25. maj 2010

Dårligt dagpenge-forlig

Skær ikke i dagpengene, sæt skatten op i stedet for.

Vi er enige med regeringen i, at alle skal bære med for at klare den økonomiske krise.

Men nu er forhandlingerne endt med, at det er enkelte grupper, der kommer til at betale regningen. Herunder de arbejdsløse, idet dagpengeperioden nedsættes fra fire til to år.

Tager pengene fra folk
Det er dårlig timing at ændre dagpengeperioden i en tid, hvor der ikke er job nok. Det vil få den konsekvens, at de, der har svært ved at få et job igen, kommer til at betale regningen. For når dagpengene slipper op for dem, har de ingen indtægter overhovedet. Det er kun få af dem, der kan få kontanthjælp, da man kun kan få kontanthjælp, hvis man ikke ejer noget.

Sæt skatten op
Vi mener, det havde været bedre, hvis de 24 milliarder kroner var blevet skaffet ved at sætte skatten op for alle i arbejde i to år. Og det måtte gerne være sådan, at man lod skatten stige mere for dem, der tjener mere end 500.000 kroner.

Det ville være socialt fair!

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse

44 kommentarer:

25. maj 2010 kl. 11.52 Anonym

Tak for din kommentar til forliget.
Det forlig er ganske simpet en omvendt "Robin Hood" eller Mattæus effekten for fuld udblæsning (selv om det er misbrug af et skriftsted) "For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den,der ikke har, fra ham skal sev dettages, som han har."

Vwnlig hilsen
Poul Erik Jensen
Svendborg

25. maj 2010 kl. 12.04 Gordon Shumway

Kære Søren Fibiger Olesen

Nu bliver det ikke skåret i dagpengene, Det er dagperioden som nedsættes til max 2 år. Dette er efter min mening helt OK og hvis man ønsker at sikre sig yderliger, mån man forsikre sig ud af problemet. Det er ærgeligt at man ikke også valgte at fjerne fradrag på kontingenttil A-Kassen. Samt at reducere dagpengesatsen (90%)ved andet ledighedsår.

Jeg ærger min dig over at man ikke helt fjerner fredrag til fagforeninger, da det er totalt urimeligt at personer som ikke ønsker at betale til en fagforening vis skatten aligevelle bliver tvunget til at betale.

25. maj 2010 kl. 12.07 Henrik G. S.

Bli'r forarget og rasende over, nu igen, at skulle stå for skud, bare fordi vi har skattestop. Det er bedre, som skrevet står: Op med skatterne et par år. Det rammer alle lige. Det andet er noget klamp. Hvis det bli'r gennemført er den nuværende regering, for alvor, en død sild.

25. maj 2010 kl. 12.51 Anonym

Ja det er som man kunne forvente, dk er ved at blive et mini USA, Klar dig selv som du bedst kan, det som jeg troede jeg boede i var en veldfærdsstat som tog sig af de svage i samfundet. det er tydeligt at det ikke er tilfældet, vi har mangel på psykiriatsike senge plads det er med til at skabe utryghed i samfundet samt hvis man sider som enlig forældre til småbørn så er man totalt afskåret fra at få en chance for at få et job som bare nogenlunde sikre at der kan betales husleje mad tøj og hvis man er lidt heldig en smule fornøjelse til børnene eller for den sags skyld en fornuftig uddanndelse. det skaber bare i nu mere social skævhed i samfundet, jeg ved simpelthe´n ikke hvor det skal ende, en ting er sikkert, hvis ikke vi støtter vores unge i at få en solid start på ,livet blever det være og være og vil ende i total kaos og så vil lille dk være en banan republik med uoverstigelige problmer spørgsmålet er så om ikke løbet er ved at være kørt.

25. maj 2010 kl. 13.43 Anonym

Nu er jeg selv en af dem, det kan få konsekvenser for, at de har forkortet perioden. Og jeg kan heller ikke få kontant-hjælp. Jeg søger og søger arbejde, men det er komplet umuligt, at finde noget. Nu mister man da modet endnu mere, ved at man ingen støtte har.

25. maj 2010 kl. 13.47 Tom Christensen

Dagpengeperioden forkortes fra fire til to år. Til gengæld indføres der et loft for fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt. Udtaler finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Før skulle overførselsindkomsterne fastfryses i 730 dage. Nu rammes jeg resten af mit arbejdsliv med dette loft.

Er de ikke bare dygtige. Giver med den ene hånd og tager det dobbelte med den anden. Hvad mon Krifa siger til dette loft!


