12. marts 2010

Ny stærk overenskomst

Vores overenskomstforhandlinger ser ud til at have hentet større stigninger til vores lønmodtagere, end LO har gjort, i hvert fald for både pension, forældreorlov og mindsteløn.

Fra 1. marts 2010 gælder en ny kollektiv overenskomst på mere end 1.000 virksomheder. Overenskomsten er forhandlet hjem mellem Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening og er netop blevet godkendt med resultatet:
  • Ja fra 95% af lønmodtagerene
  • Ja fra 69% af virksomhederne
Vores overenskomst giver større stigninger, end det LO og DA ser ud til at have forhandlet i de overenskomster, som p.t. er ved at være i hus. Vi har især forhandlet forbedringer på pension, forældreorlov og mindsteløn.

Dialogen har sejret!
Kristelig Fagbevægelse er en moderne fagforening. Vi har valgt at sige nej til strejke, når vi skal forhandle overenskomst med arbejdsgiverne. Det har fået de traditionelle fagforeninger til at beskylde os for at dumpe eller efterligne deres overenskomst. For man kan ikke nå resultater i en forhandling uden at have et våben som strejke i baghånden!? Det er ikke korrekt!

Vores overenkomst viser, at dialog kan vinde over konflikt.

Af Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

11 kommentarer:

12. marts 2010 kl. 16.11 Anonym

Magen til sluder skal man lede længe efter.

Vi har en at de værste kriser siden nogen kan huske. LO fagbevægelsen har ved disse overenskomster forhandlinger netop har vist, at de at Deres opgave voksen.

Hvis de gik ud og krævede højere løn m.m. risikere vi at miste en masse arbejdsplader til områder med mere konkurrence dygtige priser.

Endvidere er Jeres ”nye” overenskomst blot en videreførelses af overenskomster forhandlingerne fra 2007-2010.

Hvis det ikke havde for truslen om strejker, havde de Danske arbejdere ikke har en ærlig chance for at kunne forbedre deres løn & arbejdsforhold.

Det er vel også ret, let at kunne forhandle i skyggen at de resultater som LO fagbevægelsen har opnået.


MVH. Gordon Shumway

12. marts 2010 kl. 16.41 Anonym

Har Søren Fibiger Olesen nogen sinde tænkt den tanke, at de arbejdsgivere som er medlem af kristelig arbejdsgiverforening, netop har meldt sig ind i kristelig arbejdsgiverforening, fordi at de ønsker dialogens vej og ikke som Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv m.m. kun tænker på hvad der er godt for virksomhedens ejere.

Såfremt at Krifs’s modpart var de overnævnte organisationer, var i blevet tromlet ned. Det eneste som de kan forholde sig til, er truslen om strejker, da det også koster med penge.

Jeg er ret sikker at kristelig arbejdsgiverforening medlemmer i stor udstrækning også tænker på de personer som de har ansat og hvis alle arbejdsgivere havde denne indstilling, ja så var der ingen grund til at bruge strejkevåbnet.

Men sådan er virkeligheden desværre langt fra. prøv bare at se på Harboe bryggeri


MVH. Gordon Shumway

13. marts 2010 kl. 09.19 Flemming H. Grønsund

Det er korrekt at KRIFA har forhandlet et bedre resultat end LO overenskomsterne, men udgangspunktet er også helt anderledes fx er mindstelønnen for en anlægsgartner under KRIFA kun 118,- pr. time 1. marts 2010 mens den udgør 132,10 kr. pr. time hos 3F og tilsvarende gør sig gældende på stort set alle brancheområder hvor KRIFA overenskomsten er mellem 10% - 25% ringere end LO aftalerne. Så er det en ringe trøst at pensionen stiger til 14,25% hos KRIFA. I overenskomsterne mellem GLS-A og 3F (Jordbrug og gartneri)stiger pensionen 1. juli 2010 til 12,75%. Hertil kommer at KRIFA overenskomsterne er mere fleksible for arbejdsgiverne end de fleste LO overenskomster.

13. marts 2010 kl. 12.56 Anonym

Til Flemming H. Grønsund

MHT. Pensionsbidraget så stiger det i Krifa's overenskomst til 14,25%. Med hos Krifa får man "kun" pension at den ferieberettiget løn. F.eks i Industriens overenskomst for man også pension af sine feriepenge


MVH. Gordon Shumway

13. marts 2010 kl. 12.59 Gordon Shumway

I industriens overenskomst får man pension at hele sin løn (også feriepenge), hos Krifa man man kun løn af den ferieberettiget løn

17. marts 2010 kl. 13.37 Hans E. T. Kargaard - Krifa

Til Gordon Shumway

Hvis du mener, at stigningen i LO's overenskomster er lavere end stigningen i Krifa's overenskomster pga. den økonomiske krise, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at den økonomiske krise formentlig heller ikke er gået uden om de virksomheder, hvor Krifa har overenskomst.

Hvis du mener, det er ret let for Krifa at forhandle overenskomst i skyggen af de resultater, som LO har opnået i sine overenskomster, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at Krifa's overenskomster er indgået FØR der forelå resultater for LO-områderne.

