8. april 2010

Balance fra et wienerperspektiv

Der er store forskelle i Europa og Danmark på muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Da jeg kom tilbage på arbejde efter min sidste barselsorlov, sagde en kollega til mig: "Velkommen tilbage til det virkelige liv!!". Det har jeg tænkt noget over siden. Hvorfor er det, vi ofte tænker, at arbejdslivet er mere vigtigt eller virkeligt end familielivet?

Store forskelle
Lige nu sidder jeg til en international konference i Wien om balance mellem familieliv og arbejdsliv. Det slår mig, hvor store forskelle, der er på muligheder og barrierer for at skabe balance i Europa.

I Litauen kan man tage tre års barselsorlov (2 år med fuld løn), mens barselsorloven i Spanien er 16 uger. I Holland er det meget nemt for både mænd og kvinder at skifte mellem deltids- og fuldstidsarbejde, hvis forskellige livsfaser kræver det. I Makedonien har de andre problemer af en sådan kaliber, at balance diskussionen synes helt absurd.

Har ikke råd
Men også i Danmark er der store forskelle. Boligpriserne i København gør det vanskeligt at arbejde på deltid, hvis man ønsker det. Lønforskellen mellem mænd og kvinder gør, at mange familier ikke har råd til, at far går på barsel. Generelt halter den private sektor langt efter den offentlige, hvad angår balancefremmende rettigheder. Dele af offentligt ansatte har fx. ret til barns første og anden sygedag, mens en del privatansatte endog ikke har ret til barns første sygedag.

Det kan vi gøre bedre i Danmark.
Vi kæmper for, at alle har mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen på den måde, de ønsker. Og vi kæmper for, at alle på arbejdsmarkedet har visse grundlæggende rettigheder.

Af: Gitte Nørgaard, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.