Læs mine indlæg

”Sådan kan VKO regeringen væltes NU!” http://avisen.dk/blogs/pavilion/saadan-kan-vko-regeringen-vaeltes-nu_26324.aspx

”Luften skal renses med valg NU!” http://avisen.dk/blogs/pavilion/luften-skal-renses-med-valg-nu_26248.aspx

"Pia Kjærsgaard begår politisk selvmord!" http://avisen.dk/blogs/pavilion/pia-kjaersgaard-begaar-politisk-selvmord_26326.aspx

Det er en skandale af dimensioner og er medvirkende til at flere ledige ikke vil melde sig ind i en fagforening, A-kasse og betale til efterløn. Jeg selv betaler 1.030 kr. pr md. til Krifa.

Så nu er det at I Krifa skal op på dupperne og vise hvad I kan.Med venlig hilsen

Tom Christensen

25. maj 2010 kl. 18.50 Anonym

enige

25. maj 2010 kl. 18.52 Anonym

Jeg må indrømme at jeg sagtens kan støtte reduceringen i fradrag for fagforening - og helst at det fjernes helt.
Som en anden tidligere har nævnt i debaten, så er det forkasteligt at folk der ikke selv ønsker at betale til en fagforening indirekte er med til det alligevel via skatten.
Hvis folk ønsker at have den støtte en fagforening kan give, så lad dem selv betale 100% for det.
Ovenstående skriver jeg trods jeg selv er medlem af et andet forbund, men det er mit valg, og ikke noget andre skal tvinges til at betale for.
De øvrige ting i pakken har jeg ikke haft tid til at sætte mig nærmere ind i endnu, så dem vil jeg ikke sige hverken for eller imod.

25. maj 2010 kl. 19.08 Tom Christensen

Regeringens nye lov om Loft for indbetaling til kontingent på 3.000 kr.!

bare til orientering:

Ligningsmæssige fradrag rubrik 52 hos Skat: ”Arbejdsløshedsforsikring, fagligt kontingent og bidrag til efterløn. Med den nye lov bliver det max. 3.000 kr der kan trækkes fra her!

25. maj 2010 kl. 19.20 Jesper Lindgren Hejlesen

Jeg kunne umuligt være mere uenig, for det første i analysen af besparelsespakken, den er ikke social uafbalanceret eller ikke-fair, tværtimod, i.flg beregninger fra Danske Bank på konsekvensen af genopretningsplanen, er det igen de høje indkomster som betaler den absolut største del af regningen. Endvidere er det forkert at der ikke er job nok, der er masser af jobs, men den danske arbejdsstyrke er forkælet med hensyn til hvad og hvor og til hvilken løn.
Angående reducering af dagpengeperioden, så er det absolut fornuftigt, da alle ved at det handler om at få folk i arbejde hurtigst muligt, og man har i mange år forsøgt med gulerod, hvad jeg er tilhænger af, men den økonomiske krise kræver nu en gang pisk, alt andet er uansvarligt.
Og så til løsningen. Her går det helt galt, man skaber IKKE flere arbejdspladser, og højere skatteprovenu på lang sigt ved at hæve skatten, det er maksimalt et års tid det giver mere i kassen, tværtimod vil det på lang sigt afstedkomme at folk ikke gider gøre en ekstra indsats, ikke gider tage lange uddannelser, flytter til udlandet, og mængden af sort arbejde vil eksploderer.
Er der fejl i genopretningsplanen? Ja absolut, men løsningen er ikke det Kristelig Fagbevægelse slår på det er stensikkert.
Og skulle man pille ved noget i forliget som berører a-kassernes virke, kunne man med fordel fjerne efterlønnen.

P.S: Iøvrigt interessant at Kristelig Fagbevægelse har en holdning til hvad der er socialt fair...

25. maj 2010 kl. 19.45 Claus Nielsen

Når man nu halverer dagpenge perioden, så får man som bekendt også det halve for det produkt man har købt.

Skal man så også i fremtiden betale det halve i kontigent?

25. maj 2010 kl. 20.01 Anonym

Vi har ikke selv bedt om at blive arbejdsløs, og nu skal vi straffes endnu mere. Hvad med at finde pengene hos de store ministre, eller de store bankdirektører. Deres månedsløn er højere end min årsløn. De bruger penge på rejser på første klasse og store hotelophold, og de arbejdsløse skal bare betale. Bliver en minister arbejdsløs er han/hun sikret resten af deres dage, så de har ikke noget at frygte.

25. maj 2010 kl. 23.08 Christian

En forringelse af dagpengene fra 4 til 2 år er ikke et problem for langt størstedelen af de ledige dagpengemodtagere. Det går hovedsageligt ud over de svageste dagpenge modtagere fx: Arbejdsløse i udkantsområder med få jobs (også kaldet "den rådne banan"), ledige uden uddannelse med fysiske skavanker som i forvejen er sidst i køen til at få arbejde, ledige personer på 55 år eller mere. Derfor er jeg enig i at reformen er socialt skæv.

