19. april 2010

Når sundhed bliver et pres

Fokus på sundhed er godt – også på arbejdspladsen. Men sundhed må ikke gå hen og blive en målestok for, hvor godt den enkelte mestrer sit liv.

Vi er optaget af sundhed som aldrig før. Alle vegne får vi gode råd til en mere sund livsstil. I magasiner, bøger, på nettet og i TV programmer og brevkasser. Chris McDonald er én af de mest efterspurgte foredragsholdere i Danmark, og fitnesscenter har oplevet markant medlemsfremgang de senere år.

Sundhed på arbejdspladsen
Også på mange arbejdspladser er sundhed sat på dagsordenen. Man indretter sunde fysiske arbejdsmiljøer, indfører madordninger med sund mad, tilbyder gratis frugt, laver restriktive rygepolitikker, giver tilskud til fitness osv. Der er også medarbejderdrevne sundhedsinitiativer på mange arbejdspladser: løbeklubber, slankeklubber, deltagelse i den årlige landsdækkende konkurrence ’Vi cykler på arbejde’.

Sundhed er godt
Det er positivt og godt, at vi gerne vil leve mere sundt. Det er godt for medarbejderen, der får større fysisk og mental energi. Det er også godt for arbejdsgiveren, der opnår mindre sygefravær og større oplagthed hos sine medarbejdere. Og det er godt for samfundet, der reducerer udgifter til behandling af livsstilssygdomme.

Slangen i paradiset
Men der er en slange i sundhedsparadiset. Sund livsstil kan gå hen og blive en målestok for, hvor godt man mestrer sit liv. På arbejdspladsen kan man føle sig udenfor eller mindre værd, hvis man ikke magter eller ønsker at sadle om til en mere sund livsstil. Vittige kommentarer fra chefen eller kolleger om, at man bør spare lidt på majonæsen og kridte løbeskoene, giver en oplevelse af ikke at leve op til et fælles ideal. Man er ikke en del af det gode selskab. På den måde kan stort fokus på sundhed faktisk give et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Sundheden er ikke hele sandheden
Sundhed på arbejdspladsen er godt. Men vi må huske på, at sundhed ikke er sandheden om, hvad et menneske er og indeholder. Sund livsstil må ikke blive en måde at rangordne mennesker på.

Af Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

3 kommentarer:

22. april 2010 kl. 13.14 Louise

Synes det er rigtig godt sagt. Det kan hurtigt og måske især på en meget kvinde domineret arbejdsplads, blive set skævt til dem, der ikke siger nej til kage og slik. Denne medarbejder har det måske fint med sin livsstil eller har måske i forvejen lidt dårlig samvittighed og så har man jo ikke brug for, at der bliver prikket mere til den. Jeg går helt sikkert ind for en sund livsstil, men jeg går også ind for, at det må være op til den enkelte, hvordan man vælger at leve og så længe det ikke er til gene for andre, må det være en privat sag.

9. marts 2011 kl. 14.14 Anette Hovesen

God pointe. Netop derfor bør sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samtænkes med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og ikke kun fokusere på KRAMS- faktorer. Og igen er det min overbevisning for virkelig "at rykke", at man tager udgangspunkt i viden, ressourcer og MOTIVATION og hermed opnår at kunne mestre på hver sit niveau. Ofte er vi fyldt med en masse viden om, hvad der er godt for dit og dat og mange kæmper for at leve op til idealerne, indtil de ofte giver op. Men hvis ikke der også tages højde for hvilke ressourcer og hvilken motivation den enkelte har, falder det ofte til jorden. Iværksætter man tiltag, som tænkes/planlægges ind i arbejdsmiljøet har alle et fælles ansvar at løfte og det relateres til arbejdet/arbejdspladsen, men det kan være individuelt, hvor langt man kan være i en personlig proces - og der skal være plads til forskellighed. Og ja: det er særdeles vigtigt ikke at rangordne efter sund livsstil.

10. september 2015 kl. 15.19 Charlotte

Jeg er helt enig i betragtningen. Jeg synes dog stadig godt, at man kan sætte større fokus på sund og varieret mad på arbejdet. Folk skal være helt selv være herre over hvad de spiser, men nogle gange kan det også være inspirationen, der mangler. Man kan f.eks. få en frokostordning fra http://www.frokost.dk , der både tilbyder sund og varieret mad. Det behøver ikke være salat hver gang. Det kan bare være mere interessant end at købe pizza eller spise rugbrød hver dag.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.