11. februar 2010

En strejke nærmer sig...

Medlemmer af Kristelig Fagbevægelse skal ikke strejke, da de jo ikke er med i en LO-fagforening.

1. marts udløber overenskomsterne på det private arbejdsmarked mellem LO og DA. Der er endnu ikke opnået enighed om en fornyelse. Lykkes det ikke, bliver der strejke. Men inden da skal forligsmanden dog forsøge at få et resultat i hus. Forligsmanden har mulighed for at udsætte varslede konflikter to gange. Han kan hver gang udskyde konflikten op til 14 dage.

Hvem er omfattet?
Det er alene medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomster, som rammes ved strejke og lock-out. Medlemmer af Kristelig Fagbevægelse skal ikke strejke da de jo ikke er med i en LO-fagforening. Kristelig Fagbevægelses medlemmer skal fortsætte med at udføre det normale arbejde. Men de skal ikke overtage det arbejde, de strejkende kollegaer skulle have udført.

Strejke godtgørelse
Bliver medlemmer af Kristelig Fagforening udsat for grove forhold, så det er umuligt at være på arbejdspladsen, kan de ved kontakt til os få udbetalt strejkegodtgørelse. Denne ret er der ikke for personer der alene har medlemskab af en a-kasse.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

13 kommentarer:

12. februar 2010 kl. 23.20 Anonym

Hold Kæft hvilken parti tager i, arbejdsgiverne eller os arbejder hvorfor skal vi ikke sælge os for så meget som mulig, vi har kun 2 hænder eller hoved at sælge, dem der har levet på os mangler ikke noget eller er skyld i krisen vi har ikke haft nogle penge at sætte på spil.
Tænk på alle Banker og deres udbytte, A P Møller har brugt vores alle sammen Olie det var ikke GUD der var levandør.

13. februar 2010 kl. 06.18 Anonym

For en gang skylds er jeg enig med KRIFA, strejker skal være forbudt.

Men det er det er ikke i orden at mene at - Fagbevægelses medlemmer skal fortsætte med at udføre det normale arbejde. Men de skal ikke overtage det arbejde, de strejkende kollegaer skulle have udført.- >

Naturligvis SKAL Frifas medlemmer udføre det arbejde som arbejdsgiveren sætter dem til. Husk på en under en evt. konflikt er overenskomsten sat ud af drift.

Håber virkelig, at hvis nogle unden en komflikt som ikke vil udføre det arbejde som arbejdsgiveren pålægger den ansatte, at den ansatte får et spark i røven.

Når man som KRIFA har den rigtige gode holdning at man er i mod strejker, så forpligter det også til at bakke 100% op om de virksomheder som evt. bliver berørt. Det betyden at den enkelte medarbejder hent naturligt giver en hånd med, således at arbejdet i virksomheden bliver berørt så lidt så muligt. Også hvis det betyder masivt ekstra arbejde. Har skal man også lile huske på at når det ikke er nogen overenskomst, kan det heller ikke komme på tale med overarbejdsbetaling.

Så kære KRIFA medlemmer, hvis der kommer komflikt, slå på og sæt LO fagbevægelsen på plads, ved at vise at virksomheden uden problemer kan køre vidre uden disse røvhuller til medarbejdere.

14. februar 2010 kl. 11.40 Henrik Leth

Bliver der konflikt bliver den sikkert omfattende med både lock-out og strejke. Arbejdspladserne med uorganiserede vil naturligvis blive blokeret.

15. februar 2010 kl. 09.11 Anonym

Da jeg var ansat som postbud, var der også strejke. Det var SÅ fedt. Det var en sjælden mulighed for, at tjene gode penge sindsygt let: Driftlederene var villige til, at betale en time med to for, at få posten ud til erhvervskunder. Og dem er der rigtig mange af i indre København. Så benyt jer af chancen, når den byder sig, og tjen den extra skilling på betonhovedernes bekostning. Det kan også være med til, at lukke luften ud af ballonen.

20. februar 2010 kl. 15.57 Erik Søndergaard

Fagforeninger har sikkert gjort en del godt i gamle dage ved at sikre de svageste mod ublu udnyttelse, men de har i det seneste halve århundrede skudt sig selv og lønmodtagerne grundigt i foden ved at få jobbet lønningerne (og dermed inflationen) op i et leje, hvor vi slet ikke kan konkurrere med udlandet og deres lønninger. Og det bliver næsten umuligt at omgøre det; ingen vil frivilligt gå ned i købekraft, så det bliver en slem samfundsomvæltning, der om føje år bliver nødvendig.
En del af inflationen, må det indrømmes, skyldes dog også at kvinderne kom ud og fik lønarbejde, således at priserne kunne sættes efter en familie, hvor begge tjener penge.
Det bliver lige så svært at omgøre ;-)

20. februar 2010 kl. 22.07 Anonym

Pænt sprogbrug man finder på krifa

21. februar 2010 kl. 12.47 Anonym

hehe "strejke skulle være forbudt" skrevet på en fagforenings hjemmeside. kan være man er medlem af den fagforening med mindst intelligente medlemmer, hvert fald hvis man skal dømme ud fra det der bliver skrevet her.