Jeg har også lyst til at fortælle min kones erfaring med det nuværende dagpengesystem som efter 2½ års hårdt slid og mange frustrationer gav hende et arbejde.
Hun blev færdig uddannet antropolog i 2005 som den første af de studerende hun startede med fra Københavns universitet (= hun var hurtigt igennem uddannelsessystemet som regeringen ønsker). Hun søgte herefter ihærdigt arbejde i ca ½ år før hun fik et et 6 måneders vikariat som kontormedhjælper (altså noget hun var overkvalificeret til). Hun søgte mange jobs som hun var overkvalificeret til men fordi arbejdsgiverne hellere ville have arbejdskraft som kunne tænkes at blive længere var det næsten umuligt for hende at få det. Efter endt vikariat kunne hun få udbetalt ca. 10500 kr. i stedet for 8000 kr om måneden i dagpenge. (Dette bliver ikke fremover muligt efter den nye reform, da dagpengesatsen fremover skal beregnes på 12 måneder frem for 3 måneder.) Det var penge som landede på et tørt sted. Herefter fortsatte jobsøgningen, hun fik et projektlederkursus bevilliget uden at det hjalp hende i arbejde. 8 måneder efter vikariatet fik hun så et løntilskudsjob indenfor hendes faglige område. Under løntilskudsjobbet fik hun fortsat udbetalt dagpenge, fordi ansættelsen var i det offentlige. Hun søgte løbende arbejde selvom hun var på løntilskud (som man jo skal) og da hun havde været i løntilskudsjob i 8 måneder fik hun endelig et arbejde, hvor hun kunne gøre brug af sine akademiske kompetencer. Det var dog kun slået op som 30 timers job og kun i 6 måneder. Heldigvis for hende har det efterhånden udviklet sig til en fast ansættelse på fuld tid, hvor hun i mindre grad også har haft mulighed for at arbejde indenfor sit faglige område. Hun var heldig at søge arbejde før finanskrisen og før spare reformen.
Mange andre ledige akademikere skal bruge 1 års løntilskudsjob før de har nok erfaring på deres CV til at få et fagrelevant arbejde og dermed ikke have taget en uddannelse forgæves. Problemet er bare, at man først kan få et løntilskudsjob efter 6 måneders ledighed og hvis der herefter skal 1 års løntilskudsjob til inden de reelt er kvalificeret til et arbejde, er der kun 6 måneders elastik tilbage i dagpengesystemet til jobsøgning, før det er over på kontanthjælp (eller ingenting hvis man har en ægtefælle der tjener penge eller man ejer over 10000 kr.) Med dagens reform betyder det i praksis at nyuddannede akademikere uden erhvervserfaring (som kom hurtigt igennem uddannelsessystemet) skal være heldige for at få det års løntilskudsjob som kan give dem et relevant arbejde. Dagens reform risikerer derfor meget let at medføre dårligere kvalificeret arbejdskraft, fordi staten ikke længere vil betale det, som det koster, at få akademikerne i arbejde. Det kræver ofte mere end 2 års dagpengereret.

Personligt er jeg bare glad for at min kone nåede at komme igennem systemet inden de forringelser der nu bliver vedtaget, da det ellers er trist at tænke på, hvor hun var havnet rent arbejdsmæssigt. Havde det været i dag hun blev færdiguddannet ville hendes uddannelse være blevet offer for en spareplan som er ligeglad med om ledige får det arbejde samfundet har betalt for at uddanne dem til - bare de ikke længere er arbejdsløse.

Og afslutningsvis vil jeg blot nævne, at jeg i mit arbejde som a-kasse medarbejder har mødt adskillige personer som er havnet i samme situation som min kone og hvor løntilskud har været vejen ud af ledigheden. Det ser nu ud til at være fortid for mange.

26. maj 2010 kl. 09.07 Anonym

Orientering til Tom Christensen - uddrag fra aftalen:


Loft over fradrag for faglige kontingenter
Der indføres en grænse for fradrag for lønmodtageres faglige kontingenter på 3.000
kr. årligt. Det vil blandt andet styrke tilskyndelsen til at nedbringe omkostningerne og
Aftale om genopretning af dansk økonomi · Maj 2010 13
dermed kontingentet i de faglige organisationer. Det umiddelbare provenu skønnes
til cirka ¾ mia. kr. Kontingenter til a-kasser er fortsat fuldt fradragsberettigede.

