11. maj 2010

Modellerne støder sammen

S-SF-planen om at sætte arbejdstiden op peger endnu en gang på, at den danske arbejdsmarkedsmodel er problematisk i sin nuværende form.

Forslaget viser et sammenstød mellem vores arbejdsmarkedsmodel, som arbejdsmarkedets parter bestemmer over, og politiske velfærdsmodeller for hele samfundets ve og vel.

Hvor ofte bliver et forslag ikke skudt ned med mantraet: Det er i strid med den danske model, uden der tages stilling til, om det egentlig er et fornuftigt forslag set i et større velfærdsperspektiv?

Tænker for snævert
Jeg er med på, at S og SF har lagt op til at ville drøfte deres forslag med arbejdsmarkedets parter, men uden at de omdefinerer, hvem der er danske lønmodtageres reelle repræsentanter. Politikerne har indtil nu holdt sig til at invitere LO og de øvrige hovedorganisationer til drøftelser.

Hør de reelle lønmodtagerrepræsentanter
Men deres medlemstal falder, så de repræsenterer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Men de frie fagforeninger vokser og repræsenterer derfor en stadig større del af de danske lønmodtagere - men uden at blive hørt.
Et reelt samarbejde mellem politikerne og arbejdsmarkedets parter kræver, at det er lønmodtagernes reelle repræsentanter, politikerne lytter til

Kristelig Fagbevægelse er parat
Vi vil gerne deltage i at finde de nødvendige løsninger, også inden for ømtålelige emner som kortere dagpengeperioder og ændringer i efterlønnen.

Landsformand Søren Fibiger Olesen, Kristelig Fagbevægelse

7 kommentarer:

12. maj 2010 kl. 13.12 Jesper Karm

Hej!

Jeg er så utrolig enig med Søren Fibiger Olesen, da S og SF's forslag om at hæve arbejdstiden nok kan lyde meget tilforladeligt, men langt fra gennemtænkt idét, man kun har aftalt møder med repræsentanter fra LO og ikke frie fagforeninger. Det er så typisk den politiske venstrefløj, at meget af det man vedtager indbyrdes aldrig er ordentlig gennemarbejdet når det møder virkelighedens verden. Årsagen er jo desværre nok, at LO stadigvæk støtter den politiske venstrefløj på Christiansborg, selvom det ikke sker officielt længere. Samtidig diskriminerer LO også de lønmodtagere der har valgt en langt mere pragmatisk og løsning på fagligt medlemsskab af en upolitisk organisation og dette i grov strid med menneske- rettighedskonventionen.

12. maj 2010 kl. 13.54 Jane Haven

Ja, så har de "røde" gennemtænkt et godt alternativ igen igen. De er simpelthen ikke ved deres fulde fem. Skat på multinationale virksomheder, det skal helt sikkert give en god base for viderudvikling af deres firma her i landet, og mange mange flere arbejdspladser. HVAD tænker de dog på, er de ude på at få alle store koncerner til at flytte deres virksomhed ud af landet så vi rigtig kan øge arbejdsløsheden.
LO, ja, de er øjensynligt kun ude på at tilfredstille pamperforeningerne, og ikke os andre fornuftige mennesker, som der heldigvis kommer flere og flere af. Bare det at NNF ikke måtte/ville lytte til deres medlemmer for at beholde deres arbejde. Det endte jo som bekendt med over 600 afskedigelser ind til videre, jo, pamperne skal da endelig have en stor klapsalve herfra.

15. maj 2010 kl. 04.42 Gordon Shumway

Det undre mig meget at stort set ingen nævner problematikken omkring S-SF forslag om ændring at betalingen til efterlønsordningen

At det bliver dyre at betale til efterlønnen mod en det tilsvarende bliver billigere at betale til A-kassen (De Radikale kom for noget tid siden med et lignende forslag – de ville nedsætte betalingen til a-kassen med kr. 150 og gøre det kr. 150 dyrere at betale til efterlønnen)

Samtidigt vil S-SR give mulighed at få udbetalt en indbetalinger til efterlønnen skattefrit såfremt vælger at droppe ordningen.

Jeg kan frygte at lige denne model kun få mange lavtlønnet som ofte har de opslidende job til af droppe efterlønsordningen og efterlønsordningen burde vel lige netop være dem denne gruppe.

