5. marts 2010

Ny Løn er ikke retfærdig

40% af de offentlig ansatte har ikke tillid til at Ny Løn gives retfærdigt. De offentlig ansatte fortjener at få et retfærdigt og motiverende lønsystem.

Der forventes mere og mere af offentlig ansatte, men udfordringen er, at der ikke er et lønsystem der understøtter disse forventninger. En nyere undersøgelse fra Megafon viser at over 40 % af de offentligt ansatte ikke har tillid til at Ny Løn bliver givet retfærdigt på baggrund kvalifikationer, funktioner og resultater.

Lønsystemet motiverer heller ikke. 36% af offentlig ansatte føler ikke at systemet motiverer til at gøre en ekstra indsats.

Skal den offentlige sektor også i fremtiden kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere er der brug for et nyt lønsystem. Ledere bør have et lønsystem som giver mulighed for at honorere den enkelte ansatte uden at den enkelte fagforening skal godkende den personlige løn. Det må være et mellemværende mellem lede og medarbejder. Hvem ønsker tredje part indblandet i den personlige løn?

Regeringen ønsker, at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 for det offentlige område, skal ske en forenkling af de overenskomstfastsatte regler. Der ønskes at barrierer for en moderne ledelses- og personalepolitik fjernes, og der bliver bedre rammer for opgaveløsningen i stat, kommuner og regioner.

Der er brug for, at ord bliver til handling, så de ansatte kan få et lønsystem der kan opleves retfærdigt og være motiverende.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

4 kommentarer:

8. marts 2010 kl. 18.54 Anonym

Hvis 40% ikke er tillid til ny løn, så må det vel betyde at de andre 60% har tillid til ny løn.

Og som bekendt i et demokrati, er det fletallet som bestemmer

9. marts 2010 kl. 11.58 Hans

Til Anonym: Betyder det så også, at hvis der er flertal i Danmark for at fratage de rødhårede deres stemmeret, så er det demokratisk??

Nej, vel, det er en forsimpling af demokrati. Et ægte demokrati giver nemlig ikke bare flertallet magten, det giver samtidig nogle rettigheder til det enkelte individ.

Og den enkelte offentlige ansatte burde kunne få andel i penge fra ny løn, hvis vedkommende har kvalifikationer, funktion og resultater til det - helt uanset hvad et flertal af alle offentligt måtte mene.

Desværre tror 40% af de offentligt ansatte ikke på, at det sker. Det er et problem - både for retfærdigheden for de offentligt ansatte og for troen på Ny Løn som et værktøj til motivation af medarbejderne.

10. marts 2010 kl. 16.30 Anonym

Hej Hans

Nu kunne de jo tænkes at de 40% som er utilfredse med ny løn, ikke er mere værd end minimumslønnen. Og derfor ikke får glæde af ”NY Løn.”


MVH. Gordon Shumway

27. marts 2010 kl. 17.11 Anonym

Hej Alle

Som offentlig ansat med baggrund i det private hvor man fik løn efter resultat, indsats og i det hele taget blev taget alvorlig kan jeg kun sige...Skrankepaverne lever inden for murene. De sidder og forvalter lønforhøjelser helt ude i skoven. Der kigges ikke på om du er god eller dårlig til dit arb. Men mere om du nu slikker bag i godt nok. Har arb. 20 år i det private og 4 i det offentlige system (kommune). Når regeringen siger at kommunerne kan gøre det bedre med de midler de har, har min holdning altid været at det var noget politisk snot at lukke ud. Men efter jeg er startet i systemet og kan se det indefra...Pengene fosser ud. Beslutninger bliver taget uden tilbundsgående analyse af diverse problemstillinger og af personale som er uerfarne....Det mest frygtelige er at selvom man fejler indser man det ikke og bruger det ikke konstruktivt i det videre forløb...Personer uden ordentlig baggrund sidder og leder afdelinger kun pga. de har været ansat så længe at nu er det nok deres tur til at prøve. Kommunen er en stor familie i de højere luftlag. Og vi ved jo hvordan en familie holder sammen og passer på hinanden.

mvh
Manden som søger nyt arb. for nu er det nok

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.