26. maj 2010 kl. 10.30 Anonym

Skattefradragets ændring til de 3.000 kr. er da bagateller i forhold til dagpengeperioden er ændret til 2 år. Det er jo katestrofalt, tænk på alle de tvangsauktioner der vil komme, da mange både unge og ældre/ der er blevet alene, af den ene eller anden grund, ikke kan få kontant hjælp og arbejde er der intet af. Jeg er 56 år og har søgt over 100 jobs inden for 8 mdr. et ansøger antal på et job er fra 300 - 750 ansøgere, det viser hvor svært det er. Jeg har arbejdet hele mit liv og ikke levet i overflod på noget tidspunkt, nu kan jeg på mine "gamle" dage miste alt pga. regeringen straffer de mindst bemidlede.
Lad os få en ny regering, da den kun er for dem der har pengene i forvejen.

26. maj 2010 kl. 16.23 Henrik Jacobsen

Jeg er ikke enig i at man skal sætte skatten op istedet. Den er rigeligt høj i forvejen. Også for de højest lønnede.

26. maj 2010 kl. 17.00 Bjarne Hansen

Denne gang er jeg uenig med Krifa! En forkortelse af dagpengeperioden kan godt være problematisk, men hvis det fremskynder indsatsen og støtten til at FÅ et job er det jo at foretrække. Så hvis det står alene er det skidt, men bakkes det op af reformer og initiativer er det godt.

Men jeg må melde helt fra over for Krifa's forslag om at sætte skatten op - det er den helt forkerte medicin. I nedgangstider er der en sammenhæng mellem skattetryk og ledighed. Jo højere skat jo flere ledige. Derfor må og skal skatten i DK ned. Og det kan også godt ske socialt afbalanceret men naturligvis ikke uden at nogle vil få det bedre end andre (men målet er vel heller ikke laveste fællesnævner, men at alle skal have godt rimeligt?).

Jeg så gerne at fradraget til fagforeninger faldt helt væk (godt 1,5 mia i årlig indtægt til staten).
Afskaf efterlønnen for friske og rakse folk - men fasthold den for dem der reelt har behov. Det er socialt rimeligt!
Nedtrap rentefradrag (og hjælp os med at undgå næste finanskrise)
Nedtrap eller afskaf børnepenge, ældrecheck osv osv til os der kan klare os selv
Ryd op i regler og tilskud og gør det muligt for offentlige ansatte at gøre deres arbejde bedre og mere effektivt.

Vi har verdens største offenlige sektor så der er nok at tage fat på!

26. maj 2010 kl. 18.31 Anonym

Der er mange, som der mener, at de er med til at betale for dem ,der er i en fagforening via skatten, hvad med alle os ,der ingen børn har og aldrig får nogne, vi er med til at betale til dem der har børn. ( OG SÅDAN KAN VI BLIVE VED )Det er helt ufatteligt, at der er nogne der mener, at de skal have det bedre end andre, til alle jer, må man da håbe, at i aldrig vil få modgang, for det bliver da noget af en kamel, at skulle sluge.

26. maj 2010 kl. 23.17 Henrik Jensen

jeg synes det er en meget dårlige ide det kommer til at ølægge os som kæmper for at komme i arbejde jeg tror ikke en skide på den regering vi har jeg har sendt mange ansøgning ud det er løftebrud så det batter

26. maj 2010 kl. 23.23 Henrik Jensen

jeg mener at man burde trække penge for dem der ikke betaler ret meget blandt dem er regering v.k.d. plus elgigant det er min menning det er jo ikke voers skyld at vi er blevet arbejdesløs