17. maj 2010 kl. 15.02 Rieland

Jeg er delvist enige med de andre, der har skrevet her. Jeg vil dog godt pege på at S og SF jo betjener sig af den sædvanlige økonomiske tankegang. Den keynesianske velfærdsmodel fra lige efter Wall Street krakket. Jo dengang , da var det jo godt at puste den offentlige sektor op og sætte gang i alle hjul og turde sætte alle sejl til. Det er ikke tiden i dag. Den offentlige sektor er dyr nok, den skal kigges efter i sømmene, for strukturerne her blokerer for meget initiativ det gælder over hele linien. På nogle områder ville det være rigtig godt at give kommunerne flere penge her tænker jeg på folkeskoleområdet, der jo er dyr, men også har med kerneydelsen at gøre . Vores børn skal have en god undervisning. Det sociale område har problemer, men mange af dem skyldes byrokrati og magt og det kan man handle sig ud af og det kan der nok spares penge ved.
Nej S og SF bør finde andre veje og ikke tænke så kortsigtet. De skal tænke bæredygtigt og det gælder på alle niveauer. Tænk globalt og handl lokalt, et godt slogan som de selv har lanceret i deres regeringstid. Er det helt glemt. ???? Sær arbejdstiden ned og lad os dele solidarisk med det arbejde der er. Befri børnene for institutionlisering og lad dem have mere tid med deres forældre.
Afskaf byrokratiet i den offentlige sektor incl beskæftigelses området. S og Sf kan heller ikke klare sagen med de internationele konjunkturers indflydelse, så kig på hverdagslivet for os alle og giv os fred til at leve og have en rolig tilværelse. Vækst har aldrig løst problemerne i hverdagslivet incl skoler og institutioner og vil ikke gøre det med den her reform.Der er brug for andre værdier og brug for handling på værdier og ikke på en slunken statskasse. det er for fattigt at S og Sf ikke er mere visionære end de kan finde ud af i den her såkaldte "fair løsning " . Hilsen Inger Rieland Bendiksen , Hals

21. maj 2010 kl. 13.31 Tom Christensen

Luften skal renses med valg NU!

Statsminister Lars Løkke Rasmussen bør gøre som Anders Fogh Rasmussen gjorde i 2007. Han gav som begrundelse, at forhandlingerne om velfærd uden et valg først kan skade dansk økonomi. Fra Folketingets talerstol 2007

Fogh sagde at et valg nu er nødvendigt for at skabe ro til arbejdet med regeringens kvalitetsreform. ”Der er vigtigte beslutninger at træffe i den kommende folketingssamling, og det vil være ødelæggende for det, hvis hele denne samling skal være præget af spekulationer om et kommende valg, og det kan have skadelige virkninger for det daglige arbejde i Folketinget. Jeg frygter, at det kan gøre det unødvendigt svært”, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Han gav som begrundelse, at forhandlingerne om velfærd uden et valg først kan skade dansk økonomi. ”Det vil føre til konkurrence om overbud og dermed økonomisk uansvarlighed”.
Jeg har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget tirsdag den 13. november”, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Mit ønske er at Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler følgende fra Folketingets talerstol i morgen den 20. maj 2010. ”Jeg har indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget tirsdag den 1. juni 2010”. På forhånd tak!

Læs mine indlæg, Skandale: 1.790.949 Danskere på overførselsindkomster rammes af VKO i 730 dage! http://avisen.dk/blogs/pavilion/skandale-1790949-danskere-paa-overfoerselsindkomster_26269.aspx

Med venlig hilsen
Tom Christensen
Århus

21. maj 2010 kl. 13.44 Tom Christensen

LO-formand Harald Børsting og den øvrige LO-top har valgt at sige nej til en aftale med regeringen om en særlig indsats for langtidsledige.

Selv om indholdet er kopieret fra et forslag, som DA og LO har lavet, har LO-toppen efter alliancen med S og SF sagt nej til en aftale med regeringen om langtidsledige. Pakken til 500 mio. kr. var forhandlet med både arbejdsgiverne og fagbevægelsen. Men på et ledelsesmøde i LO tirsdag blev det besluttet at sige nej tak.

LO mener:

Harald Børsting LO-formand.
"Historisk har vi en stærk tradition for at løse store og langsigtede opgaver i et samarbejde mellem politikerne og arbejdsmarkedets parter. Det er styrken ved den danske model, og den skal vi gøre brug af nu, hvor vi står over for store samfundsudfordringer".

Lizette Risgaard, LO's næstformand
”Et værdigt og retfærdigt arbejdsliv for alle lønmodtagere er hjerteblod for LO. Vi arbejder konstant for at sikre fuld beskæftigelse – og sørge for at der er plads til alle på arbejdsmarkedet – uanset køn, alder eller oprindelse”.

Hovedargumentet for LO at holde sig uden for aftalen var, at timingen er dårlig. Sådan hjælper LO de langtidsledige!

Læs mine indlæg:

”Århus Rådmand for Beskæftigelse Hans Halvorsen i ny skandale!” http://avisen.dk/blogs/pavilion/aarhus-raadmand-for-beskaeftigelse-hans-halvorsen-i-n_26233.aspx

”Skandale: 1.790.949 Danskere på overførselsindkomster rammes af VKO i 730 dage!” http://avisen.dk/blogs/pavilion/skandale-1790949-danskere-paa-overfoerselsindkomster_26269.aspx

Med venlig hilsen
Tom Christensen
Århus

12. juni 2010 kl. 06.13 Anonym

På min arbejdsplads (givetvis også andre), vil en forlængelse af arbejdstided betyde, at en kolega skulle fyres eller at vi kunne holde længere pauser, det er jo nok ikke det der er meningen med foreslaget.
Der skal jo findes penge så her et forslag.
afskaf 6.ferieuge i samme periode som foreslået for forlængelse af arnejdstiden. Eller gør det umuligt at få pengene for denne udbetalt i stedet for afholdelse af denne.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.