25. februar 2010

1 million til socialt arbejde

Kristelig Fagbevægelse støtter uddannelse og jobtræning i Honduras.

Vi bidrager til at børnehjemsbørn i Honduras ikke ryger tilbage til på gaderne, når de fylder 18 år. Vi støtter igangsættelse og gennemførelse af bo-som-voksen-træning, videreuddannelse, netværks-skabelse mv., så den onde cirkel kan brydes til gavn for mennesker, arbejdsmarked og samfundet generelt.

I Kristelig Fagbevægelses nye rapport om socialt ansvar kan du se, at det er i størrelsesordenen 1 mio. kr., vores nye samarbejdspartner, Leve Børnene, bliver støttet med i perioden 2009-2011.

Skal man tage socialt ansvar som fagforening?
Kristelig Fagbevægelse ser det som en naturlig forpligtelse at tage socialt ansvar. Vi arbejder professionelt for et bedre arbejdsmarked, hvor der er rummelighed, og hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden. Vi er optagede af at sikre gode ansættelsesforhold for dem, der er i job. Og vi hjælper dem videre, som står og mangler job og dem som ønsker et nyt arbejde eller en ny karrierevej. Her har vi altid fokus på at tilbyde de bedste metoder, så vi kan bringe unikke værdier til arbejdsmarkedet.

Vores arbejde foregår primært i Danmark, men med internationaliseringen af arbejdsmarkedet og europæiseringen af arbejdsmarkedslovgivningen er vi også socialt aktive udenfor de danske grænser. De områder vi arbejder professionelt med er også de områder, hvor vi tager socialt ansvar.

Hvad synes du om socialt ansvar - også kaldet CSR? Og om at Kristelig Fagbevægelse tager socialt ansvar?

Af Krista Blaabjerg, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

23. februar 2010

Job via Facebook - frivillige søges...

Vi søger 5 ledige kunder, der har lyst til at blive markedsført på Facebook!

Kan man finde job via Facebook? For nyligt fortalte Jacob Bøtter her på bloggen, hvordan han havde annonceret sin kæreste i job på Facebook.

I Kristelig Fagbevægelse gør vi en stor indsats for at hjælpe vores ledige kunder tilbage i arbejde. Inspirereret af Jacob's utraditionelle tilgang til jobsøgning, vil vi I Kristelig Fagbevægelse gerne undersøge mulighederne for at finde job via facebook.

Derfor søger vi op til 5 ledige kunder, der har lyst til at blive markedsført på Facebook. Vi betaler udgifterne til markedsføring af dig. Til gengæld skal du fortælle os, hvad du fik ud af det.

Er du ledig, kunde i Kristelig Fagbevægelse og har lyst til at prøve en ny ansøgningsstrategi af, så send mig en mail med dine kontaktinfo.

Henri H. Brorson
Uddannelseskonsulent
Kristelig Fagbevægelse
hhb@krifa.dk
1 kommentar » Læs mere…

22. februar 2010

4 tips til sund økonomi - som ledig!

Som ledig kan det være en udfordring at få økonomien til at hænge sammen. Her får du 4 gode tips til, hvordan du skal håndtere din økonomi ved en fyring.

Hvis du får lyst til mere inspiration, kan gratis komme på kursus i sund økonomi (gælder alle kunder i Kristelig Fagbevægelse).

Tip #1 - Start med at få overblik over din daglige økonomi
Hvad har du brugt dine penge på? Og hvordan ser dine udgifter ud for det kommende år. Find dine besparelser ved at overveje hver eneste post grundigt - vær realistisk. Når du har justeret budgettet kan du se på dit nye rådighedsbeløb, om du har fundet nok besparelser eller om du skal finde flere.

Tip #2 - Skru ned på fornøjelserne og nyt tøj
Har du ikke fundet nok besparelser i de faste udgifter, må du spare på dit forbrug. Det kan være rigtig svært, men start med at finde ud af, hvor meget du reelt bruger på nyt tøj og fornøjelser. Skriv ned hvad du køber, så kan du lettere være konkret, når du skal definere, hvad du vil skære ned på.

Tip #3 - Få sparring i din bank
Hvis du ikke har kunnet spare nok på faste omkostninger, og dit rådighedsbeløb bliver for lille, så har du brug for at lave en aftale med din bank om evt. ydelseshensættelse eller en kredit. Det virker mere seriøst, hvis du kan fortælle banken, at du har lavet en konkret plan for dine besparelser – men har brug for lidt ekstra for at få det til at løbe rundt. Det kunne fx være ved en midlertidig nedsættelse på billånet for at få råd til de basale ting.