27. maj 2010 kl. 08.23 Anonym

Den onde cirkel...Den postmoderne stress er over os...
Hvis indtægten ikke svarer til udgifterne, hvordan skal det hele så gå op i en højere enhed?
I et samfund, hvor der mangler en masse børn (den nye generation) til at tage sig af de ældre, så gør man det mindre attraktivt at få børn, samtidig med at det bliver dyrere at få børn. Og ikke nok med det, så hvis man går ledig og ikke kan få et job, så er det måske meningen at man også bliver nødt til at gå fra hus og hjem, fordi man ikke har råd til regningerne.
I stedet for et overskud, så får vi et kæmpe underskud. Børnetallet går ned i de fleste institutioner, samtidig med at man fyrer flere medarbejdere. Skoler der varsler lukning og sparemonsteret er alle vegne. Kvaliteten ryger og kommunerne får svært ved at klare presset. Man presser citronen og dette skaber på længere sigt flere mennesker på sygebænken og dette er lig med flere sygedage. Også ovenikøbet ønsker de fleste arbejdsgivere langtidsfriske medarbejdere. Det er da kun hovedpine at gøre det hele værre. Uden udlandshjælp bliver det svært at have hænder, men samtidig har man ikke lyst og råd til at rekruttere flere indvandrere. Jeg synes ikke at det er i orden at papir skal bestemme over vores trivsel. Det er trivsel der skal bestemme over papiret. Vi borgere er gjort til offer og tilskuere i regeringens eget udspil. De sidder med skakbrikkerne og gør os til marionetdukker. Hvis benzinpriserne var lavere og alle havde flere penge mellem hænderne, så ville de små butikker overleve i de mindre byer og så ville det ikke være meningen at vi alle skulle ende som robotter eller slavere og flytte ind til storbyen og bo i en 20 kms lejlighed og knokle os ihjel, leve med mindre fritid og mere stress. Hvis man satser på fornuftige borgere, så hvorfor fyrer man så en masse lærere? Og er det meningen at alt skal ødelægges og slettes på grund af at budgettet skal være nul om 20 år? Hvis mennesket skal effektiviseres hele tiden, så går der ikke lang tid før japanske robotter overtager det danske marked og så kan de resterende mennesker gå og være overflødige, selvom de har en videregående, eller et højt uddannelse niveau.

27. maj 2010 kl. 10.19 Anonym

Jeg synes det er meget dårlig ide???????????

27. maj 2010 kl. 12.36 Anonym

Hej alle.

Danmark er i krise. Ja, men nu er Danmark for ALVOR i Krise. Arbejdsløsheden i Danmark stiger fortsat kraftigt. I årets første tre måneder mistede 34.000 mennesker deres arbejde. Dermed er 230.000 danskere nu arbejdsløse. Så kommer regeringen med de mest sindsyge lovændringer jeg nogensinde har set...... Nedsættelse af bl.a dagpengeperioden. De vil ramme rigtig mange,
som må gå fra hus og hjem. De VIL med vold og magt ramme de arbejdsløse, der i forvejen ligger ned.SKAL de endelig ramme de arbejdsløse var det bedre med en fastfrysning af overførselsindkomster, så får man da stadig lidt lommepenge.På denne måde her er der ingen indkomster overhovedet, for de som ikke kan få Kontanthjælp efter 2 års udstået straf. Det er en straf i sig selv, at være arbejdsløs, hvor mange derved mister store indtægter.Der siges fra de høje herrer og damer, som selv har deres på det tørre, at man lettere kommer i arbejde ved at nedsætte dagpengeperioden,det er det rene vrøvl. DER ER JO IKKE ARBEJDE AT FÅ. Arbejdspladser forsvinder til udlandet.De skærer i den offentlige sektor.Lærere,sundhedspersonale bliver fyret pga. besparelser. Jeg har stemt borgelig hele mit liv. Men nu er det slut. Håber DF og Lars Løkke falder af tronen ved næste valg.

27. maj 2010 kl. 13.48 Anonym

Det er klart at skærer man i dagpengeperioden, må dette følges af initiativer fra regeringen om at skabe nye arbejdspladser. Man kan jo ikke fratage folk dapgengene, hvis der ingen jobs er at få. MEN samtidig er der ingen dapgengemodtagere HER og NU der rammes, først tidligst 1/7 2012 vil 2 års perioden udløbe. Hvem ved hvordan samfundet ser ud til den tid? Man ved jo reelt ikke hvor mange dagpengemodtagere der ville have gjort brug af hele 4 års perioden hvis de havde haft muligheden. Så hvis nedskæringen bliver fulgt op med flere arbejdspladser, så ingen har brug for at gå ledige i mere end 2 år, ja så er problemet ikke så stort og en nedskræing af perioden virker fornuftig.

27. maj 2010 kl. 15.23 T. Welin

Til anonym 27.maj kl.13.48
Der ER nogen der rammes HER og NU, alle dem, der har været ledig og som har sagt ja tak til et vikariat, som der stopper efter juli vil blive ramt på dagpengebeløbet da man vil gå 12 md.tilbage og ikke som nu 3 md.
Du skriver som om det er det nemmeste af alt, at være arbejdsløs.Der er ikke ret mange, der bevidst går efter at være ledig i 4 år, det at være arbejdsløs er i sig selv, hårdt arbejde og med meget stress.

27. maj 2010 kl. 17.35 Anonym

Dårlig timing at ændre Dagpengeperioden i en tid, hvor der ikke er job nok!!

Hvad med de ældre på Arbejdsmarkedet? Hvis man f.eks. er 57 år bliver ledig fra 1 juli, går i 2 år på dagpenge, mister derefter retten.Kan ikke få Kontanthjælp.Skal man så klare sig selv i 1 år?
Hvad med efterlønnen? Kan man gå direkte fra ingenting til efterløn? Som loven er idag, skal man jo være i arbejde for at få efterløn?????

