30. januar 2010

Genworth tilbage på sporet (Extra Sikring)

Genworth, der bl.a. står bag vores Extra Sikring, blev for nyligt "grillet" i DR Kontant. Nu er Genworth tilbage på sporet.

Vi oplever, at Genworth nu udbetaler inden for den aftalte frist på 14 dage. På samme tid, så ser vi også, at alle nye sager omkring udbetaling bliver hurtigt behandlet, hvilket er indenfor de 5 første arbejdsdage efter modtagelsen.

Vi har stadig et ønske om, at Genworth forbedrer service omkring tilgængelighed på telefon og e-mail; men det arbejdes der på.

Genworth har i januar ansat flere personer for at forbedre den del af deres service.

Indenfor de kommende 14 dage sender Genworth et brev ud til alle vore kunder, hvor de siger undskyld for kvalitetsbristen 2009, samt udsteder de et løfte om at levere kvalitet i kundeservice i 2010.

Af Kurt Sørensen, chef for kunderelationer, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

22. januar 2010

Fyret, da han tog barselsorlov

Nogle arbejdsgivere er ikke begejstrede for, at mænd tager barselsorlov.

Brian Pedersen havde uden problemer holdt 14 dages barselsorlov umiddelbart efter sønnen Elias blev født. Problemerne kom, da han 14 uger efter fødslen ville tage seks ugers barselsorlov med fuld løn, som overenskomsten sagde, at han kunne.

Chefen ringede til Brian og var utilfreds med, at han holdt barselsorlov. Han spurgte, hvilken fagforening Brian var medlem af. Kristelig Fagforening fik også et noget bizart opkald fra chefen, der sagde, at han ville fyre Brian, når han kom tilbage fra orlov.

Fyret og farvel
Da Brians orlov var slut, mødte han på jobbet. Men han blev ikke fyret.
- Jeg havde stadig ret til nogle måneders barsel. Så da min kones barsel sluttede, brugte jeg min ret til mere barsel. Det gik også fint. Jeg møder igen på arbejde, uden der skete noget.

Men da den første arbejdsuge var slut, blev Brian kaldt ind til chefen.
- Jeg bliver fyret på grund af nedskæringer. Jeg havde 28 dages opsigelse, og i den tid var der ingen kommunikation til ledelsen. Ingen tak.

I samråd med fagfagforeningen førte han sag mod arbejdsgiveren for uberettiget opsigelse. Det skyldes ikke mindst chefens opringning til Kristelig Fagforening. Sagen endte med et forlig, som gav Brian en erstatning, der svarede til seks måneders løn.

Har ikke fortrudt
- Jeg har ikke fortrudt min orlov. Det har været givende at være hjemme hos Elias. Så selvom det også har budt på gylp og fyldte bleer - og en fyring - er det småting i forhold til, hvad jeg har fået på det menneskelige plan.

Af Lars Stig Madsen, informationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
9 kommentarer » Læs mere…

17. januar 2010

Ingen religiøs diskriminering

Den 17. januar var der i TV2 Nyhederne kl. 19 et indslag om en tidligere medarbejder i Kristelig Fagbevægelse. Hun mener, hun er blevet religiøst diskrimineret på grund af Kristelig Fagbevægelses kristne livs- og menneskesyn.

Kristelig Fagbevægelses administrerende direktør Jesper Wengel er overrasket over sagen:

- Vi har et værdigrundlag med rødder i det kristne livs- og menneskesyn. Det står vi ved og er helt åbne omkring, og alle ansatte behandles på lige vilkår uanset livssyn, siger Jesper Wengel.

Den tidligere medarbejder har været ansat i otte år og været intern tillidsrepræsentant i Kristelig Fagbevægelses LandsSamarbejdsUdvalg. Efter længere tids sygdom blev hun sagt op, og nu mener hun, det skyldes, at hun ikke var med til at holde andagt eller bede fadervor til de morgensamlinger, der var i hendes afdeling.

- Det er en naturlig del af vores virksomhedskultur at have morgensamlinger, hvor vi beder Fadervor og på skift deler nogle tanker til dagen og livet med hinanden - det, som mange kalder at holde en andagt. Men det er frivilligt, om man vil holde en andagt, ligesom det er frivilligt, om man ønsker at være med til morgensamlingerne, siger Jesper Wengel.
19 kommentarer » Læs mere…

14. januar 2010

Kreativ jobsøgning i sne

En kreativ tekstforfatter så muligheder i sneen og skrev en utraditionel ansøgning på 10 x 15 meter.I en tid, hvor der er mange ansøgere til de ledige stillinger er man nødt til at prøve mange forskellige ting af, når man søger job.

Kent's idé med at skrive ansøgningen i sneen, er et supergodt eksempel på, hvor enkelt det egentlig kan være at skille sig ud. Da han havde skrevet ansøgningen færdig, kom firmaets kreative direktør ned og inviterede ham op til en kop kaffe. De ansatte på kontoret rejste sig og klappede, da han trådte ind ad døren ...

