30. januar 2010

Genworth tilbage på sporet (Extra Sikring)

Genworth, der bl.a. står bag vores Extra Sikring, blev for nyligt "grillet" i DR Kontant. Nu er Genworth tilbage på sporet.

Vi oplever, at Genworth nu udbetaler inden for den aftalte frist på 14 dage. På samme tid, så ser vi også, at alle nye sager omkring udbetaling bliver hurtigt behandlet, hvilket er indenfor de 5 første arbejdsdage efter modtagelsen.

Vi har stadig et ønske om, at Genworth forbedrer service omkring tilgængelighed på telefon og e-mail; men det arbejdes der på.

Genworth har i januar ansat flere personer for at forbedre den del af deres service.

Indenfor de kommende 14 dage sender Genworth et brev ud til alle vore kunder, hvor de siger undskyld for kvalitetsbristen 2009, samt udsteder de et løfte om at levere kvalitet i kundeservice i 2010.

Af Kurt Sørensen, chef for kunderelationer, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.