27. maj 2010 kl. 18.35 Thomas Møller

Kære KRIFA

Det er dog det mest asociale foreslag jeg længe har hørt.

Det KRIFA I lighed med andre fagforeninger åbenbart ikke forstår er at de eneste der rammes hårdt af en skattestigning er dem som ikke har ret meget. Vi andre med en middle eller høj løn finder da bare veje at få ekstra fradrag så skattetrykket udlignes.

Alle lavtlønnet jobs bliver presset af en højere skat. Det betyder at slagteriarbejdere, produktionsarbejdere og andre lavtlønnet jobs vil blive sendt til udlandet hvor skattetrykket er langt lavere og derfor lønnen selvfølgelig også er lavere.

Det eneste der sker ved at sænke dagpengeperioden fra 4 år til 2 år er at danmark kommer på niveau med resten af vores nabolande. Det kan da kun være en fordel for Danmark så vores sociale systemer ikke bliver malket.

Fordelings Danmark vil altid brokke sig når vi bliver frataget en overførselsindkomst.

Hvis man endelig skal være sure på nogle er det da ikke dem der tjener meget, da det i bund og grund er dem som betaler for fordelings Danmark. Det er derimod dem som får en overførsel fra staten uden at have et begrundet behov.

Her mener jeg bla.

- Stop for efterløn til ikke nedslidte
- Stop for børnepenge til resourcestærke familier

Derudover kunne man jo sløjfe:
- Fermern broen (som ingen vil have.)
- Regionerne (der er ikke behov for jer!)

Opkræve ekstra skatter
- Vejskatter
- 25.000,- i startgebyr for hver vidergående uddannelse (kan gives som SU lån for dem der ikke kan betale)
- 250,- gebyr for lægebesøg. (personer på overførselsindkomster skal fritages)
- 500,- i gebyr for udpumpninger

osv.

Det er kan kun være i Danmarks interesse at skatten bliver hold i bund, så vi foresat kan konkurrere med udland.

Nej, det eneste vi kan være sure over er at regeringen og DF ikke fandt pengene i besparelser, men i stedet hævede skatterne for at finde dem.

Thomas

27. maj 2010 kl. 20.48 Gordon Shumway

Kære Thomas Møller

En lille kommentar

Femer broen bliver 100% bruger finaseres, så her er det ingen penge at spare.

25.000,- i startgebyr for hver vidergående uddannelse - Det vil ramme de fattigeste

250,- gebyr for lægebesøg - Det vil ramme personer med leve lønninger, da disse ikke har meget mere at leve for en personer på overførselsindkomster

- 500,- i gebyr for udpumpninger, går ud fra at der er forbi at du mener at det er deres egen skyld
- Hvad så med personer som kommer til skade fordi at de køre over for rødt på cykel,
- Unge som køre galt i deres bil grundt høj fart
- Personer som køre galt i deres bil grundet at de har drukket
- velhavende som kommer til skade på skiferie
- Selvmordforsøg
- Arbejdsskader, her burde arbejdsgivere vel betale
- kræftbehandling som skyldes rygning
bare for at nævne andre situationer hvor man også er en skyldig

- Vejskatter, betaler bilister ikke rigeligt i ejerafgifter, registeringsafgifter m.m.

du er "sku" lige så asocial

27. maj 2010 kl. 23.14 Thomas Møller

Hej Gordon

Ja, det er selvfølgelig provokerende når man pludselig skal betale for ydelser fra det offentlig og ikke bare kan kræve ind.

1. hvis man gennemfører en vidergående uddannelse og får et vel betalt job bagefter kan man vel ikke lige sige at det rammer de fattigste. Jeg betragter ikke folk med en vidergående uddannelse som fattige som udgangspunkt.

2. Gebyr ved lægebesøg - Jeg ser gerne en fradragsret for de lavest lønnede.

3, Jeg synes vi skal turde at diskutere hvilke ydelser vi tilbyder gratis. Der er jo ingenting der er gratis i denne verden. Hvis vi bare foresætter som vi har gjort, ender vi blot med laveste fællesnævner for alle. Resultatet er at de rigeste tager på privathospital og overlader køen til de fattigste. Det kan du da ikke mene er bedre?

4. Nu kunne man jo ligge den den største vejskat over på lastbilerne således at alle de transit transporter der kører igennem Danmark også får lov til at betale. Som en sideeffekt kunne vi også få flyttet noget af transporten over på jernbanen, hvilket også vil gavne miljøet.