Generelt er der tre gode råd til, hvordan jobsøgning skal gribes an i en tid, hvor der er mange ansøgere:
  1. Søg uopfordret og find stillingen FØR den bliver slået op. Så undgår du konkurrencen med de mange hundrede andre. Det er kun halvdelen af alle job, der bliver slået op, så der er rigtig mange job at søge uopfordret - ca. 400.000 om året!
  2. Brug dit netværk aktivt. De kan hjælpe dig med at finde stillingerne, før de bliver slået op OG lægge et godt ord ind for dig. Så er du allerede meget tættere på jobbet
  3. Hvis du søger via traditionelle jobopslag, så vær kreativ og vent ikke til tæt på ansøgningsfristen. Det ses tit, at jobbet bliver besat før ansøgningsfristen udløber.

Af Henri H Brorson, uddannelseskonsulent i Kristelig Fagbevægelse
6 kommentarer » Læs mere…

11. januar 2010

Ingen slankekure hos Kristelig Fagbevægelse

Der er ingen nytårsforsætter om en slankekur hos Kristelig Fagbevægelse, selvom den bliver større og større.

Århundredets første ti-år har givet en vækst på mere end 30.000 medlemmer. I det samme tiår har især LO-a-kasserne tabt mange medlemmer, ligesom det er gået tilbage for a-kasserne samlet set.

For eksempel har HK mistet næsten 65.000 medlemmer, og det samlede medlemstal i a-kasserne er faldet med 113.300 personer. (Kilde: Danmarks Statistik for perioden november 2000 til november 2009).

Kristelig Fagbevægelses fremgang trods en generel tilbagegang i a-kasserne betyder, at Kristelig A-kasse over de 10 år har øget sin andel af alle a-kassemedlemmer fra 6,4 til 8,3 procent, ligesom det har betydet, at Kristelig A-kasse i efteråret kom på a-kassernes podieplads som den tredjestørste.

Kundetilfredshed giver succes
Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen mener, at Arbejdsdirektoratets nyeste benchmarking af a-kasserne fra efteråret giver nogle gode forklaringer på succesen.

- Det fremgik, at vi lå i top på den samlede kundetilfredshed, på vores åbningstider, prisen og forståelig kommunikation. Jeg vil sige det sådan, at mange oplever os som et værdifuldt valg, fordi vi har kundefokus. Vores udgangspunkt er vores kunders ønsker og behov, og vores service og kommunikation sker på deres præmisser, siger Søren Fibiger Olesen.
2 kommentarer » Læs mere…

8. januar 2010

Hvis der bliver strejke, kan vi hjælpe dig!

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked mellem LO og DA er i fuld gang.

Hvis der bliver en strejke, kan den først begynde 1. marts. Den omfatter kun medlemmer af de fagforeninger, der forhandler de nye overenskomster. Som medlem af Kristelig Fagforening er du derfor ikke en del af en eventuel kommende strejke, og du skal som udgangspunktet stille din arbejdskraft til rådighed.

Du skal dog ikke møde på arbejde, hvis du risikerer at blive mobbet under eller efter strejken, eller hvis du bliver forhindret i at udføre dit arbejde. Hvis du ikke kan møde på arbejde, skal du kontakte os og give din arbejdsgiver besked.

Få strejkegodtgørelse
Hvis en strejke forhindrer dig i at arbejde og tjene din løn, kan vi hjælpe dig med en strejkegodtgørelse. Den svarer til dagpengesatsen. Læs mere om strejke og strejkegodtgørelse.

Kristelig Fagbevægelse forhandlede overenskomster færdigt i efteråret med en 8% lønstigning over tre år.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

4. januar 2010

Retningslinjer for bloggen

Kristelig Fagbevægelse vil gerne høre din mening og inviterer dig derfor til dialog med os på vores blog.

Du er velkommen til at kommentere indlæg og deltage i debatten.

På vores blog har du mulighed for at møde forskellige medarbejdere i Kristelig Fagbevægelse. De blogger om det der ligger dem på hjertet, og giver input fra deres forskellige fagområder.

Der kommer ca. to nye indlæg hver uge.

Medarbejdere der blogger, gør det på vegne af Kristelig Fagbevægelse, men indholdet kan være udtryk for egne holdninger.

Krifa forbeholder sig ret til at slette indlæg og kommentarer som:
- angriber personer ved navns nævnelse
- diskriminerer andre f.eks. på grund af race og religion
- indeholder markedsføringsmateriale og reklame

Vi yder ikke rådgivning på bloggen men henviser vores chat, e-mail eller telefon

Når du kommenterer på indlæg så husk:
- Skriv dit navn - enten ved at vælge "Navn/webside" (og udfylde navne-feltet) eller ved skrive dit navn sammen med kommentaren.

Velkommen på vores blog
10 kommentarer » Læs mere…