Tip #4 - Juster din forskudsopgørelse hos Skat
Sidste skridt er at få justeret din forskudsopgørelse hos Skat. Ved en fyring er der ofte store ændringer i din lønindtægt, kørselsfradrag og måske har du lavet ændringer, der også påvirker dine renter. Der er jo ingen grund til at betale for meget i skat.

Når du er økonomisk ovenpå kan du nemmere fokusere på det, der er vigtigt – nemlig at finde et nyt job.

God arbejdslyst

Af Søren Meldgaard, uvildig økonomisk rådgiver, Uvildige.dk


1 kommentar » Læs mere…

12. februar 2010

Folk er trætte af 3F´s trusler og blokader

Det er ynkeligt at se, hvordan 3F endnu engang spænder ben for sig selv. Og de opnår kun én ting med deres metoder. Folk gider dem ikke og melder sig ud.

Prøv og tjek facebook gruppen: "Støt Conrad Cafe i kampen mod 3F".

Blokaden mod Conrad Café er nyt eksempel på 3F´s forfejlede magt demonstrationer.

Arbejdsgiveren ønsker ikke at samarbejde med 3F. De ansatte ønsker ikke at samarbejde med 3F. Alligevel forsøger de at tvinge deres overenskomst igennem.

I Kristelig Fagbevægelse synes vi, at det er vigtigt at alle virksomheder har en overenskomst. - også Conrad Café. Lønmodtagere skal have ordnede løn- og ansættelsesforhold.

Ønsker Conrad Café en overenskomst med en fagforening der ikke bruger tvang og blokade, så er vi parate i Kristelig Fagbevægelse.

Af Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
27 kommentarer » Læs mere…

11. februar 2010

En strejke nærmer sig...

Medlemmer af Kristelig Fagbevægelse skal ikke strejke, da de jo ikke er med i en LO-fagforening.

1. marts udløber overenskomsterne på det private arbejdsmarked mellem LO og DA. Der er endnu ikke opnået enighed om en fornyelse. Lykkes det ikke, bliver der strejke. Men inden da skal forligsmanden dog forsøge at få et resultat i hus. Forligsmanden har mulighed for at udsætte varslede konflikter to gange. Han kan hver gang udskyde konflikten op til 14 dage.

Hvem er omfattet?
Det er alene medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomster, som rammes ved strejke og lock-out. Medlemmer af Kristelig Fagbevægelse skal ikke strejke da de jo ikke er med i en LO-fagforening. Kristelig Fagbevægelses medlemmer skal fortsætte med at udføre det normale arbejde. Men de skal ikke overtage det arbejde, de strejkende kollegaer skulle have udført.

Strejke godtgørelse
Bliver medlemmer af Kristelig Fagforening udsat for grove forhold, så det er umuligt at være på arbejdspladsen, kan de ved kontakt til os få udbetalt strejkegodtgørelse. Denne ret er der ikke for personer der alene har medlemskab af en a-kasse.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
13 kommentarer » Læs mere…

10. februar 2010

Husk lige a-kassen!

Selvom du er ung og føler dig uovervindelig, og har et godt job, så er det en rigtig dårlig ide at spare a-kassekontingentet væk.

Ledigheden blandt unge nordjyder mellem 16 og 39 år er på bare ét år fordoblet. Alligevel sparer mange unge fortsat udgiften til a-kassen væk. Det viser en ny undersøgelse foretaget af a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke.

I Kristelig A-kasse er vi bekymrede over, at næsten halvdelen af de unge sparer udgiften til a-kassen væk. I forhold til den økonomiske sikkerhed der er ved at være medlem af a-kassen, så er det faktisk en overkommelig udgift for de fleste at betale til a-kassen, og kontingentet er jo fradragsberettiget på selvangivelsen.

Mange tror fejlagtigt, at man jo bare kan få kontanthjælp gennem kommunen, hvis man skulle være så uheldig at blive fyret. Men så enkelt er det desværre ikke. Du kan normalt ikke få kontanthjælp hvis du har penge i banken, bil, friværdi i huset, eller en ægtefælle der kan forsørge dig.