I mine øjne skal det kunne betale sig at arbejde og det kan det mindre og mindre når man sætter skatten op som KRIFA opfordrer til.

28. maj 2010 kl. 11.22 Joanna

Jeg mener alt vi alle skal være med til dække, men der skal være fair. Jeg blev ledig den første marts, fandt ud af at jeg var gravid,4 uger henne(ikke planlagt, havde forsøgt i 5 år inden, uden held). Nu kan jeg ikke få noget arbejde,selvom jeg søger, søger og søger heller ikke som sommerafløser.
Det vil med andre ord sige at når jeg går på barsel, så har jeg været ledig i 7 måneder. Så er der ikke meget tid at løbe på, når det bliver sæt ned til 2år. Jeg får i forvejen ikke den høje sats, så der er ikke meget at gøre med i forvejen.
Udsigten til, at jeg kan risikere at komme på kontanthjælp gøre min glæde for graviditeten mindre og mindre.
Jeg ville hellere betale lidt mere i skat, skære lidt ned i udlandshjælpen, da vi også giver til de forskellige når de kommer og banker på døren.
Kunne godt tænke mig at vide om KRIFA vil lave en demonstration i Jyllan???

28. maj 2010 kl. 13.15 mikael

Ja Jeg syntes det er helt super at de halverer dagpengeperioden.
Jeg vil ikke være med til at betale til alle dem som ikke gider arbejde. Har man ikke fundet sig et arbejde inden to år så skal man dæleme nok alligevel til at se sig om efter et karriere skift. 4 år på dagpenge!!! så er det godtnok fordi man ikke gider ajbejde. Herfra et klap på vores dygtige regerings skuldre.

28. maj 2010 kl. 13.26 mikael

Thomas.. du skriver "Slagteri arbejdere og produktions arbejdere og andre lavt lønnede jobs" Ha Ha Ha 25-35 tusind kr om måneden... Meget meget lav løn.

28. maj 2010 kl. 15.32 T.Welin

Til Mikael.
Hvad bilder du dig ind, at tro og fortælle at de arbejdsløse IKKE GIDER at arbejde, du er da en rigtigt væmmelig person. Du er da utrolig dum (ville have skrevet(må være),men det kan vi alle se at du er)når du ikke har opdaget, at det er arbejdsgiverne der fyre folk og ikke folk der fyre arbejdsgiverne. Du må besidde et job, hvor du får en rigtigt god løn, tillykke med det.Men hvad tror du at dem der arbejder i Netto, Fakta, Bilka m.m. tjener eller dem, der gør rent efter dig på din arbejdsplads.Jeg kan oplyse dig om, at min mand arbejder hos Vej& park Bornholm som specialarbejder, (jord& beton)han har en timeløn der hedder 120,83kr.alt incl.Når han bliver ledig her til vinter kan han ikke engang opnå den højeste sats på dagpenge.
Så mon ikke det er dig der er helt til grin, tænk at vi skal trækkes med sådan nogne som dig.

28. maj 2010 kl. 22.41 Anonym

Mikael du må jo være en ung knejt der ikke har prøvet en skid her i livet på godt og ondt

29. maj 2010 kl. 18.56 Anonym

Det er ikke godt at være over 55 år i Danmark længere, jeg blev ramt af krisen for 1,5 år siden og har aldrig gået ledig, jeg er 58 år og vil gerne have et job, men har skrevet 100 ansøgninger
men kun for at få et afslag. Jeg har en stor erfaring med ledelse og salg og kan dokumenterer store resultater, og så er jeg udannet bygningssnedker og mine hænder sidder rigtigt, men det har ikke nogens interesse, selv om jeg er klar til alt.
En ny regering vil måske være på tide.
Mvh. Henning.

30. maj 2010 kl. 13.20 Anonym

Skal Krifa ikke også ind og demonstrere på Christiansborg????

Det mangler da bare at Krifa`s folk også viser deres utilfredshed.

1. juni 2010 kl. 20.05 Joachim

Nu er jeg for nyligt skiftet fra 3F til Krifa da jeg var træt af - og uenig med - 3Fs støtte til S og SF. Nu læser jeg så at landsformanden sejler med på samme galej mod afgrundens rand - bare hæv skatterne så løser vi alle problemer!

At dagpengeperioden sættes ned til 2 år kan jeg ikke se skulle være et problem - i dag er der kun lige godt 1000 mennesker som som har været arbejdsløse i mere end 2 år. Hvis der skal ske noget skal man se på den meningsløse aktivering som arbejdsløse sendes på - CV-kurser, kompetence-kurser osv. Kurser som ingen andre end underviserne har glæde af. Arbejdsløse skal på erhvervsrelevante uddannelser!

