25. marts 2010

Eksperterne vildleder os

Det provokerer mig, at mange eksperter er manipulerende og vildledende. Journalister formår ikke at forholde sig kritisk til ekspertudtalelser. Vi trænger til at få gjort op med ekspertvældet.

Når medierne fortæller os en historie, hører det med til historien, at der skal være en udtalelse fra en ekspert. Og når man er ekspert, får man frit lejde i medierne til at lufte sine egne og ofte udokumenterede synspunkter.

Hvis ikke journalister udfordrer eksperten og stiller kritiske spørgsmål, gør vi det som forbrugere heller ikke. For eksperten har jo altid ret!?

Fakta eller personlige holdninger?
I sidste uge blev professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet interviewet i et P1 program. Programmet havde fokus på fagforeningsformænd og deres rejse- og repræsentationsudgifter. Kristelig Fagbevægelses formand havde valgt at være åben og lægge alle bilag frem for journalisten. Journalisten spurgte kritisk ind til konkrete udgifter, hvilket er normalt og helt naturligt for en journalist.

For at give P1 indslaget troværdighed, vælger man at få en ekspertudtalelse. Henning Jørgensen bliver bedt om at forholde sig til blandt andet de rejseudgifter, Kristelig Fagbevægelses landsformand havde haft. Man lytter spændt på hvad en professor og arbejdsmarkedsforsker har at sige om det emne.

Det viser sig, at han faktisk ikke har så meget at sige, men i stedet udnytter sin taletid til at lufte personlige holdninger om Kristelig Fagbevægelse, om retten til at kalde sig fagforening, om strejkeretten og om evnen til at indgå overenskomster.

Journalisten stillede ikke kritiske spørgsmål til eksperten, og hans ord kom til at fremstå som et faktum.

Vi påvirkes hver dag
Nu lyttede jeg så i sidste uge til ekspertudtalelser inden for et område, hvor jeg selv har en viden og derfor kan skelne mellem fakta og personlige holdninger. Men hvor ofte udsættes jeg i min dagligdag for udtalelser fra eksperter, hvor min viden er begrænset, og hvor jeg derfor ikke er i stand til at forholde mig kritisk til de informationer, jeg får. Og når journalisten heller ikke hjælper mig, så kommer ekspertens ord til at stå som et uimodsagt faktum.

Af Allan Bruhn, sekretariatschef, Kristelig Fagbevægelse

9 kommentarer:

25. marts 2010 kl. 11.36 Kenneth

Hørte godt en del af programmet, og har læst flere artikler af samme kvalitet. Den seneste fra en af gratisaviserne, beskrives i som nogen der kan give os nasserøve, et minimum af beskyttelse. Ikke ordret men i den retning. Myten om at ikke selv laver overenskomster er sejlivet:

"It is difficult to get a man to understand something when his job depends on not understanding it."
Upton Sinclair

25. marts 2010 kl. 22.55 Michael C. Kring

En gang var jeg på Nørrebro lige ved siden af et hus fuldt af autonome. Der blev jeg sparket ned af en andengenerations indvandrer. Bagefter klippede han og hans kammerat mig skaldet mens de grinede af mig. Dagen efter opsøgte de mig på min privatadresse og spiste min mad.

Historien er sand men fuld af ord som medierne har givet en negativ værdi. I virkeligheden var det en god oplevelse, som jeg husker tilbage på med glæde.

Michael

3. april 2010 kl. 00.19 Anonym

Voldelige mennesker skulle have nogle tæsk!

Ja undskyld mig men dette partsindlæg gør sig jo skyldig i det, man beskylder andre for.
For sagen er jo den at det her indlæg har til formål, at diskvalificere den kritik der er blevet rejst. Det forsøger man så at gøre ved at udnævne sig selv til ekspert og dybest set bare sige "nu er jeg ekspert inden for dette område, derfor er det forkert, hvad Henning Jørgensen siger". Der er intet forsøg på at begrunde denne påstand...den står bare nøgent og forsøger at udgive sig for at være fakta. Det er jo en ekspert (sekretariatschef, Allan Bruhn) der siger det.
Fej for egen dør, inden i angriber andre...

6. april 2010 kl. 11.06 Christian Steen

Kære "Anonym",
Jeg mener det er helt berettiget, at kaste et kritisk lys på de såkaldte arbejdsmarkedsforskere, eller eksperter. F.eks. kan man jo ikke helt befri sig for den tanke, at når f.eks. arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen får flere millioner kroner af LO til et projekt omkring fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer til de traditionelle LO-forbund, at dette så kan have en vis indflydelse på Hr. Ibsens holdninger til de frie og uafhængige fagforbund. Det kan vel ikke helt udelukkes.

