17. marts 2010

Syg med job

Sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden. Det er budskabet i en kampagne, som Beskæftigelsesministeren skød i gang i mandags.

Det er et opgør med den tanke, at det er bedst for langtidssygemeldte at blive overladt til sig selv, indtil de er helt raske.

Målet er, at langt flere langtidssygemeldte holder tæt kontakt med arbejdspladsen og at de, hvis det er helbredsmæssigt muligt, arbejder under sygemeldingen - enten som delvist sygemeldte eller i et aktiveringstilbud.

Syg med job er godt
Kristelig Fagbevægelse er enige i tankegangen. Hvis der holdes tæt kontakt med kolleger og arbejdsplads under sygdom, er den mentale barriere for at vende tilbage til arbejde lavere. Det er også godt, hvis man kan arbejde delvist under en sygemelding. Det er ikke alle typer sygdomme, der betyder, at man er 100 pct. uarbejdsdygtig.

Jeg havde en meget hård graviditet, da jeg ventede mit sidste barn. Jeg lavede en aftale med min chef om en deltidssygemelding. På den måde kunne min krop få den hvile, den havde brug for, uden at mine arbejdsopgaver, mine kollegiale relationer og min virkelyst blev sat helt på stand by.

Syg uden job kan være nødvendigt
Når det er sagt, er der også faldgruber i Beskæftigelsesministeriets kampagne. Fx:
  • Der er sygdomsforløb, hvor det er nødvendigt at trække stikket helt til arbejdet. Det skal respekteres. Også selvom kommunens refusion fra staten er på spil.
  • Det kræver nøje afstemning mellem mængden af arbejdsopgaver og det antal timer, den syge kan arbejde. Hvis den syge oplever at blive presset til at tage flere opgaver, end han/hun magter, kan det i sidste ende forlænge sygdomsforløbet.
  • Det kan føles nedværdigende at komme i aktivering på den arbejdsplads, hvor man tidligere har arbejdet på almindelige vilkår.

Af Gitte Krogh Nørgaard, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

4 kommentarer:

17. marts 2010 kl. 14.42 Gordon Shumway

Det er fint med at langtidssyge fastholdes i jobbet. Men det er desværre også et problem at ed del arbejdsgivere misbruger disse regler, og prøver at tvinge medarbejdere med alm. influenza,forkølelse m.m. tilbage på jobbet før de er helt raske.

Bla. ved at misbruge reglerne omkring sygesamtaler. arbejdsgiver ringer få dage inde i et sygdomsforløb, for at forhøre sig hvornår at den sygemeldte kan være tilbage på arbejde, og lægger press på den sygemeldte medarbejdere i håb om at dette pres vil få medarbejderen til at genoptaget arbejdet inden at medarbejderen blevet helt rask.

Det betyder også at medarbejdere måske ikke tør at lægge sig syge og i stedet møder ind på jobbet syg og med feber

21. marts 2010 kl. 09.15 Unknown

Begrænsning
Det nye forslag om syg i job kan set ud fra et menneskeligt syn måske være god nok, men hvordan fungerer systemet, og er det forløberen for afskaffelse af sygedagpenge, flexjob og førtidspension. Man kan have sine bange anelser. Det er et forslag som ikke kan bruges på alle syge, og det endda langt fra.
Skal de langtidssygemeldte stadig trækkes rundt i manegen i 3 til 4 år og dermed blive mere syge, på trods af at den syge er lægemæssig afklaret. Beskæftigelsesministeren er godt i gang med at gøre sig til Gud over de syge og som hendes forgænger tilsidesætte alt hvad lægerne på vore sygehuse konstaterer om de syge.

Venlig hilsen T. Pedersen

23. marts 2010 kl. 16.15 Unknown

Det kan godt være der er mange gode råd til at få et job når man er syg. Jeg føler bare at man spørger om hjælp i sin kommune og så får man svaret " du kan søge på lige fod med andre" og hvor retfærdig er det når man er tilkendt et flexjob på 20 timer. Jeg har søgt job og job i stort antal men jeg får altid besked at jobbet er afsat til anden side og hvor fedt er det lige når man går hjemme med sine skavanker.Jeg ved ikke hvor jeg skal gå hen for jeg har snakket med borgmesteren, beskæftigelsemenisteren, hk og ingen vil hjælpe men venlig hilsen en som gerne ville på arbejde for at bevise sit vær.

24. marts 2010 kl. 13.58 Børge Laursen

Kære Marianna

Personer der har mistet deres fulde arbejdsevne og som er blevet visiteret til fleksjob har ret til af kommunen at få udstedt et fleksjobbevis, hvis man beder kommunen om et sådan.
Et sådan fleksjobbevis beskriver retten til ansættelse i fleksjob, det indeholder skånehensyn og oplysninger om fleksjobordningen.
Det er tiltænkt som en lettelse når man står over for en arbejdsgiver og søger job.
Der er en del personer der får fleksjob ved selv at opsøge arbejdsgiver, samt en del får også skabt kontakt til arbejdsgiver igennem den enkeltes netværk.
Du ønskes held og lykke i din søgning efter et godt job.

venlig hilsen

Børge Laursen
specialkonsulent

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.