2. februar 2010

Facebook på jobbet?

Man bør kun gå på facebook på jobbet, hvis chefen har sagt o.k.

Vennerne er kun et klik væk, hvis man har en pc på jobbet. På Facebook forsvinder grænsen mellem arbejde og privatliv.

En af de store udfordringer er, at privatliv og arbejde bliver sammenblandet. Derfor kan folk komme til at skrive ting på Facebook, som de ikke ønskede, arbejdskolleger eller chefen skulle se. Så man skal tænke sig om, inden man tilføjer chefen som ven. Og man har altid ret til at afvise en venneanmodning, også hvis den er fra chefen.

På mange arbejdspladser ved man ikke, om man skal acceptere Facebook i arbejdstiden. Men prøv at se på det positive: Hvis man har arbejdet koncentreret i lang tid, er det en god pause at kunne gå ind på Facebook og læse en besked fra kæresten. På den måde stiger arbejdsglæden.

Det kan selvfølgelig være et problem, hvis det private netforbrug tager over. Det løses bedst ved dialog i stedet for regler. Men som tommelfingerregel bør man kun facebooke på jobbet, hvis chefen har sagt o.k.


Af Gitte Thune, jurist i Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.