5. februar 2010

Jobløn - skal/skal ikke

Tænk dig om, før du siger ja til en stilling med jobløn.

Mange får tilbudt at kravle et trin op ad lønstigen, hvis de til gengæld ikke skriver overarbejde på. Det kan lyde besnærende, men det kan nemt ende med en meget lavere timeløn, fordi de pludselig knokler 50-60 timer om ugen.

Hvad er jobløn?
Reelt betyder jobløn, at du og din arbejdsgiver har aftalt en fast løn, men ikke et fast timetal. Jobløn kaldes også nogen gange bruttoløn, kontraktansat eller uden højeste arbejdstid.

Selvom der står i din kontrakt, at du har en arbejdstid på 37 timer om ugen, kan du godt være ansat på jobløn. Det afgørende er, hvad din kontrakt siger om betaling for arbejde ud over den fastsatte arbejdstid. Kan du afspadsere eller få udbetalt merarbejde? Hvis der ikke står noget om det i kontrakten, er der du sikkert ansat på jobløn.

Vi anbefaler
Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du skal arbejde på jobløn, skal du sørge for at få nogle klare aftaler om, hvilke opgaver du skal udføre, hvornår du kan og skal sige fra, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges.

Hvis du er medlem af Kristelig Fagforening, kan du få en af vores medarbejdere til at læse din ansættelseskontrakt igennem, inden du siger ja til en ny stilling eller en ændring af din aflønningsform. Så ved du, hvad du går ind til, inden du siger ja.

Af Mette Stevn, chef for Kristelig Fagbevægelses juridiske center i Randers

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.