8. januar 2010

Hvis der bliver strejke, kan vi hjælpe dig!

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked mellem LO og DA er i fuld gang.

Hvis der bliver en strejke, kan den først begynde 1. marts. Den omfatter kun medlemmer af de fagforeninger, der forhandler de nye overenskomster. Som medlem af Kristelig Fagforening er du derfor ikke en del af en eventuel kommende strejke, og du skal som udgangspunktet stille din arbejdskraft til rådighed.

Du skal dog ikke møde på arbejde, hvis du risikerer at blive mobbet under eller efter strejken, eller hvis du bliver forhindret i at udføre dit arbejde. Hvis du ikke kan møde på arbejde, skal du kontakte os og give din arbejdsgiver besked.

Få strejkegodtgørelse
Hvis en strejke forhindrer dig i at arbejde og tjene din løn, kan vi hjælpe dig med en strejkegodtgørelse. Den svarer til dagpengesatsen. Læs mere om strejke og strejkegodtgørelse.

Kristelig Fagbevægelse forhandlede overenskomster færdigt i efteråret med en 8% lønstigning over tre år.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.