2. juni 2010 kl. 04.43 Steen

Jeg har på 6 mdr. søgt over 100 stillinger, langt de fleste som voksen elev for at prøve noget nyt, og flere af dem med over 100 km til jobbet.
Jeg bliver sgu gal når folk siger, at det er kun de der ikke gider arbejde der er ledige.
I burde skamme jer.
Og til de asociale der mener at de ikke vil være med til at betale fradrag, vil jeg sige: jeg har aldrig brugt et hospital men jeg er med til at betale for det og de uden børn må være tossede over at skulle betale til skolerne og de uden biler betale til vejene osv. osv.. Når vores samfund er bygget op som det er, så betaler alle en del til fællesskabet og jeg betaler gerne min del. Jeg gruer for den dag det bliver ren brugerbetaling. Folk er generelt blevet skide egoistiske og tænker kun på sig selv. Det synes jeg er til at brække sig over. Jeg håber virkelig at de borgerlige partier får en over næsen til næste valg.
Og jo der er nogen der udnytter systemet, men langt de fleste er dybt frustrerede og ville give deres højre arm for et job, men det er svært når der til opslåede jobs er over 400 ansøgere.

3. juni 2010 kl. 11.55 Anonym

mon ikke politikerne skulle gribe i egen barm de har jo fået
den største skattelettese ligeledes en børne chek til de
velbjergede heller ikke nødvendig

6. juni 2010 kl. 10.51 Anonym

Fra: Jesper Lindgren Hejlesen, 25. maj 2010 19.20.
"der er masser af jobs, men den danske arbejdsstyrke er forkælet med hensyn til hvad og hvor og til hvilken løn"

Det er mugligt der er job nok på landsplan (jeg acceptere dette for argumentets skyld), men det gør det ikke praktisk mugligt for alle, at flytte til job. Hvis man er en familie med to voksne og lad os bare sige en pige på 16, alle med job (pigen ligeledes med uddannelse) så er det ikke socialt mugligt at rejse efter arbejde i den anden ende af landet. Hvis familien bor i Fjederslev, men der er job i nede i København, og moren er blevet arbejdsløs, skal hun da flytte fra familien, og kun se dem i ferien? Eller skal manden opsige sit job, og blive arbejdsløs i København i stedet – for ikke at nævne pigens job og uddannelse? Det gør de selvfølgelig i Kina, men jeg er ikke tilhænger at det.
Singler derimod har naturligvis mugligheden at flytte hvis det er nødvendigt, men man skal ikke lave regler efter en gruppe, der påvirker alle.
Nu er jeg heldig jeg heldigvis i arbejde, efter lige over 50 parcent er fyret hos os, og det lysner i horisonten, men hvis jeg blev ledig, og a-kassen lukkede låget i, ville det udover at koste mig penge også koste mig mit liv i Danmark da min kone ville blive udvist til Kina næste gang vi skal gen ansøge. Men det er selvfølgelig DF's skyld. Dog stadig et potentielt problem. ved en forkortelse.
Ja, jeg husker hvad jeg skrev før "men man skal ikke lave regler efter en gruppe, der påvirker alle."

6. juni 2010 kl. 21.39 Anonym

Til Mikael.

Du mangler vist lidt indlevelsesevne, i andre menneskers situation? Når du siger, at de arbejdsløse er bare nogle, som ikke gider at arbejde....... Du kan jo skaffe job til os. Henvend dig til Krifa med jobs til folk mellem 55 og 60 år?
På forhånd tak!

9. juni 2010 kl. 22.58 henrik

hvorfor stiger vi ikke bare 125kr og de rige efter hvor meget man tejener efter. hvorfor skal vi der da spare en hver øre op til at betale det hele det er da ikke vores fejl. det er alle fejel det er altid den lille mand der skal betale vi kommer jo aldrig videre eller for et stabil arbejde. hvis der ikk snart skere noget mere reelet.

21. november 2010 kl. 12.04 Anonym

Ja der er ingen job,og er for første gang arbejdsløs i mit lange liv ,hvis man skal snyde mennesker og fjerne deres 2 års dækning ved at sige at om 2 år er der job nok,bør man da så give de mennesker en job garanti.Jeg tror vi alle bør lægge os syge jo tættere vi kommer på de 2 år,for at spare på vores arbejdsløsheds forsikring,men sende store summer ud af landet konstant gør intet,dk motto hjælp udlandet først og måske så dk bagefter, vi er sku for dumme

21. november 2010 kl. 12.06 Anonym

vi burde alle råbe mere op,end at leve efter reglen det går nok, må nok indrømme vi har et folketing som intet gør,kun skændes indbyrdes,idstedet for at lave vægst i dk

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.