A-kassen hjælper dig ikke kun, når du skal have udbetalt dagpenge. I Kristelig Fagbevægelse kan vi også hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til, hvordan du kommer videre i dit arbejdsliv. I F.eks. tilbyder vi karriererådgivning og coach-forløb, sådan at du som opsagt eller ledigt medlem så vidt muligt fastholdes på arbejdsmarkedet eller hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Så derfor: Husk lige a-kassen!

Af Christian Steen, Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland
7 kommentarer » Læs mere…

9. februar 2010

Pedalpendler eller auto-pilot?

Nyt nummer af Krifa Magasinet er netop udkommet bl.a. med et tema om pendling.

Dengang der var storebæltsfærger og røde intercitytog, var der langt til alting. Men Danmark er blevet mindre, og vi pendler på kryds og tværs, privat og på arbejde, på motorveje og broer, med fly og hurtigfærger.
Man kan sagtens have langt på arbejde. Man skal bare overveje, hvordan man kommer frem og tilbage, og hvordan man bruger det hul mellem arbejde og fritid, som transporten er.

I det nye nummer af Krifa Magasinet kan du møde hende, der har hele Norden som sin arbejdsplads, ham, der arbejder i toget, og ham, der på nettet har mødt nogle at køre sammen med. Alle har fundet en løsning på den forhindring, som afstanden før i tiden var for mange. De har fundet den løsning, der passer til deres behov.

Læs artiklerne og lad dig inspirere. For kilometer-tallet behøver ikke være en hindring for at tage et nyt job. Forhindringen kan måske være i ens tanker, men her gælder det om at tænke kreativt.

Af Allan Bruhn, sekretariatschef i Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

5. februar 2010

Jobløn - skal/skal ikke

Tænk dig om, før du siger ja til en stilling med jobløn.

Mange får tilbudt at kravle et trin op ad lønstigen, hvis de til gengæld ikke skriver overarbejde på. Det kan lyde besnærende, men det kan nemt ende med en meget lavere timeløn, fordi de pludselig knokler 50-60 timer om ugen.

Hvad er jobløn?
Reelt betyder jobløn, at du og din arbejdsgiver har aftalt en fast løn, men ikke et fast timetal. Jobløn kaldes også nogen gange bruttoløn, kontraktansat eller uden højeste arbejdstid.

Selvom der står i din kontrakt, at du har en arbejdstid på 37 timer om ugen, kan du godt være ansat på jobløn. Det afgørende er, hvad din kontrakt siger om betaling for arbejde ud over den fastsatte arbejdstid. Kan du afspadsere eller få udbetalt merarbejde? Hvis der ikke står noget om det i kontrakten, er der du sikkert ansat på jobløn.

Vi anbefaler
Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du skal arbejde på jobløn, skal du sørge for at få nogle klare aftaler om, hvilke opgaver du skal udføre, hvornår du kan og skal sige fra, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges.

Hvis du er medlem af Kristelig Fagforening, kan du få en af vores medarbejdere til at læse din ansættelseskontrakt igennem, inden du siger ja til en ny stilling eller en ændring af din aflønningsform. Så ved du, hvad du går ind til, inden du siger ja.

Af Mette Stevn, chef for Kristelig Fagbevægelses juridiske center i Randers
Skriv kommentar » Læs mere…

2. februar 2010

Facebook på jobbet?

Man bør kun gå på facebook på jobbet, hvis chefen har sagt o.k.

Vennerne er kun et klik væk, hvis man har en pc på jobbet. På Facebook forsvinder grænsen mellem arbejde og privatliv.

En af de store udfordringer er, at privatliv og arbejde bliver sammenblandet. Derfor kan folk komme til at skrive ting på Facebook, som de ikke ønskede, arbejdskolleger eller chefen skulle se. Så man skal tænke sig om, inden man tilføjer chefen som ven. Og man har altid ret til at afvise en venneanmodning, også hvis den er fra chefen.

På mange arbejdspladser ved man ikke, om man skal acceptere Facebook i arbejdstiden. Men prøv at se på det positive: Hvis man har arbejdet koncentreret i lang tid, er det en god pause at kunne gå ind på Facebook og læse en besked fra kæresten. På den måde stiger arbejdsglæden.

Det kan selvfølgelig være et problem, hvis det private netforbrug tager over. Det løses bedst ved dialog i stedet for regler. Men som tommelfingerregel bør man kun facebooke på jobbet, hvis chefen har sagt o.k.


Af Gitte Thune, jurist i Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…