22. februar 2010 kl. 09.53 Ane Kirkensgaard Due

Jeg er enig med Erik Søndergaard i at fagforeningerne sikkert har gjort noget godt før i tiden. Men det er kun en lille - forsvindende lille - del af æren for de vestlige samfunds fremgang i det 20. århundrede, der bør tilfalde fagforeningerne. Fagforeningernes vigtigste virkning har været at skubbe folk ud i arbejdsløshed - for at ‘lobbe/loppe’ lønningerne op.
Ensretningen har samtidigt medført at den funktionelle og kreative mangfoldighed i arbejdslivet er blevet mindre. Og det er slemt. Meget slemt. Så nogen særlig stor del af æren skal fagforeningerne IKKE have.
Faktisk var der andre parametre som betød langt mere for udviklingen i de vestlige samfund i det 20 århundrede, - hovedsageligt en udvikling i menneskesynet.
Denne udvikling i menneskesynet skyldtes et højere uddannelsesniveau. Men det skyldtes også de teknologiske landvindinger på alle felter, som dels gjorde livet nemmere og mindre farligt, og dels medførte en større åbenhed (glasnost) i de vestlige samfund.
Især åbenheden må man ikke underkende, for de udvidede muligheder for kritisk selvrefleksion som både det udvidede medietilbud (film, radio, tv, bøger, internet) medførte, har haft en kæmpe betydning for menneskesynet. Pludseligt fik vi mennesker langt større muligheder for at se på os selv med kritiske øjne.
Alt i alt sikrede disse udviklinger at samfundet åbnede sig indadtil og udadtil, og det var dét som gav os de store velfærdsspring.
Man må også huske på at fagforeningernes gearing af de danske lønninger har været drivkraften når det gælder udstødelse til arbejdsløshed, ligesom den har medført at DK lige nu står i en svag situation med hensyn til konkurrenceevne overfor udlandet.
Det var dét som i sin tid kostede os vore værfter, til dels vores fiskeindustri og de små velfungerende familie-landbrug.
Mht. strejke så håber jeg at jeg ville have været på barrikaderne i 30-erne, for da tror jeg der var brug for det - tror jeg. Men i dag er jeg glad for at være medlem af KRIFA (gennem næsten 30 år) og kan kun beklage at jeg ikke er i arbejde i dag, for jeg ville elske at gå på arbejde i en strejketid.  

18. august 2010 kl. 19.36 Anonym

Overvejede et øjeblik at melde mig ind i krifa, indtil jeg læste
bloggen her, hvor man mener at strejker og fagforeninger har været mere til skade end gavn for Danmark.
Det er muligt at høje lønninger "skader" danmark konkurrenceevne
idag, men at tro at de store velfærdspring og vores høje uddannelseniveau havde været mulige uden disse lønninger er vel igrunden ret naivt.
Uden dem havde der ikke været et skattegrundlag til at opbygge vores velfærdsamfund m.h.t uddannelse og folkepension m.m

2. februar 2011 kl. 17.47 Anonym

""Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse ""
-politisk konsulent for en upolitisk fagforening.......
ROFLMA

3. februar 2011 kl. 08.11 Mia

Kære Anonyme

Det er ikke helt rigtigt, at Kristelig Fagbevægelse er upolitiske. Kig f.eks. på dette link http://www.krifa.dk/omos/viarbejder/tvaerpolitisk.aspx

Her står der: "Vi er tværpolitiske og støtter ikke nogen politiske partier, men kan frit og fordomsfrit gå i dialog med alle.Det vil sige, at vi er partipolitisk uafhængige og støtter ikke nogen politiske partier. At vi er tværpolitiske, er ikke det samme som, at vi er upolitiske. Vi har politiske holdninger til forholdene på arbejdsmarkedet og kan gøre dem gældende uden at tage hensyn til bestemte politiske partier. Vi kan frit og fordomsfrit gå i dialog med alle".

1. august 2012 kl. 19.25 Anonym

Krifa er ikke en fagforening, men arbejdsgivernes forlængede arm

2. april 2013 kl. 11.45 Anonym

efter endt lockout, vil krifas medlemmer da gerne modtage de eventuelle goder deres kolleger betaler dyrt for, eller vil man som krifa medlem holde sig for god til at nasse på andre.
mvh martin lund lærer, og træt af jer nasserøve

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.