i, at bortvisningen var uberettiget.

Bortvist af vred chef
Vores kunde var blevet sagt op på grund af manglende ordrer, og en uge efter blev han bortvist. Det skete, efter at han havde været syg nogle dage og kom på arbejde, men uden at være helt rask. Da han bad om at måtte gå hjem, reagerede hans chef ved at blive meget vred og bortvise ham.

Forstod ikke bortvisningen
Vores kunde havde været glad for sit arbejde og syntes, han altid havde udført det samvittighedsfuldt. Han sendte en mail til sin chef om, at han ikke forstod bortvisningen, og han stillede sin arbejdskraft til rådighed i hele sin opsigelsesperiode.

Sygdom er lovligt forfald
Kristelig Fagbevægelse vandt sagen i byretten. Vores kunde var gået hjem, fordi han var syg, og sygdom er lovligt forfald og ikke arbejdsvægring.

Der var i det hele taget ikke noget, der kunne begrunde, at vores kunde skulle have vægret sig ved at lave sit arbejde. På et tidspunkt havde han endda bedt om at få en projektopgave, og arbejdsgiveren have aldrig givet ham en advarsel om, at han skulle mene, at vores kunde ikke udførte sit arbejde tilfredsstillende.

Renset for beskyldning om illoyalitet
Arbejdsgiverens beskyldning om, at vores kunde skulle have været illoyal, godtog retten heller ikke som en gyldig grund til bortvisningen.

Hvis arbejdsgiveren havde haft grund til at mene, at vores kunde havde været illoyal, skulle han enten have givet ham en advarsel eller bortvist ham omgående efter, at han havde opdaget noget, han ville betragte som illoyalt. Den holdt ikke at bruge argumentet bagudrettet.

Arbejdsgiverens advokat har anket byrettens afgørelse til landsretten.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.