Og hvis du mener, at lønmodtagerne bliver tromlet af DI, DA og DE, hvis man ikke kan bruge strejkevåbenet, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at det kun er rigtigt, hvis man ikke sætter noget andet i stedet for strejkevåbenet. I et system, hvor hårdknude i forhandlingrne løses ved hjælp af en voldgiftsret, er det nemlig ikke muligt at tromle hinanden.

En voldgiftsret består af to lægdommere fra hver af parterne plus en neutral formand. Hvis der ikke kan opnås enighed i voldgiftsretten, afgør et flertal sagen. Partnerne er forpligtede til at følge afgørelsen.

17. marts 2010 kl. 15.04 Gordon Shumway

Til Hans E. T. Kargaard

Dit forslag til en voldgift i stedet for strejker. Her kan jeg kun sige, at det har jeg på ingen måde nogen tiltro til. Det er faktisk sådan at voldgiftsystemet virker i dag.

Det er min oplevelses at dette system favoriserer arbejdsgivere siden, særligt når der er tale om alm. lønslave job. Da der da ikke er den store respekt for medarbejdere på bunden af arbejdsmarkedet.

Hvis du tror på nogen form for anstændighed fra DI, DA og DE side og at disse arbejdsgivereorganisationen vil respektere et sådan system, så tager du fejl. Det eneste de forstår er truslen om strejke, da det betyder mistet indtægter.

Et sådan system betyder blot at de vi prøve at snyde og bedrage mere end de gør i dag, grundet at dette nu ikke længere kan komme på tale, at de midster indtækter grundet en evt. strejke.

24. marts 2010 kl. 09.44 Kurt Bech

Til Gordon Shumway
Nu er Gordon Shumway jo en dukke - jeg ved ikke helt om du agerer her som marionetdukke eller hvad. Men uanset om det er tilfældet eller du bare ikke vil være ved hvem du er, så synes jeg dine synspunkter er fuldstændig outdatet.
Stort set alle analyser og undersøgelser idag viser jo, at man ude på den enkelte virksomhed tænker i løsninger. At arbejdsgivere og lønmodtagere sammen prøver at løse tingene fordi de kan se det også er til eget bedste.
Og hvad skal vi egentlig med et system af trusler, når det stort set kun kan bruges som trusler. Det er jo kun i meget begrænset omfang det bliver en realitet - og heldigvis for det.

Konkurrenten der kan løbe med arbejdspladserne og virksomhedens produktion, hvis arbejdet nedlægges - ligger ikke længere i nabobyen, så kunderne måske kommer tilbage efter en måneds arbejdsnedlæggelse - men på den anden side af kloden.
Set i det perspektiv gør begge parter kun klogt i at finde løsninger istedet for at slås mod hinanden, hvis vi vil bevare arbejdspladserne i Danmark.

Det har langt de fleste arbejdsgivere og lønmodtagere forstået og set fornuften i - du gør det forhåbentlig også engang.

24. marts 2010 kl. 11.28 Søren Fibiger Olesen

Til Flemming H. Grønsund

Det er jo helt korrekt at der er fagområder hvor vi har vurderet at mindstelønninger bør ligge et andet sted end LO har vurderet. Vi forholder os på samme måde som LO til, hvad konkurrenceevnen kan holde til. Vi ligger over på nogle områder (f.eks. industri og malere) og under på andre (f.eks. anlægsgartnere og receptionister). Vores overenskomst regulerer 11 forskellige overenskomstområder med mange faggrupper.

Samtidig er det vigtigt at se overenskomsterne som et samlet hele. Vi har prioriteret barselsområdet højt ved denne overenskomst og har fået 12 ugers forældreorlov med fuld løn uden løn maksimum. LO har f.eks. prioriteret fratrædelsesgodtgørelsen. Det har vi ikke valgt. Alt dette er blot udtryk for forskelligheder og uens prioritering.

24. marts 2010 kl. 11.34 Søren Fibiger Olesen

Til Gordon Shumway

Det nuværende voldgiftsystem som det kendes fra LO er af en anden karakter end det, vi taler om i en overenskomstfornyelsessituation. Det traditionelle voldgiftsystem er mest brugt til at finde en løsning i en tvist - altså hvem har ret.

Voldgift i en fornyelse af en aftale (overenskomst) er noget lidt andet, idet der her skal findes en løsning på, hvordan reglerne skal være i fremtiden. Her er det ikke et spørgsmål om jura Her er det et spørgsmål om politik og at finde løsninger fremfor, hvem der har vundet kampen. Her handler det om at finde en holdbar fælles fremtid.

Du har selvfølgelig lov til at mene, at magt er den eneste vej på arbejdsmarkedet. Jeg er uenig i dette paradigme. Arbejdsgivere og lønmodtagere er ikke modsætninger. Der er og bliver hinandens forudsætninger i et moderne arbejdsmarked.

4. april 2010 kl. 23.37 Anonym

hvad er det for en dårlig overenskomst når det gælder ferie fridage at man ikke optjæner 5 feriefridage før efter 21md
hvad med de første 9 md ??????
sikke noget skod er den 6 ferie uge bare skrottet det første år?

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.