Christian Steen, Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland

7. april 2010 kl. 02.35 Anonym

Hej Cristian

Det har du fuldstændigt ret i. Vi lever jo i et frit demokrati og en af fordelene ved er jo at man kan rejse kritik, hvor man mener det er på sin plads.
Men det ændrer altså ikke på at Allan jo gør lige præcis det, han kritiserer andre for at gøre. Dette indlæg har jo ikke skyggen af objektiv og saglig argumentering. Mellem os er det vel ingen hemmelighed, at Allans ærinde ikke er at føre et korstog mod "ekspert-vældet". Allan skriver sit indlæg, som den loyale medarbejder han er, for at begrænse de negative konsekvenser af P1-Dokumentaren - don't bullshit a bullshitter ;)

Derfor er det vel også tydeligt for enhver, der bare har øjne og øre lidt åbne, at budskabet i dette indlæg er som følger: Henning Jørgensen tager fejl. Det ved Allan Bruhn, fordi han er ekspert...og fordi Allan Bruhn er ekspert er hans ord fakta.

Så min indvending er skam ikke at folk benytter deres ytringsfrihed. Min indvending handler om at Allan Bruhn her kommer med et spin, der gør ham mindst lige så skyldig, som dem han ellers forsøger at bilde os ind han vil korsfæste med sit indlæg.

Nu skal det ikke læses som om jeg forsøger at frikende Henning Jørgensen. Overordnet set har jeg bestemt også mine forbehold i forhold til hans tone. Jeg fandt det f.eks. lidt skingert, at han dragede religion ind samtalen, på den måde han gjorde. Hvis han mener KRIFA's religiøse aspekt er grund til kritik må han tage det emne op seriøst - ikke bruge det som et klodset forsøg på at være morsom.
Men hvis man forholder sig til substansen i interviewet mener jeg Jørgensen kom med nogle rigtigt interessante kommentarer og kritikpunkter. Kommentarer og kritikpunkter som jeg synes det ville klæde KRIFA at forholde sig til, istedet for at lege spindoktorer med deres noget studentikøse blog-indlæg.

Hvordan forholder KRIFA sig f.eks. til Jørgensens pointe om fagbevægelsens ejerforhold vs. den lukkethed, der hersker? Mener KRIFA ikke det er kritisabelt og skadeligt for medlemsdemokratiet, at formandens gøren og laden først ser dagens lys, når en journalist banker på døren? Hvorfor har man ikke spillet med åbne kort fra starten af overfor medlemmerne (i.e. ejerne)?

7. april 2010 kl. 08.53 Anonym

Hej igen,
Der er jo én helt væsentlig forskel på, når Allan Bruhn udtaler sig, og når f.eks. Flemming Ibsen eller Henning Jørgensen udtaler sig. Nemlig at ingen jo er i tvivl om, at Allan Bruhn repræsenterer Krifa, når han udtaler sig. Derimod er problemet med de såkaldte "arbejdsmarkedsforskere", at de jo desværre ofte forfalder til at bruge deres "neutrale" og "objektive" kasket som forskere til at fremføre deciderede politiske partsindlæg til fordel for LO-fagbevægelsen.

Christian Steen, Regionsformand, Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland

7. april 2010 kl. 19.28 Anonym

Hej Christian

Jeg tager den i punktform:

1. Man må gå efter bolden og ikke personen. Hvis Allan Bruhn har et problem med Jørgensens påstande må han forholde sig til dem.
Det gør Allan Bruhn imidlertid ikke. Han forholder sig udelukkende til det forhold, at Allan Bruhn er uenig og Allan Bruhn "naturligvis" har ret, fordi Allan Bruhn er ekspert på området. Hvis det ikke er et personangreb, partsindlæg og derfor dobbeltmoral, så ved jeg ikke hvad det er?

2. Hvis Allan Bruhn eksplicit repræsenterer KRIFA og KRIFAs interesser via denne blog. Hvorfor handler indlægget så om at det provokerer Allan Bruhn og det skader os, som FORBRUGERE? Er KRIFA en interesseorganisation udelukkende med fokus på Allan Bruhns interesser? Er KRIFA en forbrugerorganisation? Eller er KRIFA en fagforening? Hvis KRIFAs hensigt med bloggen er at have et forum, hvor de eksplicit kan varetage KRIFAs interesser er det da langt fra klart, hvad KRIFA rent faktisk er.
Mellem os er det da ingen hemmelighed, at denne blog er et værktøj til at styrke KRIFAs brand via viral marketing og IKKE en kommunikationskanal der eksplicit fungerer som KRIFAs talerør. Strategien er at få KRIFA til at fremstå som "the good guys"...at nedbryde nogle grænser og få KRIFA til at fremstå som ligeværdige med medlemmerne og interesserede i at forbedre medlemmernes hverdag - i alle aspekter af den.
Men det er stadigvæk en PR-strategi, som forsøger at skjule den reelle hensigt...og derfor er det moralsk kritisabelt, at Allan Bruhn vælger at gå til projektet dobbeltmoralsk. Selvom det er en PR-stategi må man vel forvente KRIFA alligevel går ind for fair play?

3. Der mangler stadigvæk en stillingtagen til den kritik Jørgensen har rejst. I den forbindelse er jeg udemærket klar over det bare er et udtryk for KRIFA følger en af de ældste og mest hæderkronede PR-strategier - If you don't like the conversation, change the subject :)
Men nu er der så tilfældigvis en der har opdaget og påtalt jeres spin (undertegnede)... Hvorfor strategien må ændres. Så tillad mig at give jer et tip - forhold jer til kritikken eller stop samtalen. At fortsætte med at forsvare det uforsvarlige skader kun KRIFAs brand.

8. april 2010 kl. 22.02 Allan Bruhn

Kære "anonym"
Du mangler min stillingtagen til Henning Jørgensens kritik af Krifa. Den får du ikke. For Henning Jørgensen skal for så vidt have lov at mene hvad han vil om Krifa. Det er ikke det jeg har forholdt mig til i mit blogindlæg. Jeg har derimod bare undret mig over, at han kan slippe afsted med at lufte sin personlige kritik, når det er noget helt andet han som ekstert bliver spurgt om.
Mit blogindlæg er egentlig bare en reflektion over, hvor meget vi som uskyldige lyttere eller seere bliver udsat for af den slags.
Og ja, så har du da ret i, at jeg også selv kan komme ud for at skulle udtale mig som ekspert. Og der må jeg så forholde mig til, hvordan jeg vil forvalte det store ansvar som jeg mener er forbundet med den rolle.

12. april 2010 kl. 03.27 Anonym

Hej Allan

Undskyld mig tonen, men det er simpelthen noget forbandet ævl. Dit indlæg er jo lige netop en stillingtagen til Jørgensens kritik. Du tror da ikke du narrer nogen, ved at påstå det bare er Allan Bruhn, som privatperson, der filosoferer lidt over eksperter og deres rolle i samfundet?
At Jørgensen overhovedet er nævnt i artiklen (undskyld: blogindlægget) og det forhold at den er skrevet umiddelbart efter historien har ramt medierne er vel "bevis" nok? Det her handler om at redde kastanjerne ud af ilden for KRIFA - punktum!
I den forbindelse skal det siges at min anke ikke går på KRIFAs strategi, med at bruge en blog i deres brandingstrategi. Tværtimod synes jeg det er en ganske fornuftig strategi.
Det min anke går på er den måde man fører strategien ud i praksis. Fra et objektivt og professionelt synspunkt er det ganske enkelt dårligt "håndværk". Som jeg allerede har været inde på afhænger succéen af at der ikke dukker en op og kommer en flue i glasset. Derudover så maler i jer også inde i et hjørne med den strategi. Hvis man anslår den tone og den "saglighed" i bloggen så bliver bloggen jo aldrig til andet end en prædikestol, hvorfra man så kan prædike for de allerede frelste - alle andre (læs: potentielle kunder i forretningen) køber den altså ikke.
Men bortset fra det synes jeg egentligt også det er temmeligt dårlig stil, at forholde sig sådan til kritik. Som sagt er jeg heller ikke den største fan af Jørgensens "stil". Men ser man bort fra personlig smag kom han altså med nogle relevante og interessante indvendinger. Indvendinger som jeg, som kunde eller potentiel kunde, gerne vil have KRIFA til at forholde sig til, inden jeg bestemmer mig for at fortsætte som kunde eller blive kunde.

Men KRIFA vælger så ikke at forholde sig til kritikken. Istedet vælger man at forsøge at ændre samtalen med noget ligegyldigt ævl om at Allan Bruhn altså simpelthen bare synes det er SÅ syndt for os, som forbrugere, at journalisterne ikke går hårdere til eksperterne.... KRIFA er åbenbart mere interesserede i shampoo og hundefoder end at diskutere fagforeninger og hvordan man driver dem. Det må jeg, som forbruger på markedet for fagforeninger, jo så bare notere mig. På samme måde som jeg må notere mig det, hvis L'Oreal eller Pedigree Pal begynder at ævle om fagforeninger, hvis der bliver rejst kritik af deres produkter.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.